Nieuws

< terug

Raad bespreekt uitdagingen Benelux-samenwerking

25-11-2021 370


Onder Belgisch Voorzitterschap had op het Benelux-secretariaat een meeting plaats van de Raad van de Benelux. Dit om de bijeenkomst van het comité van Minister van de Benelux, het politieke beslisorgaan van het samenwerkingsverband, inhoudelijk voor te bereiden.

De Raad, samengesteld uit de topambtenaren van de ministeries van Buitenlandse Zaken van de drie landen, besprak onder meer de resultaten die samen dit jaar op Benelux-niveau werden bereikt. Onder meer afgestudeerden op zoek naar baan in het buitenland krijgen een duwtje in de rug dankzij diplomaerkenning met de Baltische Staten. Ondernemers die grensoverschrijdende handel willen drijven worden door een informatieve detailhandel website geholpen. De drie landen lanceerden tijdens COP26 een Klimaatplatform om sterker in te zetten op het uitwisselen van kennis en expertise rond klimaatverandering. Maar ook een gemeenschappelijke Dienst tussen de Benelux-landen zal bijdragen aan het faciliteren van elektrische mobiliteit. Verder werd ook een boost gegeven aan een intensere samenwerking rond crisisbeheer (Covid19, overstromingen, klimaat,…) met andere Europese partners.

Verder werd de Raad door het College van secretarissen-generaal van de Benelux (Alain de Muyser en Frans Weekers) ook ingelicht over de mogelijke prioritaire onderwerpen en projecten die naar voor geschoven worden tijdens het Luxemburgs Voorzitterschap van de Benelux in 2022.

Op 13 december komen de drie ministers van Buitenlandse Zaken als Comité van Ministers van de Benelux samen.

Actueel

Benelux groeit uit tot zonneregio van Europa

19 mei 2022 59

Met 30.000 banen, een omzet van 3,5 miljard euro, een vijfde plaats binnen de EU op vlak van zonne-energieproductie en reductie van zes miljoen ton aan CO2, zijn de Benelux-landen samen op weg om uit te groeien tot een toonaangevende zonne-energieregio (zonnepanelen) binnen de Euro... lees meer

Two mini-lateral formats: Benelux and Visegrad

16 mei 2022 43

De secretaris-generaal van de Benelux, Alain de Muyser, hield een toespraak tijdens de conferentie over minilateralisme en regionale samenwerking in het Egmontpaleis te Brussel. Dit was mede-georganiseerd door het Egmontinstituut binnen het kader van het Hongaarse voorzitterschap v... lees meer

Het Benelux Klimaatplatform is de duurzame motor voor het bundelen van regionale kennis voor een gro...

13 mei 2022 73

De conclusies van het IPCC-rapport van 4 april jongstleden vertellen ons dat de uitstoot van CO2 onmiddellijk omlaag moet ten einde de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 °C. Op alle niveaus moet actie worden ondernomen om dit mondiale doel te bereiken. Schaalgrootte en same... lees meer

meer nieuwsberichten