Nieuws

< terug

Overleg tussen college van secretarissen-generaal en nationale werkgeversfederaties in de Benelux

03-06-2020 290


De drie nationale werkgeversfederaties (VBO, VNO-NCW en FEDIL) hebben onlangs een gezamenlijke brief aan de eerste ministers van de Benelux gestuurd. In deze brief benadrukken zij de noodzaak van systematisch overleg en een optimale uitwisseling van informatie binnen de Benelux, aangezien beslissingen die in één van de drie landen worden genomen zeer concrete en onmiddellijke gevolgen kunnen hebben in de andere twee landen, met name op het gebied van de bevoorradingsketens, de distributie of het verkeer van personen. Anderzijds nodigen de 3 federaties hun respectieve overheden uit om te blijven samenwerken om een sterke Benelux-stem te brengen in de Europese debatten, onder meer over crisisbeheer en de heropleving van de economische activiteit. 

Het is in deze context dat er een virtuele vergadering werd georganiseerd tussen het college van secretarissen-generaal en de vertegenwoordigers van deze drie federaties. Tijdens de discussie zijn de aandachtspunten, die met name van belang zijn met het oog op de hervatting van de activiteiten, in het bijzonder met betrekking tot het vrije verkeer van werknemers, vervoer en energie, door beide partijen aan de orde gesteld en becommentarieerd. Het college heeft met name verslag kunnen doen van recente Benelux-initiatieven en raadplegingen in dit verband. 

Het is cruciaal om lessen te trekken uit deze crisis en zich beter voor te bereiden op de toekomst. 

Het college heeft de aandacht van de federaties kunnen vestigen op de publieke raadpleging over de ontwikkeling van een nieuw meerjarig Benelux-werkprogramma 2021-2014 ( https://consult.benelux.int/nl ) en heeft de federaties, net als in het verleden, aangemoedigd om deel te nemen. 

Aangezien dit een permanente dialoog is, vonden zowel het college als de vertegenwoordigers van de drie Benelux-werkgeversfederaties het nuttig en gepast om opnieuw bijeen te komen in het Huis van de Benelux om dit alles nader te bespreken, zodra de situatie dat toelaat.

 

Actueel

Toerisme in de Benelux en Noordrijn-Westfalen: informatie en maatregelen gebundeld

06 jul. 2020 113

Het Benelux-secretariaat bundelde in een webmodule de veiligheidsprotocollen die gelden in de toeristische industrie in de Benelux-landen en Noordrijn-Westfalen. Hierdoor krijgen toeristen en ondernemers onmiddellijk een helder overzicht over wat van toepassing is in de buurlanden.... lees meer

Benelux SOLVIT-centra starten discussie over mogelijkheden tot samenwerking

02 jul. 2020 78

Op 2 juli bracht het Secretariaat Generaal van de Benelux Unie de SOLVIT-centra van België, Nederland en Luxemburg bijeen in het “virtuele Huis van de Benelux”. Het was de eerste keer dat de drie centra in de Benelux context bijeenkwamen.  De bijeenkomst die op initiatief van het ... lees meer

Minister Wiebes presenteert de Penta Waterstof Verklaring op de Energieraad

15 jun. 2020 271

Onder het Nederlandse voorzitterschap van de Benelux-Unie en het Pentalaterale Energieforum heeft Nederland op 15 juni in de marge van de Raad van Europese ministers van Energie de gezamenlijke politieke verklaring bekendgemaakt waarin de ministers van Energie van Oostenrijk, Belgi... lees meer

meer nieuwsberichten