Nieuws

< terug

Hazeldonkoverleg: strijd tegen drugstoerisme en drugshandel

15-01-2021 254


Op 15 januari 2021 vond een digitale vergadering van het Strategisch Hazeldonkoverleg plaats. Dit overleg werd gefaciliteerd door het Benelux Secretariaat-Generaal. Sinds 2006 werken België, Nederland, Luxemburg en Frankrijk samen inzake de bestrijding van het drugstoerisme en de (kleinschalige) internationale drugshandel. In het kader van deze “Hazeldonk-samenwerking” worden niet alleen meermaals per jaar gecoördineerde (Étoile) controleacties georganiseerd, maar kunnen ook operationele en strategische overleggen plaatsvinden. Doel van dit strategisch overleg was om de samenwerking van een impuls te voorzien.

Alain de Muyser, secretaris-generaal van het Benelux Secretariaat-Generaal, verwelkomde de delegaties en gaf een toelichting bij de achtergrond van de samenwerking en plaatste deze in de context van internationale samenwerking. De Regeringen van de Benelux-landen en Frankrijk ondertekenden in december 2018 een intentieverklaring betreffende de uitbouw van nauwere samenwerking. In die verklaring wordt de “Hazeldonk-samenwerking” genoemd als mogelijk domein voor verdere samenwerking. Het Benelux Strategisch overleg Politie en de Centrale overleggroep Senningen (COG) toonden er zich voorstander van om een door het Secretariaat-Generaal gefaciliteerd Hazeldonk-overleg te organiseren. 

De vergadering werd voorgezeten door het Nederlandse openbaar ministerie (OM), aangezien Nederland deze vergadering had gepland, maar de rest van 2021 zal België het voorzitterschap van het Hazeldonk-overleg bekleden. Aan het overleg namen onder meer vertegenwoordigers van het OM, de politiediensten, de douane en betrokken ministeries deel. De delegaties evalueerden de huidige samenwerking; de resultaten van de Étoile-acties en de bevindingen van het operationeel overleg. Vervolgens wisselden de deelnemers van gedachten over de toekomstige samenwerking; de scope, de intensiteit en de focus voor 2021. 

Actueel

De directeuren-generaal Asiel en Migratie van de Benelux wensen hun samenwerking te versterken

25 feb. 2021 71

Op 25 februari 2021 zijn de directeuren-generaal Asiel en Migratie van de Benelux virtueel bijeengekomen onder Belgisch voorzitterschap. Na een korte inleiding door secretaris-generaal, de heer de Muyser, kwamen de delegaties tot de kern van de zaak door hun nationale prioriteiten... lees meer

Gemeenschappelijke Benelux-verklaring over bamboe of andere niet-toegestane additieven

19 feb. 2021 144

De secretaris-generaal van de Benelux, Alain de Muyser, heeft de Europese Commissie op de hoogte gesteld van een gemeenschappelijke Benelux-verklaring over het uit de handel nemen van "bamboe-melamine" materialen en artikelen uit de Benelux-markt. Deze verklaring werd ondertekend d... lees meer

Benelux Klimaatadaptatie overleg verkent kansen en uitdagingen rond water en droogte

18 feb. 2021 68

De extreme weersomstandigheden van de laatste jaren zorgen ervoor dat de Benelux regio kampt met natte, stormachtige winters en droge, hete zomers, nog eens versterkt door de grote verstedelijking van onze landen. Dit heeft gevolgen op het water dat wij tot onze beschikking en zo h... lees meer

meer nieuwsberichten