Nieuws

< terug

Stef Blok zit bijeenkomst Benelux Comité van Ministers voor

07-12-2020 865


Op 7 december 2020 kwam het Comité van Ministers van de Benelux Unie bijeen onder het voorzitterschap van Stef Blok, de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken. België werd vertegenwoordigd door David Clarinval, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing, en Luxemburg door Jean Asselborn, minister van Buitenlandse en Europese Zaken.

Samen met het College van secretarissen-generaal heeft het Comité van Ministers van de Benelux de in 2020 behaalde resultaten geëvalueerd, gekenmerkt door de COVID-19-pandemiecrisis. Bij de uitvoering van het jaarplan 2020 lag de focus op drie overkoepelende thema’s, te weten de duurzame economische ontwikkeling, de waarborging van grensoverschrijdende veiligheid en de samenwerking met andere regio’s.  Hierbij vormden de belangen van consumenten en bedrijven in de Benelux een belangrijk aandachtspunt. Een Benelux-portaalsite die detailhandelaars met up-to-date informatie ondersteunt om grensoverschrijdend zaken te doen en rechtstreeks bijdraagt aan internationalisering van de sector, zal weldra gelanceerd worden.  Door zijn succes, werd het Benelux-proefproject met de digitale vrachtbrief verlengd en uitgebreid. Dit systeem biedt een echte toegevoegde waarde voor de autoriteiten en zorgt ervoor dat transportondernemers kosten kunnen besparen. Een Benelux-fietsverklaring legde dan weer de focus op het belang een duurzame regio te zijn waarbij landen en steden een leidende rol kunnen spelen.

De ministers toonden zich ook tevreden dat er lessen werden getrokken uit de coronapandemie. Als coördinator en facilitator heeft het Benelux-Secretariaat-Generaal sinds september drie platformen voor dialoog opgezet om te zorgen voor een directe en open overdracht van informatie van en naar alle grensoverschrijdende belanghebbenden. En op initiatief van de Benelux-landen werd een tweede overleg georganiseerd tussen het netwerk van de directeuren-generaal van de Europese crisiscentra over het beheer van de crisis door COVID-19.

De samenwerking tussen de Benelux-landen op vlak van buitenlands beleid bleek het afgelopen jaar onverminderd sterk. Zo waren er ondanks de coronacrisis tal van (digitale) bijeenkomsten op ministerieel niveau en op het niveau van hoge ambtenaren uit de drie landen. De drie ministers van Buitenlandse Zaken kwamen kort na de Amerikaanse verkiezingen ook naar buiten met een gezamenlijke visie op de trans-Atlantische relatie. Daarnaast vond de jaarlijkse Benelux-Top tussen de regeringsleiders en het College dit jaar voor het eerst in digitale vorm plaats.

Nieuw meerjarenplan dat jaarlijkse werkzaamheden stuurt

De ministers hebben tijdens hun bijeenkomst ook de goedkeuring gehecht aan het Benelux-jaarplan 2021 en het meerjarenplan 2021-2024. Ze kwamen overeen dit laatste tweejaarlijks te herbekijken om up-to-date te blijven met nieuwe grensoverschrijdende en Europese ontwikkelingen. Een flexibele Benelux-agenda is meer dan ooit noodzakelijk.

 

Actueel

Webinar over de economische en gezondheidssituatie in de Benelux-landen

10 mei 2021 27

Op 10 mei was Alain de Muyser, secretaris-generaal van de Benelux Unie, gastpreker tijdens een Webinar georganiseerd door de Kamers van Koophandel van Frankrijk in de Benelux-landen. In een ‘zoom sur le Benelux’ werd dieper ingegaan op de economische en gezondheidssituatie van de B... lees meer

Campagne wijst ondernemers op groeikansen door vastleggen intellectueel eigendom

08 apr. 2021 395

Minder dan 5 procent van de Nederlandse ondernemers heeft hun merk, vormgeving, model, octrooi of kwekersrecht laten registeren. Dat blijkt uit Europees onderzoek. Reden voor de Nederlandse overheid om ondernemers hierop te wijzen in een campagne. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat... lees meer

18 250 dosissen lachgas in beslag genomen tijdens grootschalige controleactie

30 mrt. 2021 447

Politie- en douanediensten uit Nederland, Luxemburg, Frankrijk en België hebben van donderdag 25 maart tot en met zondag 28 maart gezamenlijk een grensoverschrijdende actie gehouden tegen de handel in verdovende middelen en het drugstoerisme. Van de in totaal 1778 gecontroleerde pe... lees meer

meer nieuwsberichten