Nieuws

Benelux – Het OWI-Lab van SIRRIS sluit zich aan bij Benelux Energie Expertise Netwerk / L’OWI-Lab de SIRRIS rejoint le réseau d’expertise énergétique du Benelux

04/09/2020
  Het Belgische “On- and Offshore Wind Infrastructure Application Lab (OWI-Lab) heeft zich recentelijk aangesloten bij het Benelux Energie Expertise netwerk. Dit testlab is een samenwerking van Sirri…

Penta waterstof verklaring op de Europese Energieraad / La déclaration hydrogène de Penta au Conseil Européen de l'énergie

16/06/2020
  Onder het Nederlandse voorzitterschap van de Benelux-Unie en het Pentalaterale Energieforum is op 15 juni in de marge van de Raad van Europese ministers van Energie de gezamenlijke politieke verkla…

Nederland - Kabinetsvisie Waterstof / Les Pays Bas - Vision sur l’hydrogène du Cabinet

01/04/2020
Op 30 maart presenteerde de Nederlands minister van Economische Zaken en Klimaat de “Kabinetsvisie waterstof”. Dit document duidt het potentieel van waterstof in de Nederlandse energietransitie en too…

WaterstofNet - Belgische studie grootschalige import waterstof / étude belge sur l'importation à grande échelle d'hydrogène

25/11/2019
  Waterstofnet en zeven grote industriële spelers en publieke stakeholders Deme, Engie, Exmar, Fluxys, Port of Antwerp, Port of Zeebrugge) bundelen hun krachten in een pioniersstudie rond de grootsch…

WaterstofNet – overzicht waterstoftankstations in Benelux / aperçu des stations de remplissage d'hydrogène dans le Benelux

01/10/2019
  In het kader van het project H2Benelux heeft WaterstofNet een overzicht gemaakt van de status van de waterstoftankstations in de Benelux. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen ‘status’…

Universiteit Groningen – Onderzoek rol H2 in Nederlandse markt / Étude sur le rôle de l’hydrogène sur le marché néerlandais

23/04/2019
    Waterstof wordt genoemd als een alternatief voor fossiele brandstoffen, aangezien het bijdraagt aan het verminderen van de CO2-uitstoot. Om het potentieel van waterstof te analyseren heeft de Ri…

WaterstofNet - onderdeel van ambitieus EPOC 2030-2050 project / une partie de projet ambitieux EPOC 2030-2050

15/02/2019
    In lijn met de Europese doelstellingen moet België in 2030 de uitstoot van broeikasgassen met 35% hebben teruggebracht vergeleken met het jaar 2005. De overstap naar duurzame energie zorgt echte…

Benelux – Vlaio rejoint le réseau Benelux d’expertise énergétique / Vlaio sluit zich aan bij het Benelux Energie Expertise Netwerk

09/07/2018
  Le « Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen » (Vlaio) s’est récemment affilié au réseau Benelux d’expertise énergétique. Vlaio est une agence du gouvernement flamand qui sert de point de supp…

BENEFIC – subsidies tankstations alternatieve brandstof in Brussel, Vlaanderen en Nederland, deadline 14 mei 2018 / Subventions pour les stations de carburants de substitution à Bruxelles, en Flandre …

21/03/2018
BENEFIC staat voor Brussels Netherlands Flanders Implementation of Clean power for Transport. Het is een grensoverschrijdend en innovatief project voor de ontwikkeling van laad- en tankinfrastructuur …

BENELUX: Waalse APERe sluit zich aan bij Benelux Energie Expertise Netwerk / L'APERe wallon rejoint le réseau Benelux d’expertise énergétique

15/03/2018
  Benelux – Waalse APERe sluit zich aan bij Benelux Energie Expertise Netwerk « l’Association pour la Promotion des Energies Renouvables » (APERe) heeft zich recentelijk aangesloten bij het Benelux …

TKI Nieuw Gas - Nederlandse Routekaart Waterstof gepresennteerd, 7.3.2018

08/03/2018
      Op woensdag 7 maart heeft de voorzitter van het TKI Nieuw Gas van de Topsector Energie de Routekaart Waterstof aangeboden aan Sandor Gaastra, de directeur-generaal Energie van het ministerie …

WaterstofNet: WaterstofNet en Hinicio werken aan potentieelstudie voor groene waterstof in Vlaanderen

