Nieuws

< terug

Het Benelux Huis wordt duurzamer : met zonnepanelen en een elektrische laadpaal

14-07-2021 340


Een Leitmotiv van het Benelux Unie Meerjarig Werkprogramma 2021 – 2024 is ‘een sterke en duurzame Benelux interne markt, die bijdraagt aan de digitale en groene relance’.

Wij doen dat samen met onze Benelux-partners in de lidstaten; u kon recent op onze website onder andere lezen over de oprichting van de Gemeenschappelijke Dienst IDRO ‘Benelux ID Registration Organisation’, de versterkte PENTA energie-samenwerking en uitwisselingen op het vlak van het al te actuele klimaatadaptatiedossier.

Het Secretariaat-Generaal vindt het echter belangrijk als organisatie zelf ook te vergroenen en zich in te zetten voor een betere planeet, met kleinere en grotere maatregelen:

Zo werden op ons kantoor alle plastic flessen vervangen door glazen flessen en waterverdelers, werden LED-lampen opgehangen, werd printen ontmoedigd en werd voedselverspilling tegengegaan. Tevens werd een onderhoudsplan opgesteld voor de goede werking en behoud van spullen en werden meer groene planten weggezet.  

Telewerk – natuurlijk ook ingegeven door de Covid-19-pandemie – werd een onderdeel van onze werkingssfeer, met goede ICT-uitrusting voor digitale vergaderingen en broadcasting. Bovendien heeft het Secretariaat-Generaal, in het kader van zijn voortdurende communicatie en digitale transformatie, op eigen initiatief papier uit zijn werkprocessen verwijderd, en zijn alle brochures nu beschikbaar op de website (rubriek publicaties).  Daarnaast werd onder andere ons verwarmingssysteem geüpgraded.

En recent werden wel 62 zonnepanelen op het dak geplaatst van het Huis van de Benelux. Een mooie bron van energie; zowel in de vorm van stroom als groene motivator! Daar werd op 14 juli jl. nog een elektrische laadpaal aan toegevoegd in de garage. Wij blijven goed bereikbaar met het openbaar vervoer of de fiets, maar elektrische auto’s kunnen nu opladen bij ons in Huis.

Samen met onze lidstaten zullen wij ons blijven inzetten voor de klimaat- duurzaamheidsdoelstellingen, maar wij zullen zeker ook intern blijven zoeken naar manieren waarop wij ons steentje kunnen bijdragen.

Actueel

Kennismaking met de Korpschef Zeeland – West-Brabant

21 sep. 2021 59

Op 21 september 2021 vond op het Secretariaat-generaal in Brussel een fysieke vergadering van het college van Secretarissen-generaal en mevrouw Gerda van Leeuwen, de nieuwe korpschef van de Nederlandse politie-eenheid Zeeland – West-Brabant plaats. Gerda van Leeuwen is de gemandate... lees meer

Ondertekening van een samenwerkingsprotocol in het kader van crisisbeheer

15 sep. 2021 1254

Op dinsdag 14 september kwam in Brussel het Netwerk van directeuren generaal van Europese Crisiscentra samen. 20 Europese landen hebben er een samenwerkingsprotocol ondertekend. Dit akkoord structureert de doelstellingen en beklemtoont de bereidheid tot meer internationale samenwer... lees meer

Inhulding eerste Beneluxplein in Brussel

14 sep. 2021 160

Namens het College van Burgemeester en Schepenen, hebben Philippe Close, Burgemeester van de Stad Brussel en Ans Persoons, Schepen van Stedenbouw van de Stad Brussel het eerste Beneluxplein in het Brussels Hoofstedelijk Gewest officieel ingehuldigd samen met Sophie Wilmes, Minister... lees meer

meer nieuwsberichten