Nieuws

< terug

Vooruitzichten voor het telewerk op Benelux-niveau

13-10-2022 314


Beleidsverantwoordelijken, academici en experts van de drie landen zowel als van de Franse en Duitse grensregio’s zijn bijeengekomen in het Huis van de Benelux om over de 'Toekomst van telewerken in een grensoverschrijdend perspectief' te spreken in het kader van een hybride conferentie, mede georganiseerd door het Secretariaat-Generaal in samenwerking met het ITEM Maastricht. 

De thematiek van het telewerken van de grensarbeiders is in een Benelux+-perspectief besproken en er is een overzicht gegeven van de huidige situatie in de verschillende grensregio’s (BE, NL, LU, FR, DE, Grande Région...). 

In aanwezigheid van de leden van het College van Secretarissen-generaal (de heren Alain de Muyser, Michel-Etienne Tilemans en Frans Weekers) bood de vergadering de gelegenheid om de in de covid en post-covid periode gevonden ad hoc oplossingen te vergelijken en eventuele structurele antwoorden voor de beleidsmakers van onze landen te overwegen om in te spelen op de nieuwe werkwijzen die intussen ingang, zelfs brede, algemene toepassing hebben gevonden.  

Deze werkdag heeft het ook mogelijk gemaakt voor de academische onderzoekers, experts van de grensregio’s zowel als de Europese en Benelux-parlementariërs om de recente ontwikkelingen op het gebied van telewerk/thuiswerken te bespreken en de moeilijkheden gelieerd aan het naast elkaar bestaan van de fiscale en de socialezekerheidsregels ter zake in kaart te brengen. 

Er zal een rapport worden opgesteld met de belangrijkste elementen van de uitwisselingen en denkrichtingen teneinde, in complementariteit met de op Europees niveau gestarte werkzaamheden, de grondslag voor een diepgaandere Benelux-samenwerking op het gebied van het telewerk van grensarbeiders te leggen. Aldus zet het Secretariaat-Generaal in op een van zijn hoofddoelstellingen door de mens centraal in de bezorgdheden te plaatsen en door op dat niveau concrete voorstellen in de richting van de beleidsmakers te formuleren.

 

 

 

 

Actueel

Benelux-Top

29 nov. 2022 110

De Benelux-top vond plaats op 28 november 2022 in het kasteel van Bourglinster in het kader van het Luxemburgse voorzitterschap van het Comité van Ministers van de Benelux-Unie. Het Luxemburgse voorzitterschap concentreerde zich op drie prioriteiten: sterker uit de pandemie komen, ... lees meer

Benelux en Noordrijn-Westfalen lanceren FietsRoadmap

28 nov. 2022 64

Gezamenlijk initiatief voor meer fietsgebruik  Op 28 november 2022 hebbende Benelux-landen en Noordrijn-Westfalen (NRW) een gezamenlijke FietsRoadmap gelanceerd met daarin nieuwe initiatieven om het fietsgebruik te stimuleren én als blueprint te dienen voor de Europese Unie. Benel... lees meer

Benelux Strategisch overleg Douanesamenwerking stelt prioriteiten voor 2023 vast

24 nov. 2022 126

Het Strategisch overleg Douanesamenwerking vond op 24 november 2022 onder Luxemburgs voorzitterschap bij het Benelux Secretariaat-Generaal in Brussel plaats. Hoge douaneambtenaren hebben onder leiding van secretaris-generaal Alain de Muyser en de adjunct-secretaris-generaal de heer... lees meer

meer nieuwsberichten