12/12/2017
  Sinds oktober van dit jaar werken WaterstofNet en Hinicio aan een potentieelstudie voor groene waterstof in het Vlaamse energielandschap, in opdracht van VEA (Vlaams Energieagentschap). In …

BENELUX: Benelux-ministers streven naar één vrije ruimte voor elektrisch rijden / Les ministres Benelux coopèrent pour un espace unique de l’électromobilité, 7.12.2017

12/12/2017
  Overheden en sectororganisaties slaan handen in elkaar Onder Nederlands voorzitterschap van de Benelux vond op 7 december een grote drielanden conferentie plaats om te komen tot een Benelux Zero-E…

Benelux – La Nederlandse WindEnergie Associatie s’affilie au Réseau Benelux d’Expertise énergétique / Benelux – Nederlandse WindEnergie Associatie sluit zich aan bij Benelux Energie Expertise Netwerk…

09/10/2017
  Depuis le 2 octobre, la Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) a adhéré officiellement au Réseau Benelux d’Expertise énergétique. La NWEA est l’association sectorielle néerlandaise des entrepris…

EC Call for Tender: Study “Development of the North Seas offshore energy potential – a cluster based approach”, deadline 28 August 2017

12/07/2017
  The European Commission on 30 June launched a call for tender for the study “Development of the North Seas offshore energy potential – a cluster based approach”. The study should analyze the follow…

BENELUX –“Draagvlak energietransitie in de Benelux”, discussie beleidsambtenaren en het Benelux Energie Expertise Netwerk / « Assise pour la transition énergétique dans le Benelux », rencontre des fon…

10/07/2017
  De energietransitie in België, Nederland en Luxemburg is goed op gang en versnelt. De transitie brengt grote uitdagingen, maar tegelijkertijd ook kansen voor burgers, bedrijfsleven en overheden met…

BENELUX – Workshop groene waterstofeconomie: een niet te missen kans in Benelux-verband / Séminaire Economie hydrogène durable : un potentiel à saisir au sein du Benelux, Delft, 30.6.2017

06/07/2017
  Op 30 juni vond in Delft onder Nederlands voorzitterschap een Benelux-workshop over groene waterstofeconomie plaats. Tijdens dit event deelden de bevoegde ministeries van de Benelux hun ideeën in a…

EnergieAgentur.NRW - NRW zet Benelux-landen in de kijker / RNW met les pays Benelux en exergue

02/06/2017
  Noordrijn-Westfalen is hét energie bondsland van Duitsland, zeker als je kijkt naar het aantal dienstverleners en maakindustrie dat zich concentreert in dit buurland van de Benelux. De ondernemers …

Topsector Energie Nederland – opening innovatie-subsidies: demonstratie energie-innovatie, hernieuwbare energie en bio-based economy gas, 03.04.2017

29/03/2017
  Op 3 april openen de innovatiesubsidies Demonstratie energie-innovatie (DEI), Hernieuwbare energie (HE) én Biobased economy gas (BBEG) Innovatie. De subsidies kunnen aangevraagd worden door ondern…

WaterstofNet - Opening kantoor op Automotive Campus in Helmond, Nederland.

29/03/2017
  WaterstofNet realiseert duurzame waterstofprojecten in Vlaanderen en Nederland en heeft een nieuw kantoor geopend op de Automotive Campus in Helmond. Dit biedt WaterstofNet de mogelijkheid om de wa…

Het Netwerk brengt hogescholen bijeen rond de vorming van de “Benelux Energie-Workforce van de toekomst” / Le Réseau réunit des hautes écoles autour de la formation “main d'œuvre d'avenir spécialisée …

28/03/2017
  Op 14 februari 2017 vond een ontmoeting plaats tussen Benelux-hogescholen rond het thema “De Benelux Workforce van de toekomst” dat zich richt op de afstemming van behoeften van het toekomstige ene…

Benelux Werkgroep Klimaatadaptatie & BEN!EX - Seminar “Klimaat en Energie”, resultaten / Benelux groupe de travail adaptation au changement climatique & BEN!EX – séminaire “Climat et Energie”, résulta…

01/12/2016
  Op 10 november vond op het Secretariaat Generaal van de Benelux het Seminar Klimaat en Energie plaats. Dit seminar werd georganiseerd in het kader van de Benelux Werkgroep Klimaatadaptatie en in sa…

