Nieuws

< terug

Ondertekening van een samenwerkingsprotocol in het kader van crisisbeheer

15-09-2021 1791


Op dinsdag 14 september kwam in Brussel het Netwerk van directeuren generaal van Europese Crisiscentra samen. 20 Europese landen hebben er een samenwerkingsprotocol ondertekend. Dit akkoord structureert de doelstellingen en beklemtoont de bereidheid tot meer internationale samenwerking bij crisisbeheer.

Het netwerk van directeuren-generaal werd in 2018 opgericht op initiatief van het Belgische Nationaal Crisiscentrum en wordt ondersteund door het secretariaat-generaal van de Benelux. Het heeft tot doel de coördinatie tussen de nationale autoriteiten inzake crisisbeheer te ontwikkelen en wederzijds geïnformeerd te zijn over de uitdagingen waarmee de verschillende crisiscentra worden geconfronteerd. Bovendien zal het de bestaande expertise en ervaringen delen en zal het DG-netwerk elkaar ondersteunen bij de uitvoering van gemeenschappelijke oplossingen op nationaal niveau.

Bijeenkomst van Europese landen

Op dinsdag 14 september werd een samenwerkingsprotocol ondertekend door alle directeuren-generaal, in aanwezigheid van Annelies Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, en Willem van de Voorde, ambassadeur en permanent vertegenwoordiger van België bij de EU. Gedurende de dag kreeg elke vertegenwoordiger van de aanwezige landen de kans om zijn mening te geven over de huidige en toekomstige uitdagingen van crisisbeheer, zowel op nationaal als op internationaal niveau. Ook het Sloveense voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie kon zijn ideeën en plannen met betrekking tot crisisparaatheid binnen de EU voorstellen.

"Ik ben ervan overtuigd dat wij veel van elkaar kunnen leren en dat het zeer waardevol is om gemakkelijk in contact te kunnen komen met je Europese homologen.” Annelies Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervorming en Democratische Vernieuwing.

Doel van het protocol

Het samenwerkingsprotocol illustreert de bereidheid van de deelnemers om de internationale samenwerking te versterken, zowel op het gebied van voorbereiding op crisissen als van doeltreffend crisisbeheer. Elke ondertekenaar zal het uitwisselen van beste praktijken en ervaringen aanmoedigen, om zo goed mogelijk op noodsituaties te kunnen reageren. Deze samenwerking bevordert een vlotte communicatie tussen Europese homologen en draagt bij tot het zoeken naar gemeenschappelijke oplossingen voor nationale en internationale uitdagingen.

"Crisissen zoals Covid-19, overstromingen en andere klimaatgerelateerde noodsituaties zijn grensoverschrijdend van aard en treffen ons allen. Zij vergen gecoördineerde reacties, betere contacten, versterkte informatie en de uitwisseling van beste praktijken om beter voorbereid te zijn.” Alain de Muyser, secretaris-generaal van de Benelux.

Perspectieven

De ondertekening van het protocol markeert het begin van een diepgaande samenwerking tussen de leden van het netwerk op het gebied van crisisbeheer. In de toekomst zal het netwerk van directeuren-generaal regelmatig bijeenkomen om op de hoogte te blijven van elkaars uitdagingen en om samen te bouwen aan een homogener internationaal crisisbeheer.

“Centraal in ons netwerk staat de mogelijkheid om met elkaar te delen, uit te wisselen en te discussiëren, met als doel onze eigen nationale structuren binnen crisisbeheer, maar ook de samenwerking daartussen, te verbeteren.” Bart Raeymaekers, directeur-generaal van het Belgisch Nationaal Crisiscentrum.

Actueel

Grensarbeidersbrochures - Uitgave 2022

20 jun. 2022 163

De informatiebrochures voor grensarbeiders, werkgevers en professionals uit de sector zijn door het Secretariaat-Generaal in samenwerking met de bevoegde ministeries en instanties van de drie landen bijgewerkt. Deze brochures zijn bedoeld om de grensoverschrijdende mobiliteit en de... lees meer

Grote hoeveelheden drugs ontdekt in verborgen ruimtes tijdens een grote grensoverschrijdende actie

12 jun. 2022 249

Van donderdag 9 juni tot en met zondag 12 juni 2022 hebben de politie- en douanediensten in Nederland, Luxemburg, Frankrijk en België een grensoverschrijdende actie georganiseerd tegen drugssmokkel en -toerisme. Deze actie kadert in de Hazeldonk-samenwerking. Tijdens deze acties pa... lees meer

Het Benelux Strategisch overleg Politie heeft de laatste ontwikkelingen van de samenwerking besproke...

10 jun. 2022 222

Het Benelux Strategisch overleg Politie heeft op 10 juni bij het Benelux Secretariaat-Generaal vergaderd; het was de eerste fysieke bijeenkomst sinds de coronacrisis en alle deelnemers waren hierover verheugd. De vergadering werd voorgezeten door Philippe Schrantz, directeur-genera... lees meer

meer nieuwsberichten