Nieuws

< terug

Presentatie van de handleiding TNA voor Professionele gebruikers

19-10-2022 231


Tijdens de 19e vergadering van de EUROFISC-groep, van 18 tot en met 19 oktober, heeft de secretaris-generaal van de Benelux-Unie, Alain de Muyser, een gebruikersgids voor de Transaction Network Analysis (TNA) gepresenteerd, die het leven van de gebruikers van dit instrument moet vergemakkelijken. 

TNA is een geautomatiseerd analysesysteem dat BTW carrouselfraude in een vroeg stadium moet opsporen. De kracht van het TNA ligt in een betere identificatie van frauduleuze ketens, aangezien het instrument de fiscale IT-platforms van alle deelnemende lidstaten met elkaar verbindt, waardoor informatie over grensoverschrijdende transacties sneller toegankelijk wordt. Uiteindelijk maakt dit een gerichter optreden van de handhavingsautoriteiten mogelijk. De verliezen voor de schatkist als gevolg van btw-carrouselfraude kunnen zo worden beperkt. 

De Benelux is in 2014 begonnen met de ontwikkeling van dit instrument om potentiële fraude op te sporen en te analyseren. In 2016 heeft de Raad Ecofin besloten de TNA verder te ontwikkelen en in mei 2019 is het systeem op EU-niveau van start gegaan. 

Na een jaar ervaring hebben de Benelux-landen samen met Frankrijk het initiatief genomen om een handleiding voor professionele gebruikers op te stellen. De handleiding is bedoeld voor het dagelijkse werk van ANT-gebruikers in de EU-lidstaten. 

 

Actueel

Benelux-Top

29 nov. 2022 110

De Benelux-top vond plaats op 28 november 2022 in het kasteel van Bourglinster in het kader van het Luxemburgse voorzitterschap van het Comité van Ministers van de Benelux-Unie. Het Luxemburgse voorzitterschap concentreerde zich op drie prioriteiten: sterker uit de pandemie komen, ... lees meer

Benelux en Noordrijn-Westfalen lanceren FietsRoadmap

28 nov. 2022 64

Gezamenlijk initiatief voor meer fietsgebruik  Op 28 november 2022 hebbende Benelux-landen en Noordrijn-Westfalen (NRW) een gezamenlijke FietsRoadmap gelanceerd met daarin nieuwe initiatieven om het fietsgebruik te stimuleren én als blueprint te dienen voor de Europese Unie. Benel... lees meer

Benelux Strategisch overleg Douanesamenwerking stelt prioriteiten voor 2023 vast

24 nov. 2022 126

Het Strategisch overleg Douanesamenwerking vond op 24 november 2022 onder Luxemburgs voorzitterschap bij het Benelux Secretariaat-Generaal in Brussel plaats. Hoge douaneambtenaren hebben onder leiding van secretaris-generaal Alain de Muyser en de adjunct-secretaris-generaal de heer... lees meer

meer nieuwsberichten