Nieuws

< terug

Penta energieregio zet gezamenlijk de schouders onder waterstofambitie

29-05-2020 446


De Benelux-landen, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk en Zwitserland pleiten in Europees energieoverleg voor sleutelrol waterstof om klimaatdoelen te halen. 

Op de vergadering van de directeuren-generaal voor energie van de EU-landen informeerden de Benelux-landen vandaag hun collega’s over de politieke verklaring van het Pentalateraal Energieforum over de rol van waterstof in de decarbonisatie van het energiesysteem in Europa. 

In totaal 7 landen – waaronder de Benelux-landen – sloten dit politiek akkoord over het gebruik van waterstof om het energiesysteem duurzamer te maken. Nederland, als huidig voorzitter van de Benelux, zette zich samen met Oostenrijk en de andere landen erg actief in voor een gezamenlijke aanpak van de toekomstige markt voor waterstof, met als doel de mogelijkheden van deze energiedrager beter te benutten. 

De verklaring vermeldt onder meer het opmaken van een gezamenlijke langetermijnvisie, het identificeren van hindernissen op vlak van regelgeving of handel, het grensoverschrijdend gebruik van waterstof en het verder werk maken van veiligheidsaspecten en sensibilisering van het publiek. 

De landen bevestigen daarmee de wens om hun samenwerking te versterken op het vlak van waterstof. De inzet van de landen biedt daarmee een essentieel kader voor de talrijke projecten in de regio en voor de toekomstige investeringen in het kader van de Green Deal en het Recovery plan. 

Deze verklaring stuurt een sterk signaal uit naar de Europese Commissie, net op het moment dat die twee consultaties heeft uitgestuurd : de smart sector integration en de Europese waterstof strategie

Het Pentalateraal Energieforum is het platform voor regionale energiesamenwerking in Centraal-West Europa (Benelux-DE-FR-AT-CH), gevestigd op het Benelux-secretariaat. Het werkt aan een betrouwbare, duurzame en geïntegreerde energiemarkt in de regio, als opstap naar een Europese markt.

Actueel

Toerisme in de Benelux en Noordrijn-Westfalen: informatie en maatregelen gebundeld

06 jul. 2020 113

Het Benelux-secretariaat bundelde in een webmodule de veiligheidsprotocollen die gelden in de toeristische industrie in de Benelux-landen en Noordrijn-Westfalen. Hierdoor krijgen toeristen en ondernemers onmiddellijk een helder overzicht over wat van toepassing is in de buurlanden.... lees meer

Benelux SOLVIT-centra starten discussie over mogelijkheden tot samenwerking

02 jul. 2020 79

Op 2 juli bracht het Secretariaat Generaal van de Benelux Unie de SOLVIT-centra van België, Nederland en Luxemburg bijeen in het “virtuele Huis van de Benelux”. Het was de eerste keer dat de drie centra in de Benelux context bijeenkwamen.  De bijeenkomst die op initiatief van het ... lees meer

Minister Wiebes presenteert de Penta Waterstof Verklaring op de Energieraad

15 jun. 2020 271

Onder het Nederlandse voorzitterschap van de Benelux-Unie en het Pentalaterale Energieforum heeft Nederland op 15 juni in de marge van de Raad van Europese ministers van Energie de gezamenlijke politieke verklaring bekendgemaakt waarin de ministers van Energie van Oostenrijk, Belgi... lees meer

meer nieuwsberichten