Nieuws

< terug

Strategische vergadering van de directeuren-generaal "crisis"

02-12-2021 619


Ter afsluiting van het Belgische voorzitterschap van de Benelux hebben de directeuren-generaal die verantwoordelijk zijn voor de nationale crisiscentra van de Benelux en Noordrijn-Westfalen een digitale vergadering gehouden met ondersteuning van het Secretariaat-Generaal. 

Tijdens deze bijeenkomst hebben de partners een positieve balans kunnen opmaken van de activiteiten die het afgelopen jaar op het gebied van crisisbeheersing zijn ontplooid en die hebben geleid tot de oprichting van een netwerk van directeuren-generaal van Europese crisiscentra. 

Tijdens de vergadering werd de huidige pandemie uitvoerig besproken en in dit verband presenteerde het toekomstige Luxemburgse voorzitterschap haar prioriteiten voor 2022 en haar voornemen om een specifieke workshop te organiseren over de lessen die op het gebied van crisisbeheersing uit de COVID-crisis kunnen worden getrokken. Er zal ook een tweede workshop inzake overstromingen worden georganiseerd, gecombineerd met een officieel bezoek aan het nieuwe crisiscentrum. 

Tot slot heeft de Belgische delegatie, overeenkomstig de conclusies van de informele ministeriële bijeenkomst die begin oktober in België werd gehouden, haar nieuwe "Paragon"-project gepresenteerd, dat een IT-platform is voor het uitvoeren van crisiscommunicatie en het structureren van werkzaamheden op het gebied van noodplanning. De delegaties waren zeer geïnteresseerd in deelname en aansluiting bij het project, dat naar verwachting in 2023 van start zal gaan, wat eens te meer de toegevoegde waarde van ons Benelux-overleg aantoont.

 

Actueel

Slim en efficiënt kennis over hitte toepassen en delen zorgt voor leefbare Benelux-steden in 2050

08 jul. 2022 455

Hitte is niet meer een uitzonderlijk fenomeen en komt steeds vaker voor. Niet alleen de temperaturen overdag nemen toe, maar eveneens gedurende de nacht. Dit brengt een diversiteit aan problemen en zorgen met zich mee, op het vlak van gezondheid, de natuur, druk op de infrastructuu... lees meer

Meer dan de helft van de gecontroleerde vrachtwagens in overtreding tijdens Benelux-controle

07 jul. 2022 623

De weginspectiediensten van de drie Benelux-landen hebben samen op dinsdag 5 juli, op verschillende locaties in de Benelux, controles uitgevoerd op het transport met vrachtwagens. Doel van de samenwerking is het delen van kennis en goede praktijken tussen de inspectiediensten en zo... lees meer

Benelux, Noordrijn-Westfalen en Franrijk delen hun doelen op weg naar een circulaire economie

04 jul. 2022 509

De directeuren(-generaal) van de Benelux-landen, aangevuld door Noordrijn-Westfalen en Frankrijk, wisselden op 4 juli 2022 in het Benelux Huis uit over hun strategische actieplannen om de circulaire economie op te schalen en inspireerden elkaar met succesvolle projecten. Hiermee co... lees meer

meer nieuwsberichten