Nieuws

< terug

Kennismaking met de Korpschef Zeeland – West-Brabant

21-09-2021 228


Op 21 september 2021 vond op het Secretariaat-generaal in Brussel een fysieke vergadering van het college van Secretarissen-generaal en mevrouw Gerda van Leeuwen, de nieuwe korpschef van de Nederlandse politie-eenheid Zeeland – West-Brabant plaats. Gerda van Leeuwen is de gemandateerde portefeuillehouder voor de politiesamenwerking tussen Nederland en zijn Benelux-partners. In die hoedanigheid is zij de voorzitter van de Nederlandse delegatie van het Benelux strategisch overleg politie. Verder is zij de Nederlandse portefeuillehouder voor de aanpak van de “ondermijningproblematiek”; de activiteiten van de georganiseerde misdaad die de bovenwereld ondermijnen. Daarbij valt onder andere te denken aan de grensoverschrijdende drugscriminaliteit, een onderwerp dat in toenemende mate in de scope van de Benelux-politiesamenwerking valt.

Namens het college van Secretarissen-generaal namen de Luxemburgse SG, Alain de Muyser, en de Nederlandse adjunct SG, Frans Weekers, aan het overleg deel. De partners besproken de stand van zaken van de bestaande Benelux-politiesamenwerking en mogelijkheden voor toekomstige samenwerking werden verkend. Prioritair is de implementatie van het nieuwe Benelux-Politieverdrag. Dit verdrag zal na zijn inwerkingtreding nog meer mogelijkheden bieden voor de grensoverschrijdende samenwerking tussen de politiediensten. Daarnaast passeerden thema’s zoals cybercrime en de Benelux-politieapp de revue. De partners benadrukten het belang van goede communicatie over de behaalde resultaten op dit terrein en zien uit naar een voortzetting van de goede Benelux-politiesamenwerking. 

Actueel

De hoofden van de veterinaire diensten van de Benelux, van Frankrijk en van Duitsland buigen zich ov...

12 okt. 2021 61

Op 12 oktober heeft een overleg van de hoofden van de veterinaire diensten (CVO's) van onze drie landen, van Frankrijk en van Duitsland plaatsgevonden. Centraal stond de nieuwe Europese diergezondheidswetgeving ('Animal Health Law'). Deze vergadering gaf gevolg aan een eerdere verg... lees meer

Gezamenlijke trainingsdag rond opsporen BTW-carrousselfraude

06 okt. 2021 138

Op 6 oktober kwamen delegaties van de drie Benelux-landen en Frankrijk bijeen bij de Federale Overheidsdienst Financiën in Brussel voor een opleidingssessie over het gebruik van Transaction Network Analysis, die gezamenlijk was georganiseerd door het Secretariaat-Generaal van de be... lees meer

Grote grensoverschrijdende actie tegen drugstrafiek

04 okt. 2021 155

  Politie- en douanediensten uit Nederland, Luxemburg, Frankrijk en België hebben van donderdag 30 september tot en met zondag 3 oktober 2021 een grensoverschrijdende actie gehouden tegen de handel in verdovende middelen en het drugstoerisme. Van de in totaal 124... lees meer

meer nieuwsberichten