Nieuws

< terug

Strategische vergadering van de directeuren-generaal "crisis"

02-12-2021 661


Ter afsluiting van het Belgische voorzitterschap van de Benelux hebben de directeuren-generaal die verantwoordelijk zijn voor de nationale crisiscentra van de Benelux en Noordrijn-Westfalen een digitale vergadering gehouden met ondersteuning van het Secretariaat-Generaal. 

Tijdens deze bijeenkomst hebben de partners een positieve balans kunnen opmaken van de activiteiten die het afgelopen jaar op het gebied van crisisbeheersing zijn ontplooid en die hebben geleid tot de oprichting van een netwerk van directeuren-generaal van Europese crisiscentra. 

Tijdens de vergadering werd de huidige pandemie uitvoerig besproken en in dit verband presenteerde het toekomstige Luxemburgse voorzitterschap haar prioriteiten voor 2022 en haar voornemen om een specifieke workshop te organiseren over de lessen die op het gebied van crisisbeheersing uit de COVID-crisis kunnen worden getrokken. Er zal ook een tweede workshop inzake overstromingen worden georganiseerd, gecombineerd met een officieel bezoek aan het nieuwe crisiscentrum. 

Tot slot heeft de Belgische delegatie, overeenkomstig de conclusies van de informele ministeriële bijeenkomst die begin oktober in België werd gehouden, haar nieuwe "Paragon"-project gepresenteerd, dat een IT-platform is voor het uitvoeren van crisiscommunicatie en het structureren van werkzaamheden op het gebied van noodplanning. De delegaties waren zeer geïnteresseerd in deelname en aansluiting bij het project, dat naar verwachting in 2023 van start zal gaan, wat eens te meer de toegevoegde waarde van ons Benelux-overleg aantoont.

 

Actueel

Ledenaantal Benelux-Klimaatplatform groeit

29 sep. 2022 165

In 2021, gedurende COP26 in Glasgow lanceerde de Belgische Minister voor Klimaat, mevr. Khattabi, het Benelux Klimaatplatform. Een interactieve website die als doel heeft om bestaande expertise in de Benelux-landen samen te brengen om een extra impuls te geven aan de kennisontwikke... lees meer

Benelux-werkgeversorganisaties benadrukken belang van interne markt samenwerking in tijden van crise...

28 sep. 2022 135

Vertegenwoordigers van de Benelux-werkgeversorganisaties (FEDIL, VBO-FBE en VNO-NCW-MKB) in Brussel waren op 28 september te gast in het Benelux-huis voor een nieuwe bijeenkomst met het College van secretarissen-generaal van de Benelux-Unie.  Zij benadrukten het belang van nauwe sa... lees meer

Benelux overleg mededinging: ministeries van economische zaken bespreken actuele ontwikkelingen en p...

22 sep. 2022 132

De Benelux Interne Markt geldt als voorloper en laboratorium in Europa. Onderdeel van een goede samenwerking rond de interne markt is ook het creëren en handhaven van een “gelijk speelveld” (‘level playing field”) voor economische actoren. Mededingsvraagstukken kunnen hierin in bel... lees meer

meer nieuwsberichten