Nieuws

< terug

Strategische vergadering van de directeuren-generaal "crisis"

02-12-2021 354


Ter afsluiting van het Belgische voorzitterschap van de Benelux hebben de directeuren-generaal die verantwoordelijk zijn voor de nationale crisiscentra van de Benelux en Noordrijn-Westfalen een digitale vergadering gehouden met ondersteuning van het Secretariaat-Generaal. 

Tijdens deze bijeenkomst hebben de partners een positieve balans kunnen opmaken van de activiteiten die het afgelopen jaar op het gebied van crisisbeheersing zijn ontplooid en die hebben geleid tot de oprichting van een netwerk van directeuren-generaal van Europese crisiscentra. 

Tijdens de vergadering werd de huidige pandemie uitvoerig besproken en in dit verband presenteerde het toekomstige Luxemburgse voorzitterschap haar prioriteiten voor 2022 en haar voornemen om een specifieke workshop te organiseren over de lessen die op het gebied van crisisbeheersing uit de COVID-crisis kunnen worden getrokken. Er zal ook een tweede workshop inzake overstromingen worden georganiseerd, gecombineerd met een officieel bezoek aan het nieuwe crisiscentrum. 

Tot slot heeft de Belgische delegatie, overeenkomstig de conclusies van de informele ministeriële bijeenkomst die begin oktober in België werd gehouden, haar nieuwe "Paragon"-project gepresenteerd, dat een IT-platform is voor het uitvoeren van crisiscommunicatie en het structureren van werkzaamheden op het gebied van noodplanning. De delegaties waren zeer geïnteresseerd in deelname en aansluiting bij het project, dat naar verwachting in 2023 van start zal gaan, wat eens te meer de toegevoegde waarde van ons Benelux-overleg aantoont.

 

Actueel

Klimaat en Financiering, een belangrijk thema voor de Benelux en de Europese Investeringsbank

14 jan. 2022 65

Op 14 januari vond een overleg plaats tussen Kris Peeters, vicepresident van de EIB en Frans Weekers, adjunct-secretaris-generaal van de Benelux Unie. Dit gesprek vond plaats naar aanleiding van de recente lancering van het Benelux Klimaat Platform in het Benelux-paviljoen tijdens ... lees meer

Benelux en Europese Commissie onderstrepen belang van grensoverschrijdende samenwerking op Klimaata...

13 jan. 2022 141

Sinds januari werkt de Benelux Unie onder Luxemburgs voorzitterschap en op het vlak van klimaatsamenwerking werd dit meteen kracht bijgezet door een high level vergadering te organiseren tussen de Directeur Generaal Klimaat van de Europese  Commissie en de Directeuren Generaal Klim... lees meer

Gezamenlijke verklaring van de Benelux-top

16 dec. 2021 388

Aan het einde van het Belgische voorzitterschap van de Benelux hebben de Eerste ministers van België, Nederland en Luxemburg bevestigd dat zij hun samenwerking zullen versterken, zowel tussen hun landen als op Europees niveau. → Benelux Joint declaration, 16 December 2021 © Premi... lees meer

meer nieuwsberichten