WaterstofNet ˗ lancering website over waterstofbussen in Europa, 28.11.16

29/11/2016
  Ter gelegenheid van de International Zero Emission Bus Conference (30/11 en 01/12 in Londen), heeft WaterstofNet op 28 november een nieuwe website over waterstofbussen gelanceerd: http://www.fuelce…

Waterstofnet – Start Vlaamse “Power to Gas” Cluster

26/10/2016
  “Power to Gas”, het principe waarbij groene elektriciteit wordt omgezet naar waterstof, biedt interessante perspectieven voor grootschalig gebruik en opslag van energie uit hernieuwbare bronnen. Vl…

EnergyVille – Officiële opening Campus EnergyVille, Genk, 22.09.2016

26/09/2016
    Op 22 september 2016 vond in Waterschei de opening van het gebouw ''EnergyVille I'' plaats in aanwezigheid van Europees Commissaris Maroš Šefčovič voor de Energie Unie, Federaal Belgisch Ministe…

FEBEG - Capaciteitstarieven in de Benelux: Nederlandse ervaringen /Les tarifs de capacité au sein du Benelux: les expériences néerlandaises, Brussel/Bruxelles, 12.09.2016

13/09/2016
  FEBEG, de Federatie van Belgische Elektriciteits- en Gasbedrrijven, organiseerde op 12 september op het Secretariaat Generaal van de Benelux Unie een ronde-tafel met de titel “distributie tarieven …

ECN – Energiedeskundigen zetten spelregels energietransitie voor Nederland op een rij

02/09/2016
  Energiedeskundigen, waaronder experts van ECN, hebben de afgelopen maanden in het Forum Energietransitie nagedacht over mogelijke spelregels voor de energietransitie in Nederland. Hieruit zijn vier…

KU Leuven & Universiteit Gent - nieuwe postacademische opleiding offshore windenergie / Nouvelle formation postdoctorale en énergie éolienne offshore

02/09/2016
  Grootschalige productie van windenergie in een on- offshore windmolenpark is een nieuwe, uitdagende en duurzame ontwikkeling in de sector van de hernieuwbare energie. In deze sector is de vraag naa…

NERA - Presentatie "Route Energietransitie" van de Nederlandse Wetenschapsagenda: 10 uitdagingen voor de energietransitie"

28/06/2016
    In het kader van de Nederlandse Wetenschapsagenda (NWA) werkte de Netherlands Reseache Association (NERA) een "Route voor de Energietransitie".  Deze werd eind mei gepresenteerd. De "routebesch…

Smart Grid Flanders - Lancering van het Vlaams Energiecluster, 26 mei 2016

27/05/2016
  In maart 2016 keurde de Vlaamse overheid een ondernemers gedreven clusterbeleid goed. Vlaandering gaat inzetten op strategische speerpunten, die de sterkten van de Vlaamse Industrie en kennisinstel…

BEN!EX à l’encontre du BAEE : Économistes de l'énergie de haut niveau débâtent les CRM, 11 mai 2016 / BEN!EX meets BAEE: Top energie economen debatteren over CRMs, 11 mei 2016

20/05/2016
  Le Secrétariat-Général du Benelux a accueilli  le mercredi 11 mai un séminaire sur les mécanismes de rémunération de la capacité (CRM – Capacity Remuneration Mechanisms), suivi par l'inauguration f…

Call for proposals: Blue Technology - transfer of innovative solutions to sea basin economies, deadline 30 September 2016

29/04/2016
  The European Commission recently launched a call for proposals “Blue Technology” for grant agreements concerning “innovative technological solutions to sea basin economies”. Applications must have …

Benelux Association for Energy Economics - Seminar on Capacity Remuneration Mechanisms, 11 May 2016, Brussels

26/04/2016
  On Wednesday 11 May 2016, the Benelux Association for Energy Economics, the Energy Reflection group of the Royal Flemish Academy of Belgium for Science and the Arts and the World Energy Council, ch…

Benelux - Consultatie Gemeenschappelijk Werkprogramma 2017-2020 / Consultation Programme de travail commun 2017-2020

19/04/2016
  De Benelux Unie stelt momenteel haar nieuwe gemeenschappelijk vierjarig werkprogramma op dat het strategisch kader en de grote prioriteiten in de samenwerking vastlegt. Dit om de doelstellingen die…

Wuppertal Institut launches new corporate design and logo

12/04/2016
    The Wuppertal Institut celebrates its 25th birthday this year. The institute used this opportunity to launch a new corporate design and a new logo. The symbolic starting signal was given on 4 Ap…

