Nieuws

< terug

Toerisme in de Benelux en Noordrijn-Westfalen: informatie en maatregelen gebundeld

06-07-2020 998


Het Benelux-secretariaat bundelde in een webmodule de veiligheidsprotocollen die gelden in de toeristische industrie in de Benelux-landen en Noordrijn-Westfalen. Hierdoor krijgen toeristen en ondernemers onmiddellijk een helder overzicht over wat van toepassing is in de buurlanden. Zo kunnen toeristische acitiviteiten in veilige omstandigheden verlopen, met zorg en aandacht voor maximale hygiënische veiligheidsvoorwaarden en met maatregelen om het risico op heropflakkering of nieuwe virusuitbraak te beperken.

Aangezien de toeristische sector wordt gekenmerkt door fysiek contact met de bezoeker, heeft ze specifieke richtlijnen nodig. Met het oog op en ter voorbereiding van een veilige heropening van het toerismeverkeer werden in de Benelux-landen en Noordrijn-Westfalen protocollen opgesteld om besmetting door het COVID-19 te verminderen. In deze protocollen staan richtlijnen, toegepast op de werkvloer, rond dienstverlening, onderhoud, publiekscommunicatie en risicobeheer voor de verschillende takken binnen de toerisme-industrie. Ze beschermen ieders gezondheid!

Het Secretariaat-Generaal van de Benelux bracht recent de toeristische instanties van de Benelux-landen (Vlaanderen, Wallonië, Brussel, Nederland en Luxemburg) en Noordrijn-Westfalen virtueel bijeen om onderling informatie uit te wisselden over elkaars regelgeving, onderzoeksresultaten en de geldende protocollen. Hieruit resulteerde nu een webmodule die informatie over de belangrijkste veiligheidsregels in elk van de regio’s centraliseert.

Deze protocollen zijn voor iedereen toegankelijk via de Benelux-website in het Nederlands, Frans en Duits. De protocollen beslaan de ganse toerisme sector, gaande van de horeca, campings, attractieparken tot winkels.  Protocollen die wijzigingen ondergaan zullen, zodra goedgekeurd door de betrokken instanties, eveneens gepubliceerd worden.

Actueel

Directeuren-generaal van de Europese Crisiscentra leggen grondslag voor samenwerking en partnerschap

10 jun. 2021 2978

Op 10 juni 2021 hebben 27 Europese landen zich aangesloten bij het virtuele overleg van het ‘Netwerk van directeuren-generaal van Europese crisiscentra’. Het doel van deze bijeenkomst is duidelijk : de grondslagen leggen voor een samenwerkingsprotocol dat het mogelijk zal maken de ... lees meer

EU-landen willen zich aansluiten bij Benelux-fietsverklaring

03 jun. 2021 127

Op Wereldfietsdag maakte tijdens de Europese Transportraad de Belgische minister van Mobiliteit Georges Gilkinet bekend een bijeenkomst te hebben georganiseerd met verschillende EU-lidstaten die zich willen aansluiten bij de Benelux-verklaring ten gunste van een ambitieus Europees ... lees meer

Benelux-landen bespreken Europees voorstel over interne markt verstorende buitenlandse subsidies

19 mei 2021 182

Op 19 mei hielden de ministeries van economische zaken van de Benelux landen verkennende bespreking over het voorstel van Europese Commissie voor een verordening betreffende verstorende buitenlandse subsidies (COM(2021)223 final), dat op 5 mei gepubliceerd werd. Tijdens de vergader... lees meer

meer nieuwsberichten