Nieuws

< terug

Het Benelux Strategisch Douane overleg bundelt krachten op internationaal niveau.

20-10-2020 285


Op 20 oktober 2020 kwamen de douaneautoriteiten van de drie landen bijeen onder Nederlands voorzitterschap.

De hoogste ambtenaren van de douanediensten hebben een levendige discussie gevoerd over de rol van de Benelux-landen binnen de Europese (Europese Unie) en internationale douane samenwerkingen (World Customs Organization) op het gebied van informatie-uitwisseling, met name waar het gaat over de wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken met derde landen. De douane-administraties van de drie Benelux-landen hebben afgesproken op een aantal thema’s gezamenlijke standpunten uit te werken en zo het gewicht van de Benelux-landen in de schaal te leggen. 

Gezien de ras naderende uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU en de grote gevolgen die dit heeft voor douane afhandeling, hebben de douane-administraties van de Benelux van gedachten gewisseld over hoe om te gaan met de impact van de Brexit en over de gevolgen ervan zowel op de administratieve procedures als op de eventuele risico's op wachttijden. Dit zal met name gelden voor de grote aantallen vrachtwagens die per ferry het Kanaal oversteken. 

De delegaties hebben verder gesproken over de lopende Benelux-samenwerkingsprojecten op het gebied van de digitalisering van de goederengrensafhandeling en over de invoering van een gestructureerde gegevensuitwisseling n.a.v. de procedures voor controles die zijn uitgevoerd bij de Authorised Economic Operator (AEO)-gecertificeerde bedrijven die op het Benelux-grondgebied gevestigd zijn. Gememoreerd wordt dat een eerste gezamenlijke audit van de geautoriseerde marktdeelnemers (AEO) in maart 2020 is uitgevoerd.

Actueel

Benelux Strategisch overleg Fiscale samenwerking en strijd tegen de fraude

09 dec. 2020 284

Op 9 december 2020 vond het Benelux Strategisch overleg Fiscale samenwerking en strijd tegen de fraude plaats. Als gevolg van de Covid-19 pandemie vond deze bijeenkomst dit jaar voor het eerst virtueel plaats. Tijdens deze vergadering, onder voorzitterschap van Alain de Muyser, se... lees meer

De Benelux geeft een impuls aan de samenwerking op het gebied van duurzaam transport

07 dec. 2020 421

De drie lidstaten hebben besloten een gemeenschappelijke dienst voor het opladen van elektrische voertuigen in te stellen: de registratie en de afgifte van unieke identificatiecodes aan exploitanten van laadstations en aanbieders van digitale toegangsdiensten aan burgers. Deze cod... lees meer

Stef Blok zit bijeenkomst Benelux Comité van Ministers voor

07 dec. 2020 581

Op 7 december 2020 kwam het Comité van Ministers van de Benelux Unie bijeen onder het voorzitterschap van Stef Blok, de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken. België werd vertegenwoordigd door David Clarinval, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s en Landbouw, Instit... lees meer

meer nieuwsberichten