Nieuws

< terug

Experts uit de drie Benelux-landen, Frankrijk en Duitsland buigen zich over de huidige en toekomstige uitdagingen in verband met de uitoefening van de jacht

13-12-2022 380


Op dinsdag 13 december hebben regeringsexperts inzake jacht online overleg gepleegd. Dit overleg kwam er om gevolg te geven aan een eerder verzoek van het Franse Bureau voor Biodiversiteit aan het Benelux Secretariaat-Generaal om een overleg te organiseren, verruimd met de aangrenzende Duitse deelstaten van de Benelux (Noordrijn-Westfalen, Rijnland-Palts, Nedersaksen en Saarland) over de jacht op het Benelux-grondgebied en dat van de Grande Région, onder meer over de thema's jachtexamens, bejaagbare soorten of nog veiligheidsaspecten. 

Het  vernieuwde Benelux Unieverdrag van 2012, ondertekend door de regeringen van de drie Benelux-landen, spoort immers aan tot het versterken van de samenwerking tussen de Benelux-landen en hun buurlanden, zowel op centraal als op decentraal niveau. Ter gelegenheid van de Top van de premiers van de drie Benelux-landen die is gehouden op 28 november heeft Xavier Bettel onderstreept dat synergie met de naburige regio's een essentieel instrument is, zoals reeds in de prioriteiten van het Luxemburgse voorzitterschap is aangegeven. 

Onder de genoemde uitdagingen worden sommige door de verschillende samenwerkingspartners gedeeld. Het gaat bijvoorbeeld om de overbevolking van grofwildsoorten (zoals het everzwijn), gezondheidsaspecten (zoals Afrikaanse varkenspest en vogelgriep) of nog de beeldvorming rond de uitoefening van de jacht bij de publieke opinie.

 

Actueel

Internationale Hazeldonksamenwerking 2022: 439.000 xtc-pillen en honderden kilo’s andere drugs in be...

25 jan. 2023 175

De Hazeldonksamenwerking tussen België, Nederland, Frankrijk en Luxemburg dient om georganiseerde drugsdistributienetwerken op een grensoverschrijdende manier aan te pakken. Dankzij gezamenlijke controleacties en informatie-uitwisseling stijgt de pakkans van drugskoeriers die tusse... lees meer

Werkbezoek Frans Weekers aan Zeeland

13 jan. 2023 170

Een grensoverschrijdende arbeidsmarkt zonder belemmeringen voor burgers en ondernemers, die bijdraagt aan een sterke duurzame economische regio is belangrijk voor de Benelux. Zeker als het gaat om nauw verweven leefgebieden aan weerskanten van de landsgrenzen. Dit geldt zeker voor ... lees meer

Benelux neemt deel aan bestuurlijk werkoverleg tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen

12 jan. 2023 164

Het was de Minister van Federale en Europese Zaken van Noordrijn-Westfalen, Nathanael Limenski en de Nederlandse minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Hanke Bruins Slot die deze bijeenkomst organiseerden, met onder de aanwezigen de Commissarissen van de Koning van ... lees meer

meer nieuwsberichten