Nieuws

< terug

Het netwerk van directeuren-generaal van Europese crisiscentra is virtueel bijeengekomen om de crisis in Oekraïne te bespreken.

29-03-2022 212


Deze bijeenkomst was een gelegenheid om de uitdagingen te bespreken en de eerste lessen te trekken uit deze crisis. De verschillende aanwezige landen worden inderdaad met zeer vergelijkbare problemen geconfronteerd, met name bij de aanpak van de stroom van mensen die op de vlucht zijn, maar ook bij het beheer van hun integratie. 

Het hele netwerk is zich bewust van de noodzaak van gecoördineerde werkzaamheden met onder meer NGO's en privé-initiatieven, maar ook van het belang van open communicatie met de bevolking. Zij willen graag van elkaar leren om de dialoog met de Oekraïense vluchtelingen te versterken. Tijdens de bijeenkomst werden ook onderwerpen in verband met cyberveiligheid en desinformatie besproken. 

Het netwerk heeft onderstreept dat samenwerking tussen de EU en de nationale crisisstructuren van essentieel belang is. De verschillende aanwezige directeuren-generaal waren dan ook ingenomen met de activering van het Europees crisismechanisme (IPCR) in de context van de situatie in Oekraïne. Zij beloofden te zullen blijven samenwerken om dit mechanisme te versterken en aldus de Europese veerkracht te vergroten. 

De recente crisis zijn van steeds complexer en grensoverschrijdender  karakter, zoals het geval was met de Covid-19-pandemie. Het belang van een doeltreffende multidisciplinaire en sectoroverschrijdende samenwerking is nu dan ook onvermijdelijk. Ook al vereisen de eerste fasen van crises nog specifieke coördinatie, toch heeft het netwerk van directeuren-generaal van Europese crisiscentra het al mogelijk gemaakt de paraatheid voor toekomstige crisissituaties aanzienlijk te verbeteren.  

Aan het eind van de vergadering verklaarde de secretaris-generaal van de Benelux, Alain de Muyser, dat het Benelux-secretariaat de totstandbrenging en ondersteuning van dit netwerk zal blijven steunen.  

Op 28 april komen de Europese directeuren-generaal in Brussel bijeen om hun gezamenlijke beraad over de crisissituatie in Oekraïne voort te zetten, de samenwerking van het netwerk te versterken en de banden met de Europese structuren aan te halen.

 

Actueel

Benelux groeit uit tot zonneregio van Europa

19 mei 2022 61

Met 30.000 banen, een omzet van 3,5 miljard euro, een vijfde plaats binnen de EU op vlak van zonne-energieproductie en reductie van zes miljoen ton aan CO2, zijn de Benelux-landen samen op weg om uit te groeien tot een toonaangevende zonne-energieregio (zonnepanelen) binnen de Euro... lees meer

Two mini-lateral formats: Benelux and Visegrad

16 mei 2022 43

De secretaris-generaal van de Benelux, Alain de Muyser, hield een toespraak tijdens de conferentie over minilateralisme en regionale samenwerking in het Egmontpaleis te Brussel. Dit was mede-georganiseerd door het Egmontinstituut binnen het kader van het Hongaarse voorzitterschap v... lees meer

Het Benelux Klimaatplatform is de duurzame motor voor het bundelen van regionale kennis voor een gro...

13 mei 2022 73

De conclusies van het IPCC-rapport van 4 april jongstleden vertellen ons dat de uitstoot van CO2 onmiddellijk omlaag moet ten einde de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 °C. Op alle niveaus moet actie worden ondernomen om dit mondiale doel te bereiken. Schaalgrootte en same... lees meer

meer nieuwsberichten