Europan Commission opens €200 million call for energy infrastructure projects (Connecting Europe Facility)

23/03/2016
  The Commission opened a call for proposals under the Connecting Europe Facility (CEF) to help finance key EU energy infrastructure projects. €200 million will be made available for projects aiming …

KIC Inno Energy Benelux - Call for Innovation Proposals seeks businesses with a sustainable energy innovation

03/02/2016
  KIC InnoEnergy, the innovation engine for sustainable energy across Europe, has launched the Call for Innovation Proposals 2016 in their bid to propel new innovations from the sustainable energy fi…

BENELUX – Vorming klankbordgroep “Flexibiliteit” door het netwerk / Constitution d’un groupe de résonance « Flexibilité » par le réseau

27/01/2016
  Op 18 januari2016 vond in Den Haag een discussie over “Flexibiliteit in de Benelux elektriciteitsmarkt” plaats tussen Belgische, Nederlandse en Luxemburgse academische experts uit het Benelux Energ…

Hanzehogeschool - Activiteitenkalender december 2015 - juni 2016

22/12/2015
  De Hanzehogeschool Groningen publiceerde haar activiteitenkalender voor het komende halfjaar. Vind deze in de bijlage. 

Benelux - un réseau de parcs d’éoliennes en mer du Nord : de l’étude à la phase opérationnelle / een Noordzeenetwerk van windmolenparken: van studie naar operationele fase

27/10/2015
  Ostende, 23-10-2015| Pour clôturer la Semaine Benelux de l’énergie, les autorités, les investisseurs et les experts internationaux en énergie offshore se sont retrouvés à Ostende lors d’une confére…

Benelux-verklaring infrastructuur alternatieve brandstoffen / déclaration Benelux sur l'infrastructure pour carburants alternatifs

22/10/2015
  Ministers keuren Benelux-verklaring goed over de aanleg van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen.  Onder Belgisch Voorzitterschap van de Benelux-Unie, bevestigden Annemie Turtelboom (Vlaa…

Benelux – succesvolle “Kick Off”-conferentie van het Benelux Energie Expertise Netwerk / Succès de la conférence de lancement du réseau Benelux d’expertise énergétique

07/10/2015
    Energie Innovatie begint in de Benelux! Daarmee opende Luc Willems, adjunct Secretaris Generaal van de Benelux, de Kick Off Conferentie van het Benelux Energie Expertise Netwerk die op 28 septem…

Benelux: Declaratie regionale samenwerking - leveringszekerheid / Déclaration coopération régionale -sécurité d'approvisionnement

07/07/2015
  Union Benelux – Déclaration sur la coopération régionale et la sécurité d'approvisionnement dans le marché intérieur Le 8 juin, les ministres autrichien, belge, français, allemand, luxembourgeois,…

LIST - Spin-off wins two major industry awards

22/05/2015
The Luxembourg Institute of Science & Technology (LIST) is pleased to announce that TAO®, the Open Source assessment platform for Education and Public Sector Employment developed by its spin-off compa…

Benelux : Semaine Benelux de l’Energie / Benelux Energie Week – 19-23 ocotbre/oktober

22/05/2015
Notez la date !   Du 19 au 23 octobre prochain le Secrétariat Général de l’Union du Benelux organise la « Semaine Benelux de l’Energie » sur le thème ‘Le Benelux, hub énergétique régional’. Dans le…

i-Cleantech Vlaanderen - 'Cleantech in Vlaanderen' Rapport 2015

21/05/2015
De cleantech-cluster heeft doorheen alle sectoren een toegevoegde waarde van 4 miljard (10%), een tewerk- stelling van 30.000 werk- nemers sinds de crisis en 5% groei van starters. Download het rappor…

Benelux - Rapport sur la sécurité de l'approvisionnement en électricité / Rapport over leveringszekerheid van elektriciteit

21/05/2015
De Benelux-landen hebben samen met Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland de leveringszekerheid van elektriciteit onderzocht in hun regio. Het is de eerste keer dat hierover een studie gebeur…

ECN - Brochure North Sea Transnational Grid

05/05/2015
ECN and TU-Delft are pleased to announce the publication of the brochure "North Sea Transnational Grid". This brochure highlights the main findings from the R&D project, conducted by ECN Wind Energy,…