Nieuws

< terug

Tweede editie van Benelux Youth Forum

22-10-2021 885


Tijdens het Benelux Youth Forum 2021, dat plaatsvond op 21 en 22 oktober 2021,  kwamen meer dan 50 jongeren uit België, Nederland en Luxemburg in Brussel samen om beleidsaanbevelingen te formuleren over het klimaat. Met deze aanbevelingen willen de jongeren hun steentje bijdragen tot de aanbevelingen die het Benelux Parlement zal goedkeuren in haar plenaire zitting van december. Het is essentieel om de stem van de jongeren mee te nemen in dit debat.

Het Benelux Youth Forum 2021 was een samenwerking tussen de Benelux Unie, de FOD Buitenlandse Zaken, het Benelux Parlement en het Europees Jongerenparlement in België, Nederland en Luxemburg.

Bij de aanvang van het Benelux Youth Forum 2021 verwelkomde de Secretaris-Generaal van de Benelux Unie Alain de Muyser de jongeren in het Benelux Huis. Het Benelux Huis werd opengestel om de commissievergaderingen gehouden die uiteindelijk moesten leiden tot de beleidsaanbevelingen. De jongeren werden voor het opstellen van de aanbevelingen bijgestaan door een commissievoorzitter van het Europees Jongerenparlement en een Benelux oud-parlementslid.

Alain de Muyser, secretaris-generaal Benelux: “ Jongeren verwelkomen in het Huis van de Benelux betekent de deur naar onze toekomst openzetten. Wij willen rekening houden met hun meningen, hun suggesties en hun aanbevelingen. Het is hun toekomst en onze rol is hen te steunen”.

Later op de dag werden de jongeren verwelkomd op het Egmontpaleis door de minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès die de tijd nam om met de jongeren in dialoog te gaan over de aanbevelingen die ze eerder op de dag hadden geformuleerd.

Op de tweede dag van het Benelux Youth Forum 2021 werd de plenaire vergadering gehouden in het halfrond van de Senaat. De vergadering werd voorgezeten door Patricia Creutz, voorzitter van het Benelux Parlement.

Tijdens de plenaire zitting werden door de jongeren drie resoluties aangenomen over ‘energiemarkt en waterstof’, ‘duurzame mobiliteit’ en ‘just transition’. Zo werd er onder andere opgeroepen om het openbaar vervoer goedkoper te maken, het gebruik van groene energie aan te moedigen en te onderzoeken welke rol waterstof kan hebben in onze energiemix.

De tekst van de aanbevelingen zijn hier beschikbaar: http://www.eyp.nl/benelux-youth-forum-2021/

Minister van Energie Tinne Van der Straeten sprak de jongeren toe over het belang van de energietransitie.

Patricia Creutz, Voorzitter van het Benelux Parlement: “De jongeren zijn de burgers en bestuurders van morgen. Zij dragen onze Europese en Benelux- waarden verder uit. Ik ben tevreden met deze tweede editie van het Benelux Jongerenparlement. De debatten van de afgelopen twee dagen waren zeer inspirerend. Onze commissie Ruimtelijke ordening, Milieu en Klimaat zal de aanbevelingen van de jongeren inzake energie en waterstof, duurzame mobiliteit en rechtvaardige transitie, verder bespreken. Elementen ervan worden opgenomen in een aanbeveling van het Benelux Parlement, die de plenaire vergadering op 11 december 2021 zal goedkeuren.”

Voorzitter van het Europees Jongerenparlement België Jef Druyts is tevreden over het resultaat van de conferentie. “Wij hebben maandenlang deze conferentie voorbereid en het eindresultaat mag er zijn. Jongeren hebben zich eindelijk kunnen uitlaten over één van de belangrijkste uitdagingen van de toekomst. Klimaatverandering zal het meeste impact hebben op jongeren. Ik ben dan ook verheugd dat beleidsmakers rekening willen houden met hun ideeën en aanbevelingen.”

Actueel

Ledenaantal Benelux-Klimaatplatform groeit

29 sep. 2022 165

In 2021, gedurende COP26 in Glasgow lanceerde de Belgische Minister voor Klimaat, mevr. Khattabi, het Benelux Klimaatplatform. Een interactieve website die als doel heeft om bestaande expertise in de Benelux-landen samen te brengen om een extra impuls te geven aan de kennisontwikke... lees meer

Benelux-werkgeversorganisaties benadrukken belang van interne markt samenwerking in tijden van crise...

28 sep. 2022 134

Vertegenwoordigers van de Benelux-werkgeversorganisaties (FEDIL, VBO-FBE en VNO-NCW-MKB) in Brussel waren op 28 september te gast in het Benelux-huis voor een nieuwe bijeenkomst met het College van secretarissen-generaal van de Benelux-Unie.  Zij benadrukten het belang van nauwe sa... lees meer

Benelux overleg mededinging: ministeries van economische zaken bespreken actuele ontwikkelingen en p...

22 sep. 2022 132

De Benelux Interne Markt geldt als voorloper en laboratorium in Europa. Onderdeel van een goede samenwerking rond de interne markt is ook het creëren en handhaven van een “gelijk speelveld” (‘level playing field”) voor economische actoren. Mededingsvraagstukken kunnen hierin in bel... lees meer

meer nieuwsberichten