Nieuws

< terug

Raad bespreekt uitdagingen Benelux-samenwerking

25-11-2021 425


Onder Belgisch Voorzitterschap had op het Benelux-secretariaat een meeting plaats van de Raad van de Benelux. Dit om de bijeenkomst van het comité van Minister van de Benelux, het politieke beslisorgaan van het samenwerkingsverband, inhoudelijk voor te bereiden.

De Raad, samengesteld uit de topambtenaren van de ministeries van Buitenlandse Zaken van de drie landen, besprak onder meer de resultaten die samen dit jaar op Benelux-niveau werden bereikt. Onder meer afgestudeerden op zoek naar baan in het buitenland krijgen een duwtje in de rug dankzij diplomaerkenning met de Baltische Staten. Ondernemers die grensoverschrijdende handel willen drijven worden door een informatieve detailhandel website geholpen. De drie landen lanceerden tijdens COP26 een Klimaatplatform om sterker in te zetten op het uitwisselen van kennis en expertise rond klimaatverandering. Maar ook een gemeenschappelijke Dienst tussen de Benelux-landen zal bijdragen aan het faciliteren van elektrische mobiliteit. Verder werd ook een boost gegeven aan een intensere samenwerking rond crisisbeheer (Covid19, overstromingen, klimaat,…) met andere Europese partners.

Verder werd de Raad door het College van secretarissen-generaal van de Benelux (Alain de Muyser en Frans Weekers) ook ingelicht over de mogelijke prioritaire onderwerpen en projecten die naar voor geschoven worden tijdens het Luxemburgs Voorzitterschap van de Benelux in 2022.

Op 13 december komen de drie ministers van Buitenlandse Zaken als Comité van Ministers van de Benelux samen.

Actueel

Slim en efficiënt kennis over hitte toepassen en delen zorgt voor leefbare Benelux-steden in 2050

08 jul. 2022 456

Hitte is niet meer een uitzonderlijk fenomeen en komt steeds vaker voor. Niet alleen de temperaturen overdag nemen toe, maar eveneens gedurende de nacht. Dit brengt een diversiteit aan problemen en zorgen met zich mee, op het vlak van gezondheid, de natuur, druk op de infrastructuu... lees meer

Meer dan de helft van de gecontroleerde vrachtwagens in overtreding tijdens Benelux-controle

07 jul. 2022 624

De weginspectiediensten van de drie Benelux-landen hebben samen op dinsdag 5 juli, op verschillende locaties in de Benelux, controles uitgevoerd op het transport met vrachtwagens. Doel van de samenwerking is het delen van kennis en goede praktijken tussen de inspectiediensten en zo... lees meer

Benelux, Noordrijn-Westfalen en Franrijk delen hun doelen op weg naar een circulaire economie

04 jul. 2022 510

De directeuren(-generaal) van de Benelux-landen, aangevuld door Noordrijn-Westfalen en Frankrijk, wisselden op 4 juli 2022 in het Benelux Huis uit over hun strategische actieplannen om de circulaire economie op te schalen en inspireerden elkaar met succesvolle projecten. Hiermee co... lees meer

meer nieuwsberichten