Nieuws

< terug

Strategische vergadering van de directeuren-generaal "crisis"

02-12-2021 529


Ter afsluiting van het Belgische voorzitterschap van de Benelux hebben de directeuren-generaal die verantwoordelijk zijn voor de nationale crisiscentra van de Benelux en Noordrijn-Westfalen een digitale vergadering gehouden met ondersteuning van het Secretariaat-Generaal. 

Tijdens deze bijeenkomst hebben de partners een positieve balans kunnen opmaken van de activiteiten die het afgelopen jaar op het gebied van crisisbeheersing zijn ontplooid en die hebben geleid tot de oprichting van een netwerk van directeuren-generaal van Europese crisiscentra. 

Tijdens de vergadering werd de huidige pandemie uitvoerig besproken en in dit verband presenteerde het toekomstige Luxemburgse voorzitterschap haar prioriteiten voor 2022 en haar voornemen om een specifieke workshop te organiseren over de lessen die op het gebied van crisisbeheersing uit de COVID-crisis kunnen worden getrokken. Er zal ook een tweede workshop inzake overstromingen worden georganiseerd, gecombineerd met een officieel bezoek aan het nieuwe crisiscentrum. 

Tot slot heeft de Belgische delegatie, overeenkomstig de conclusies van de informele ministeriële bijeenkomst die begin oktober in België werd gehouden, haar nieuwe "Paragon"-project gepresenteerd, dat een IT-platform is voor het uitvoeren van crisiscommunicatie en het structureren van werkzaamheden op het gebied van noodplanning. De delegaties waren zeer geïnteresseerd in deelname en aansluiting bij het project, dat naar verwachting in 2023 van start zal gaan, wat eens te meer de toegevoegde waarde van ons Benelux-overleg aantoont.

 

Actueel

Benelux groeit uit tot zonneregio van Europa

19 mei 2022 61

Met 30.000 banen, een omzet van 3,5 miljard euro, een vijfde plaats binnen de EU op vlak van zonne-energieproductie en reductie van zes miljoen ton aan CO2, zijn de Benelux-landen samen op weg om uit te groeien tot een toonaangevende zonne-energieregio (zonnepanelen) binnen de Euro... lees meer

Two mini-lateral formats: Benelux and Visegrad

16 mei 2022 43

De secretaris-generaal van de Benelux, Alain de Muyser, hield een toespraak tijdens de conferentie over minilateralisme en regionale samenwerking in het Egmontpaleis te Brussel. Dit was mede-georganiseerd door het Egmontinstituut binnen het kader van het Hongaarse voorzitterschap v... lees meer

Het Benelux Klimaatplatform is de duurzame motor voor het bundelen van regionale kennis voor een gro...

13 mei 2022 73

De conclusies van het IPCC-rapport van 4 april jongstleden vertellen ons dat de uitstoot van CO2 onmiddellijk omlaag moet ten einde de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 °C. Op alle niveaus moet actie worden ondernomen om dit mondiale doel te bereiken. Schaalgrootte en same... lees meer

meer nieuwsberichten