Nieuws

< terug

Reactie van het Benelux-secretariaat op de evaluatie van de Benelux door Nederland

10-07-2020 836


Een Nederlands evaluatierapport over de Benelux is op 9 juli gepubliceerd op www.tweedekamer.nl . Het Clingendael Instituut en Significant APE hebben onderzocht wat de Benelux-samenwerking voor Nederland oplevert en of de aanbevelingen uit het vorige rapport van 2012 werden opgepakt. 

Het college van secretarissen-generaal (Alain de Muyser, Rudy Huygelen en Frans Weekers) is tevreden met het rapport dat enerzijds het belang en de meerwaarde van de Benelux-samenwerking onderstreept, maar anderzijds de Benelux-organisatie de nodige instrumenten aanreikt om zich klaar te stomen voor de toekomst. 

Het rapport constateert dat de Benelux-samenwerking een meerwaarde biedt voor de Benelux als geheel en voordelen oplevert voor de Nederlandse samenleving.  Het rapport staaft dit met enkele concrete voorbeelden. Dankzij het Benelux-project met de digitale vrachtbrief verdwijnt de papierwinkel voor transportbedrijven. De erkenning van diploma's draagt op haar beurt bij tot een vlottere arbeidsmobiliteit. Door betere grensoverschrijdende informatie-uitwisseling en netwerk kunnen de politie en de fraudebestrijding effectiever optreden.  Samen kunnen de drie landen ook eerder en sneller nieuwe initiatieven ten aanzien van de EU uitproberen (proeftuinfunctie). 

Uit de evaluatie blijkt dat de aanbevelingen uit het vorige rapport (2012) goed zijn opgevolgd. Tegelijkertijd verschaft het rapport interessante mogelijkheden om de samenwerking verder te versterken. Het college is van plan rekening te houden met deze aanbevelingen en beschouwt dit als een aanmoediging om een verdere proactieve aanpak na te streven. "De online raadpleging over het nieuwe meerjarenplan, die al enkele maanden loopt, is al een aanzet om een breder publiek te betrekken bij de prioriteiten voor de komende jaren. Dit moet het mogelijk maken om meer focus in de onderwerpen te brengen en tegelijkertijd flexibeler in te spelen op actuele thema’s. Dit zal de zichtbaarheid vergroten". 

Het rapport geeft het college ook suggesties om de Benelux als organisatie te verbeteren.  "Het is onze bedoeling om de interne organisatie op korte termijn te verbeteren om deze dynamischer, efficiënter en transparanter te maken en zo voor te bereiden op de uitdagingen van het komende decennium", aldus de leden van het college.

 

Actueel

De Benelux zet zich in voor relanceplannen inzake circulaire bouw

10 sep. 2020 222

Op 10 september 2020 hebben het Secretariaat-Generaal van de Benelux en de ambassades van het Koninkrijk der Nederlanden en van het Groothertogdom Luxemburg in Brussel een webinar over circulaire bouw georganiseerd. Deze onder Nederlands voorzitterschap gehouden webinar heeft het v... lees meer

Benelux deelt regionale samenwerkingservaring in het kader van de Europese Klimaatadaptatie

25 aug. 2020 248

Klimaatverandering is geen toekomst meer; de afgelopen weken hebben wij in de Benelux dagen op een rij temperaturen gehaald van boven de 30 graden Celsius. Een klimaatadapatiebeleid werkt in deze situatie aan het creëren van groenere of blauwe zones, met name in verstedelijkte gebi... lees meer

Belgische en Nederlandse politieteams patrouilleren samen in Knokke

16 jul. 2020 678

Sinds vorige week krijgt de lokale politie Damme/Knokke-Heist bijstand vanuit Nederland. Beide korpsen slaan de handen in elkaar om overlast aan te pakken in de Knokse uitgangsbuurt, waar onder andere Nederlandse jongeren bij betrokken zijn. De assistentie van Nederlandse politieme... lees meer

meer nieuwsberichten