Nieuws

< terug

‘Territoriale leveringsbeperkingen’ blijft op Benelux-agenda

08-12-2022 690


Sommige producten zijn over de grens in de buurlanden een stuk goedkoper door beperkingen die sommige leveranciers opleggen aan de detailhandel bij inkoop van hun producten. Niet alleen de detailhandelaars maar ook de consumenten ondervinden de negatieve impact van deze territoriale leveringsbeperkingen, en dit vooral in tijden waar prijzen door torenhoge inflatie de pan uitswingen. De Benelux is al enkele jaren actief rond dit thema en het thema werd opnieuw naar voren gebracht tijdens een rondetafel over de Benelux Interne Markt die vandaag plaatshad. Dit is ook de inhoud van een campagne die EuroCommerce, een Europese belangenorganisatie van de retailsector, vandaag lanceerde via een korte informatiefilm om Europese beleidsmakers op deze problematiek te attenderen.

Deze beperkingen belemmeren detailhandelaren om goederen te kopen in het land van hun keuze, waardoor soms flinke prijsverschillen kunnen ontstaan. Het gaat onder meer om o.a. voeding, boeken, verzorgingsproducten, elektronica, meubels, verf, fietsen, keukenapparaten en sportartikelen. De drie Benelux-landen deden enkele jaren geleden via een enquête het eerste onderzoek naar dit fenomeen en riepen de Europese Commissie op om hierover de wetgeving onder de loep te nemen en te initiëren, en werk te maken van een gelijk speelveld en maatregelen tegen discriminatie op grond van nationaliteit of verblijfplaats. Het blijft een thema dat ook in toekomst op de Benelux-agenda zal staan. 

Alain de Muyser, secretaris-generaal van de Benelux: “Het feit dat consumenten te veel betalen en dat winkeliers in hun concurrentiepositie worden aangetast kan niet voor de Benelux-organisatie, dit is de strijdig met de principes van het vrije verkeer van goederen binnen de Europese Unie. Wij hebben dan ook in de afgelopen jaren actief samengewerkt om een Europese oplossing te bekomen. Ik hoop dat mede dankzij de sensibiliseringscampagne verder actie wordt ondernomen.”

Actueel

Internationale Hazeldonksamenwerking 2022: 439.000 xtc-pillen en honderden kilo’s andere drugs in be...

25 jan. 2023 170

De Hazeldonksamenwerking tussen België, Nederland, Frankrijk en Luxemburg dient om georganiseerde drugsdistributienetwerken op een grensoverschrijdende manier aan te pakken. Dankzij gezamenlijke controleacties en informatie-uitwisseling stijgt de pakkans van drugskoeriers die tusse... lees meer

Werkbezoek Frans Weekers aan Zeeland

13 jan. 2023 170

Een grensoverschrijdende arbeidsmarkt zonder belemmeringen voor burgers en ondernemers, die bijdraagt aan een sterke duurzame economische regio is belangrijk voor de Benelux. Zeker als het gaat om nauw verweven leefgebieden aan weerskanten van de landsgrenzen. Dit geldt zeker voor ... lees meer

Benelux neemt deel aan bestuurlijk werkoverleg tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen

12 jan. 2023 163

Het was de Minister van Federale en Europese Zaken van Noordrijn-Westfalen, Nathanael Limenski en de Nederlandse minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Hanke Bruins Slot die deze bijeenkomst organiseerden, met onder de aanwezigen de Commissarissen van de Koning van ... lees meer

meer nieuwsberichten