Nieuws

< terug

Toerisme in de Benelux en Noordrijn-Westfalen: informatie en maatregelen gebundeld

06-07-2020 798


Het Benelux-secretariaat bundelde in een webmodule de veiligheidsprotocollen die gelden in de toeristische industrie in de Benelux-landen en Noordrijn-Westfalen. Hierdoor krijgen toeristen en ondernemers onmiddellijk een helder overzicht over wat van toepassing is in de buurlanden. Zo kunnen toeristische acitiviteiten in veilige omstandigheden verlopen, met zorg en aandacht voor maximale hygiënische veiligheidsvoorwaarden en met maatregelen om het risico op heropflakkering of nieuwe virusuitbraak te beperken.

Aangezien de toeristische sector wordt gekenmerkt door fysiek contact met de bezoeker, heeft ze specifieke richtlijnen nodig. Met het oog op en ter voorbereiding van een veilige heropening van het toerismeverkeer werden in de Benelux-landen en Noordrijn-Westfalen protocollen opgesteld om besmetting door het COVID-19 te verminderen. In deze protocollen staan richtlijnen, toegepast op de werkvloer, rond dienstverlening, onderhoud, publiekscommunicatie en risicobeheer voor de verschillende takken binnen de toerisme-industrie. Ze beschermen ieders gezondheid!

Het Secretariaat-Generaal van de Benelux bracht recent de toeristische instanties van de Benelux-landen (Vlaanderen, Wallonië, Brussel, Nederland en Luxemburg) en Noordrijn-Westfalen virtueel bijeen om onderling informatie uit te wisselden over elkaars regelgeving, onderzoeksresultaten en de geldende protocollen. Hieruit resulteerde nu een webmodule die informatie over de belangrijkste veiligheidsregels in elk van de regio’s centraliseert.

Deze protocollen zijn voor iedereen toegankelijk via de Benelux-website in het Nederlands, Frans en Duits. De protocollen beslaan de ganse toerisme sector, gaande van de horeca, campings, attractieparken tot winkels.  Protocollen die wijzigingen ondergaan zullen, zodra goedgekeurd door de betrokken instanties, eveneens gepubliceerd worden.

Actueel

Benelux Strategisch overleg Politie bespreekt over de toekomstige samenwerking

20 nov. 2020 30

Op 20 november 2020 vond een digitale vergadering van het Benelux Strategisch overleg Politie plaats. Tijdens dit halfjaarlijkse overleg van politiechefs wordt de bestaande Benelux-politiesamenwerking gemonitord en worden mogelijkheden voor toekomstige samenwerking besproken. De ve... lees meer

Benelux-Raad bereidt samenwerking in 2021 voor

19 nov. 2020 68

De Benelux-Raad, op het niveau van de secretarissen-generaal van de ministeries van Buitenlandse Zaken (de heer Paul Huijts, mevrouw Theodora Gentzis en mevrouw Sylvie Lucas) is vandaag onder Nederlands voorzitterschap bijeengekomen, via een digitale vergadering. De Benelux-Raad be... lees meer

Directeuren-Generaal Circulaire Economie bepalen focus van de Benelux-samenwerking

28 okt. 2020 165

Onder Nederlands voorzitterschap van directeur-generaal Milieu en Internationaal, dhr. Roald Lapperre, en na een welkomswoord van adjunct-secretaris-generaal van de Benelux Unie, dhr. Frans Weekers, kwamen de directeuren-generaal van de Benelux landen en gewesten voor het eerst sam... lees meer

meer nieuwsberichten