Publicaties

< terug

Patiënten zonder grenzen: Grensoverschrijdende patiëntenstromen in de Benelux

18-03-2016 1435

Benelux-rapport geeft uniek beeld van grensoverschrijdende patiëntenstromen

Uit een recent onderzoeksrapport van het Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie, blijkt dat minstens 168.177 patiënten jaarlijks de grens oversteken voor behandeling in een ander Benelux-land, Duitsland of Frankrijk. Dit zowel voor geplande als ongeplande zorg. Het reële aantal is wellicht nog groter. Dit Benelux-onderzoek geeft voor de eerste keer in regionaal en Europees verband een samenhangend beeld van de grensoverschrijdende patiëntenstromen.

English Version - Patients without borders - Cross-border patient flows in the Benelux

This is an unofficial translation.