Nieuws

Filters wissen

De directeuren-generaal Asiel en Migratie van de Benelux wensen hun samenwerking te versterken

25 feb. 2021 4736

Op 25 februari 2021 zijn de directeuren-generaal Asiel en Migratie van de Benelux virtueel bijeengekomen onder Belgisch voorzitterschap. Na een korte inleiding door secretaris-generaal, de heer de Muyser, kwamen de delegatie... lees meer

Strategisch overleg over grensoverschrijdende Arbeidsmobiliteit

04 dec. 2020 556

In de eerste weken van de Covid-19 crisis werden de landen gedwongen om maatregelen te nemen die in de grensgebieden vaak ongewenste neveneffecten hadden: moeilijk te passeren grenzen, verschillen in speciale toelatingen, qua... lees meer

Meeting tussen College en minister Stef Blok

27 nov. 2020 534

Het College van secretarissen-generaal van de Benelux (Alain de Muyser, Frans Weekers en Rudy Huygelen) hadden een meeting in Den Haag met de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok. Nederland is Voorzitter van ... lees meer

Benelux overleg: mededingingsautoriteiten bespreken actuele ontwikkelingen rond handhaving en mededi...

25 nov. 2020 367

De Benelux Interne Markt geldt als voorloper en laboratorium in Europa. Bij een nauwe interne markt samenwerking hoort ook een gedegen handhaving. Aan de vooravond van een bijeenkomst van het Europese Competitie Netwerk, kwam... lees meer

Drie Benelux-platformen actief rond COVID-19

24 nov. 2020 3482

Uit een evaluatie die kort na de eerste ‘coronagolf’ is uitgevoerd, is gebleken dat er behoefte is aan een beter gecoördineerde uitwisseling van informatie tussen de landen, vooral tussen de buurlanden, en met name een verbet... lees meer

Het Huis van de Benelux gaat opnieuw volledig digitaal, maar blijft tot uw beschikking

19 okt. 2020 340

De recente maatregelen die in de drie Benelux-landen zijn genomen, zetten ons ertoe aan ons beleid tegen het coronavirus te versterken. De toestand is zorgwekkend aangezien het aantal COVID-19-besmettingen opnieuw elke dag to... lees meer

Top van de Eerste Ministers van de Benelux

07 okt. 2020 636

In het kader van het Nederlandse voorzitterschap van het Comité van Ministers van de Benelux-Unie zijn de Nederlandse Minister-President Mark Rutte, de Luxemburgse premier Xavier Bettel en de Belgische premier Alexander De Cr... lees meer

Toerisme in de Benelux en Noordrijn-Westfalen: informatie en maatregelen gebundeld

06 jul. 2020 934

Het Benelux-secretariaat bundelde in een webmodule de veiligheidsprotocollen die gelden in de toeristische industrie in de Benelux-landen en Noordrijn-Westfalen. Hierdoor krijgen toeristen en ondernemers onmiddellijk een held... lees meer

Toerisme in Benelux en NRW in licht van exit-strategieën

10 jun. 2020 1027

In het licht van de exit-strategieën uit de COVID-19 crisis openen de grenzen langzaam en lijkt het erop dat toeristische activiteiten op korte termijn weer mogelijk zullen worden. Dat zal niet meteen gebeuren zoals vroeger m... lees meer