Nieuws

< terug

Ondertekening van een samenwerkingsprotocol in het kader van crisisbeheer

15-09-2021 1539


Op dinsdag 14 september kwam in Brussel het Netwerk van directeuren generaal van Europese Crisiscentra samen. 20 Europese landen hebben er een samenwerkingsprotocol ondertekend. Dit akkoord structureert de doelstellingen en beklemtoont de bereidheid tot meer internationale samenwerking bij crisisbeheer.

Het netwerk van directeuren-generaal werd in 2018 opgericht op initiatief van het Belgische Nationaal Crisiscentrum en wordt ondersteund door het secretariaat-generaal van de Benelux. Het heeft tot doel de coördinatie tussen de nationale autoriteiten inzake crisisbeheer te ontwikkelen en wederzijds geïnformeerd te zijn over de uitdagingen waarmee de verschillende crisiscentra worden geconfronteerd. Bovendien zal het de bestaande expertise en ervaringen delen en zal het DG-netwerk elkaar ondersteunen bij de uitvoering van gemeenschappelijke oplossingen op nationaal niveau.

Bijeenkomst van Europese landen

Op dinsdag 14 september werd een samenwerkingsprotocol ondertekend door alle directeuren-generaal, in aanwezigheid van Annelies Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, en Willem van de Voorde, ambassadeur en permanent vertegenwoordiger van België bij de EU. Gedurende de dag kreeg elke vertegenwoordiger van de aanwezige landen de kans om zijn mening te geven over de huidige en toekomstige uitdagingen van crisisbeheer, zowel op nationaal als op internationaal niveau. Ook het Sloveense voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie kon zijn ideeën en plannen met betrekking tot crisisparaatheid binnen de EU voorstellen.

"Ik ben ervan overtuigd dat wij veel van elkaar kunnen leren en dat het zeer waardevol is om gemakkelijk in contact te kunnen komen met je Europese homologen.” Annelies Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervorming en Democratische Vernieuwing.

Doel van het protocol

Het samenwerkingsprotocol illustreert de bereidheid van de deelnemers om de internationale samenwerking te versterken, zowel op het gebied van voorbereiding op crisissen als van doeltreffend crisisbeheer. Elke ondertekenaar zal het uitwisselen van beste praktijken en ervaringen aanmoedigen, om zo goed mogelijk op noodsituaties te kunnen reageren. Deze samenwerking bevordert een vlotte communicatie tussen Europese homologen en draagt bij tot het zoeken naar gemeenschappelijke oplossingen voor nationale en internationale uitdagingen.

"Crisissen zoals Covid-19, overstromingen en andere klimaatgerelateerde noodsituaties zijn grensoverschrijdend van aard en treffen ons allen. Zij vergen gecoördineerde reacties, betere contacten, versterkte informatie en de uitwisseling van beste praktijken om beter voorbereid te zijn.” Alain de Muyser, secretaris-generaal van de Benelux.

Perspectieven

De ondertekening van het protocol markeert het begin van een diepgaande samenwerking tussen de leden van het netwerk op het gebied van crisisbeheer. In de toekomst zal het netwerk van directeuren-generaal regelmatig bijeenkomen om op de hoogte te blijven van elkaars uitdagingen en om samen te bouwen aan een homogener internationaal crisisbeheer.

“Centraal in ons netwerk staat de mogelijkheid om met elkaar te delen, uit te wisselen en te discussiëren, met als doel onze eigen nationale structuren binnen crisisbeheer, maar ook de samenwerking daartussen, te verbeteren.” Bart Raeymaekers, directeur-generaal van het Belgisch Nationaal Crisiscentrum.

Actueel

Klimaat en Financiering, een belangrijk thema voor de Benelux en de Europese Investeringsbank

14 jan. 2022 82

Op 14 januari vond een overleg plaats tussen Kris Peeters, vicepresident van de EIB en Frans Weekers, adjunct-secretaris-generaal van de Benelux Unie. Dit gesprek vond plaats naar aanleiding van de recente lancering van het Benelux Klimaat Platform in het Benelux-paviljoen tijdens ... lees meer

Benelux en Europese Commissie onderstrepen belang van grensoverschrijdende samenwerking op Klimaata...

13 jan. 2022 157

Sinds januari werkt de Benelux Unie onder Luxemburgs voorzitterschap en op het vlak van klimaatsamenwerking werd dit meteen kracht bijgezet door een high level vergadering te organiseren tussen de Directeur Generaal Klimaat van de Europese  Commissie en de Directeuren Generaal Klim... lees meer

Gezamenlijke verklaring van de Benelux-top

16 dec. 2021 401

Aan het einde van het Belgische voorzitterschap van de Benelux hebben de Eerste ministers van België, Nederland en Luxemburg bevestigd dat zij hun samenwerking zullen versterken, zowel tussen hun landen als op Europees niveau. → Benelux Joint declaration, 16 December 2021 © Premi... lees meer

meer nieuwsberichten