Nieuws

< terug

Nieuwe stap in samenwerking North Sea Port District

01-12-2021 931


De zes gemeenten en twee provincies van het ‘Nort Sea Port District’ hebben vandaag, een nieuwe stap gezet in hun samenwerking. De partners hebben een Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking (BGTS) opgericht en zullen over de grens heen nog intensiever samenwerken rond duurzaamheid, leefkwaliteit en mobiliteit. “De partners willen door intensieve samenwerking dit unieke grensoverschrijdende havengebied voor de inwoners verder uitbouwen tot een plek waar het goed leven, wonen en werken is.” zegt burgemeester van Zelzate Brent Meuleman, huidig voorzitter van North Sea Port District. 

Alain de Muyser, secretaris-generaal Benelux : “ De Benelux-landen creëren met deze BGTS het ideale, aangepaste en flexibele kader om de grensoverschrijdende ambities van lokale overheden te realiseren via concrete projecten zoals het North Sea Port district, in het belang van burgers en ondernemers…en het milieu “. 

Het North Sea Port District bestaat uit de drie Zeeuwse gemeenten Terneuzen, Vlissingen en Borsele, de Oost-Vlaamse gemeenten Evergem, Zelzate en Gent en de provincies Zeeland en Oost-Vlaanderen. Met de oprichting van deze BGTS engageren de partners zich om nog intensiever samen problemen op te lossen en projecten op te zetten. De ambitie is om van de havenregio een aangename leef- en werkomgeving te maken met een positieve impact op het klimaat en hiervoor gaan de partners concreet aan de slag.

Zo wordt onder andere onderzocht hoe er meer natuurgebieden tussen de haven en de woongebieden ontwikkeld kunnen worden zodat de negatieve effecten van de industrie ingeperkt worden voor de bewoners. Deze gebieden dienen als buffer tegen onder meer geluidsoverlast en zijn ideaal voor ontspanning, biodiversiteit en fietsverkeer.

Daarnaast zullen de partners werken aan een vlotte mobiliteit van openbaar vervoer, fiets en auto. Er lopen verschillende initiatieven om de bereikbaarheid te verbeteren, maar het District zal een grensoverschrijdende aanpak onderzoeken en uitrollen. Een betere bereikbaarheid in deze regio creëert een meerwaarde voor zowel de inwoners van het District als voor de haven en haar werknemers.

De aanwezigheid van de haven biedt ook mogelijkheden op het vlak van groene energie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het uitwisselen van restwarmte tussen bedrijven en woningen. Maar er liggen ook kansen voor onder meer energiecoöperaties of het collectief aankopen van zonnepanelen. De partners gaan samen aan de slag met het uitbouwen van energiewijken.

Bestuurders en medewerkers van alle betrokken besturen werken deze projecten volop uit. Een partnerschap tussen acht lokale en regionale besturen, dat dan ook nog eens grensoverschrijdend is, is een hele uitdaging. De oprichting van deze BGTS helpt om gemakkelijker gezamenlijke projecten op te zetten, subsidies te verkrijgen, en grensbelemmeringen op te lossen.

Achtergrondinformatie North Sea Port District

Het District, met als ruggengraat het havengebied van North Sea Port, strekt zich uit over steden en kanaaldorpen, natuur- en landbouwgebieden heen, van Gent, Evergem, Zelzate en Terneuzen, tot aan de andere zijde van de Westerschelde, waar Vlissingen en Borsele gelegen zijn. Het District is een economische groeiregio met een sterke internationale zeehaven en een belangrijke industriële cluster. Grote grensoverschrijdende opgaven zoals de energietransitie, betere mobiliteit, grotere beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerde arbeidskrachten, een goed woonaanbod en hoge leefkwaliteit vragen om een gezamenlijke aanpak over grenzen heen.

De fusie in 2018 van de Haven van Gent en Zeeland Seaports tot North Sea Port bracht een nieuwe dynamiek in het ruimere havengebied. De verschillende gemeenten en provincies zagen dit als kans om de krachten te bundelen met als doel grensoverschrijdende uitdagingen en kansen in de regio, benoemd als North Sea Port District, op te pakken.

Algemene informatie BGTS

Het Benelux-Secretariaat-Generaal biedt actieve ondersteuning aan over-heden op alle niveaus en aan publieke instellingen om, naast de beleidsmatige samenwerking, ook duurzame grensoverschrijdende juridische structuren te creëren. Dit is belangrijk om lokale samenwerkingsinitiatieven te ondersteunen zodat mogelijke obstakels aan de grens geen belemmering vormen om deze initiatieven vorm te geven. Het Benelux-Verdrag van 2014 over Grensoverschrijdende en Interterritoriale samenwerking biedt verschillende mogelijkheden, waaronder deze Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking (BGTS), naast andere lichtere lichtere samenwerkingsvormen. Naast de oprichting van de BGTS North Sea Port District, was het Benelux-secretariaat ook betrokken bij de oprichting BGTS Baarle-Hertog Baarle-Nassau waardoor een aantal specifieke bevoegdheden zoals verkeer en afval gezamenlijk praktisch kunnen uitgevoerd worden

 - InfoFiche : HET NIEUWE BENELUX-VERDRAG INZAKE GRENSOVERSCHRIJDENDE EN INTERTERRITORIALE SAMENWERKING

Brochure Grensoverschijdende samenwerking in de Benelux

Actueel

Benelux groeit uit tot zonneregio van Europa

19 mei 2022 61

Met 30.000 banen, een omzet van 3,5 miljard euro, een vijfde plaats binnen de EU op vlak van zonne-energieproductie en reductie van zes miljoen ton aan CO2, zijn de Benelux-landen samen op weg om uit te groeien tot een toonaangevende zonne-energieregio (zonnepanelen) binnen de Euro... lees meer

Two mini-lateral formats: Benelux and Visegrad

16 mei 2022 43

De secretaris-generaal van de Benelux, Alain de Muyser, hield een toespraak tijdens de conferentie over minilateralisme en regionale samenwerking in het Egmontpaleis te Brussel. Dit was mede-georganiseerd door het Egmontinstituut binnen het kader van het Hongaarse voorzitterschap v... lees meer

Het Benelux Klimaatplatform is de duurzame motor voor het bundelen van regionale kennis voor een gro...

13 mei 2022 73

De conclusies van het IPCC-rapport van 4 april jongstleden vertellen ons dat de uitstoot van CO2 onmiddellijk omlaag moet ten einde de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 °C. Op alle niveaus moet actie worden ondernomen om dit mondiale doel te bereiken. Schaalgrootte en same... lees meer

meer nieuwsberichten