Nieuws

< terug

Slim en efficiënt kennis over hitte toepassen en delen zorgt voor leefbare Benelux-steden in 2050

08-07-2022 904


Hitte is niet meer een uitzonderlijk fenomeen en komt steeds vaker voor. Niet alleen de temperaturen overdag nemen toe, maar eveneens gedurende de nacht. Dit brengt een diversiteit aan problemen en zorgen met zich mee, op het vlak van gezondheid, de natuur, druk op de infrastructuur, de kwaliteit en kwantiteit van water, een grotere vraag naar energie en de leefbaarheid. 

De te nemen maatregelen moeten bijdragen aan het voorkomen van de toename van de luchttemperatuur en het bevorderen van een aangename gevoelstemperatuur. Dat het nodig is om een structurele oplossing te zoeken werd onderstreept tijdens een vergadering van de Benelux werkgroep klimaatadaptatie, waarbij dr. ir. Robbert Snep (WUR) een presentatie gaf en met de werkgroep in discussie ging over hoe steden zich kunnen wapenen tegen hitte. Daarbij werden ambities aangereikt richting gemeentes om steden aangenaam te houden voor woon-, werk- en sociale activiteiten. 

Groenblauwe oplossingen, waarbij bomen en beplanting gecombineerd worden met open water, zouden tot een temperatuurreductie kunnen leiden van 9° Celsius. Maar om zover te komen, moeten wel wat uitdagingen overwonnen worden, op het vlak van ruimte, tijd en bewustzijn. Het betreft dan bijvoorbeeld de plaats die beschikbaar is voor het plaatsen van groen – in concurrentie met andere behoeftes van stadsbewoners - en de afstand tot koeltegebieden, maar ook de tijd die bomen nodig hebben om tot hun maximale potentieel uit te groeien. De waarschuwingsmechanismes in de Benelux-regio werken goed, maar tegelijkertijd blijft een onbewust bestaan ten aanzien van de urgentie van deze hitte-problematiek. 

Aan de vooravond van een nieuwe zomerperiode met hoge temperaturen op komst, was de kernboodschap van de vergadering dat nu actie moet worden ondernomen om de stad in 2050 leefbaar te houden en dat dat mogelijk is door de huidige kennis slim en efficiënt toe te passen.

Actueel

Benelux en Noordrijn-Westfalen lanceren FietsRoadmap

28 nov. 2022 130

Gezamenlijk initiatief voor meer fietsgebruik  Op 28 november 2022 hebbende Benelux-landen en Noordrijn-Westfalen (NRW) een gezamenlijke FietsRoadmap gelanceerd met daarin nieuwe initiatieven om het fietsgebruik te stimuleren én als blueprint te dienen voor de Europese Unie. Benel... lees meer

Benelux Strategisch overleg Douanesamenwerking stelt prioriteiten voor 2023 vast

24 nov. 2022 104

Het Strategisch overleg Douanesamenwerking vond op 24 november 2022 onder Luxemburgs voorzitterschap bij het Benelux Secretariaat-Generaal in Brussel plaats. Hoge douaneambtenaren hebben onder leiding van secretaris-generaal Alain de Muyser en de adjunct-secretaris-generaal de heer... lees meer

Kick-Off meeting Benelux Highway-overleg Politie

22 nov. 2022 116

Op 22 november vond in het Huis van de Benelux te Brussel een Kick-Off meeting plaats om een nieuw overleg in het kader van de autosnelwegen, het Benelux Higway-Overleg Politie, op te starten.   Na een korte verwelkoming door de dagvoorzitter, de heer Thierry Weber van de Groother... lees meer

meer nieuwsberichten