Nieuws

< terug

Werkbezoek Frans Weekers aan Zeeland

13-01-2023 172


Een grensoverschrijdende arbeidsmarkt zonder belemmeringen voor burgers en ondernemers, die bijdraagt aan een sterke duurzame economische regio is belangrijk voor de Benelux. Zeker als het gaat om nauw verweven leefgebieden aan weerskanten van de landsgrenzen. Dit geldt zeker voor de Provincie Zeeland, die enkele belangrijke economische clusters heeft zoals North Sea Port en de chemiereus Dow Chemicals. 

Benelux-secretaris-generaal Frans Weekers bracht dan ook een werkbezoek aan de regio en werd ontvangen door de burgemeester van Terneuzen, Erik van Merrienboer, om over de kracht en kwetsbaarheid van de grensregio en meer bepaald ‘North Sea Port district’ te spreken, samen het bedrijfsleven en Expat Centrum Zeeland. Het North Sea Port District bestaat uit de drie Zeeuwse gemeenten Terneuzen, Vlissingen en Borsele, de Oost-Vlaamse gemeenten Evergem, Zelzate en Gent en de provincies Zeeland en Oost-Vlaanderen. Benelux is hierbij nauw betrokken want deze partners hebben in 2021 een zogenaamde ‘Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking ’ opgericht. Dit laat hen toe om over de grens heen goed samen te werken om dit grensoverschrijdende havengebied uit te bouwen tot een plek waar het goed leven, wonen en werken is.

Aansluitend werd een bezoek gebracht aan het Benelux-hoofdkantoor en productiesite van Dow Chemicals. De ambities en uitdagingen rond de transitie naar een circulaire economie, wat hoog op de Benelux-agenda staat, werden besproken. Ook werd gekeken hoe Benelux kan bijdragen aan oplossingen voor knelpunten waarmee deze grote werkgever in de regio op de grens tussen Nederland en België wordt geconfronteerd. Verder werd niet alleen het belang van energiesamenwerking beklemtoont maar ook dat de regio een aangewezen plek is om de groene waterstofeconomie grensoverschrijdend in de praktijk te brengen.

Actueel

Internationale Hazeldonksamenwerking 2022: 439.000 xtc-pillen en honderden kilo’s andere drugs in be...

25 jan. 2023 175

De Hazeldonksamenwerking tussen België, Nederland, Frankrijk en Luxemburg dient om georganiseerde drugsdistributienetwerken op een grensoverschrijdende manier aan te pakken. Dankzij gezamenlijke controleacties en informatie-uitwisseling stijgt de pakkans van drugskoeriers die tusse... lees meer

Werkbezoek Frans Weekers aan Zeeland

13 jan. 2023 172

Een grensoverschrijdende arbeidsmarkt zonder belemmeringen voor burgers en ondernemers, die bijdraagt aan een sterke duurzame economische regio is belangrijk voor de Benelux. Zeker als het gaat om nauw verweven leefgebieden aan weerskanten van de landsgrenzen. Dit geldt zeker voor ... lees meer

Benelux neemt deel aan bestuurlijk werkoverleg tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen

12 jan. 2023 165

Het was de Minister van Federale en Europese Zaken van Noordrijn-Westfalen, Nathanael Limenski en de Nederlandse minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Hanke Bruins Slot die deze bijeenkomst organiseerden, met onder de aanwezigen de Commissarissen van de Koning van ... lees meer

meer nieuwsberichten