Nieuws

< terug

Het Benelux Klimaatplatform is de duurzame motor voor het bundelen van regionale kennis voor een groene toekomst

13-05-2022 346


De conclusies van het IPCC-rapport van 4 april jongstleden vertellen ons dat de uitstoot van CO2 onmiddellijk omlaag moet ten einde de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 °C. Op alle niveaus moet actie worden ondernomen om dit mondiale doel te bereiken. Schaalgrootte en samenwerking is daarbij van essentieel belang. Het hernieuwde Benelux Klimaatplatform draagt hieraan bij door regionale samenwerking tussen organisaties te bevorderen en zo grensoverschrijdende problemen gezamenlijk en efficiënter aan te pakken. 

Stakeholders in kaart brengen

Het Klimaatplatform heeft als doel om bestaande expertise in de Benelux-landen samen te brengen om een extra impuls te geven aan de kennisontwikkeling en -uitwisseling. Publieke en private organisaties die zich bezighouden met het klimaat, milieu, duurzame ontwikkeling of een onderdeel daarvan kunnen via het Platform met elkaar in contact komen om kennis te delen of gezamenlijke projecten op te starten. De kracht van innovatie, diversiteit in aanpak en rijkdom aan kennis in de Benelux-landen kunnen door samenwerking optimaal benut worden. 

Informatievoorziening

Daarbij biedt het Klimaatplatform nu ook een kenniscentrum dat organisaties de mogelijkheid biedt om kennis op te doen over het nationale klimaatbeleid van de drie landen en de activiteiten van de Benelux. Dit geeft, naast de private projecten, een duidelijk overzicht welke rol de Benelux-overheden spelen, binnen welk domein en met welke bevoegdheden.  Zo wordt het gemakkelijker elkaar te vinden en aan te vullen. 

Voordelen

Het Klimaat Platform biedt kosteloos:

Klimaatplatform 12.05.png

Waarom als organisatie deel uitmaken van het Klimaatplatform ? 


 

Versnellingshuis

-  Ontwikkel regionale     

   klimaatkennis

-  Draag bij aan de overdracht

    van expertise 

→ voor een efficiënter beleid

Podium voor communicatie

-  Deel nieuws, ideeën en rapporten

-  Start meer grensoverschrijdende 

   samenwerking 

→ voor een grotere impact

Toegangspoort tot netwerken

-  Leer andere partners in

   de regio kennen.

-  Doe inspiratie op bij  elkaar  

    voor concrete acties

 → voor meer draagkracht

Kennisbron

- Blijf geïnformeerd over het

   klimaatbeleid in de Benelux

- Maak gebruik van de kansen

   die Benelux-samenwerking biedt 

→voor een groenere regio


Join our community

Actueel

Slim en efficiënt kennis over hitte toepassen en delen zorgt voor leefbare Benelux-steden in 2050

08 jul. 2022 455

Hitte is niet meer een uitzonderlijk fenomeen en komt steeds vaker voor. Niet alleen de temperaturen overdag nemen toe, maar eveneens gedurende de nacht. Dit brengt een diversiteit aan problemen en zorgen met zich mee, op het vlak van gezondheid, de natuur, druk op de infrastructuu... lees meer

Meer dan de helft van de gecontroleerde vrachtwagens in overtreding tijdens Benelux-controle

07 jul. 2022 623

De weginspectiediensten van de drie Benelux-landen hebben samen op dinsdag 5 juli, op verschillende locaties in de Benelux, controles uitgevoerd op het transport met vrachtwagens. Doel van de samenwerking is het delen van kennis en goede praktijken tussen de inspectiediensten en zo... lees meer

Benelux, Noordrijn-Westfalen en Franrijk delen hun doelen op weg naar een circulaire economie

04 jul. 2022 508

De directeuren(-generaal) van de Benelux-landen, aangevuld door Noordrijn-Westfalen en Frankrijk, wisselden op 4 juli 2022 in het Benelux Huis uit over hun strategische actieplannen om de circulaire economie op te schalen en inspireerden elkaar met succesvolle projecten. Hiermee co... lees meer

meer nieuwsberichten