Nieuws

Filters wissen

Internationale Hazeldonksamenwerking 2022: 439.000 xtc-pillen en honderden kilo’s andere drugs in be...

25 jan. 2023 175

De Hazeldonksamenwerking tussen België, Nederland, Frankrijk en Luxemburg dient om georganiseerde drugsdistributienetwerken op een grensoverschrijdende manier aan te pakken. Dankzij gezamenlijke controleacties en informatie-u... lees meer

Werkbezoek Frans Weekers aan Zeeland

13 jan. 2023 170

Een grensoverschrijdende arbeidsmarkt zonder belemmeringen voor burgers en ondernemers, die bijdraagt aan een sterke duurzame economische regio is belangrijk voor de Benelux. Zeker als het gaat om nauw verweven leefgebieden a... lees meer

Benelux neemt deel aan bestuurlijk werkoverleg tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen

12 jan. 2023 164

Het was de Minister van Federale en Europese Zaken van Noordrijn-Westfalen, Nathanael Limenski en de Nederlandse minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Hanke Bruins Slot die deze bijeenkomst organiseerden, met... lees meer

Benelux-samenwerking: Nieuw College van secretarissen-generaal

01 jan. 2023 407

De heer Frans Weekers (NL) is op 1 januari 2023 de heer Alain de Muyser als secretaris-generaal van de Benelux opgevolgd. Er werd ook een nieuwe adjunct-secretaris-generaal verwelkomd, de heer Jean-Claude Meyer (LU) naast de ... lees meer

Beste wensen voor 2023!

23 dec. 2022 405

Het College van Secretarissen-generaal en het voltallige Benelux-team wensen u een gelukkig nieuwjaar 2023!   Le Collège des Secrétaires généraux ainsi que l'équipe Benelux vous souhaitent une très bonne année 2023!   The... lees meer

De Energieministers van het Pentalateraal Energieforum bevestigen hun solidariteit voor de komende w...

18 dec. 2022 596

De ministers van Energie van Oostenrijk, België, Zwitserland, Duitsland, Frankrijk, Nederland en Luxemburg zijn vandaag in Brussel bijeengekomen om de leveringszekerheid en de energietransitie te bespreken. In het kader van h... lees meer

Experts uit de drie Benelux-landen, Frankrijk en Duitsland buigen zich over de huidige en toekomstig...

13 dec. 2022 379

Op dinsdag 13 december hebben regeringsexperts inzake jacht online overleg gepleegd. Dit overleg kwam er om gevolg te geven aan een eerder verzoek van het Franse Bureau voor Biodiversiteit aan het Benelux Secretariaat-Generaa... lees meer

Rondetafel bevestigt voortrekkersrol Benelux voor de interne markt

08 dec. 2022 418

Op 8 december organiseerde de Benelux een rondetafel met als thema ‘De Benelux - laboratorium voor de interne markt’. Aanleiding was de aanstaande 30ste verjaardag van de Europese interne markt en de Benelux-top van 28 novemb... lees meer

‘Territoriale leveringsbeperkingen’ blijft op Benelux-agenda

08 dec. 2022 690

Sommige producten zijn over de grens in de buurlanden een stuk goedkoper door beperkingen die sommige leveranciers opleggen aan de detailhandel bij inkoop van hun producten. Niet alleen de detailhandelaars maar ook de consume... lees meer