Nieuws

< terug

European Cyclists’ Federation en Benelux/NRW Werkgroep Fiets komen samen tot vruchtbare ideeën om het fietsgebruik nog verder te stimuleren

05-05-2022 131


Nu het woon-werk weer opstart, neemt de drukte in de stad toe. De toename in het autogebruik zorgt voor drukte op de wegen met files en luchtverontreiniging tot gevolg. Om deze problematiek het hoofd te bieden kwam gisteren de Benelux-Noordrijn-Westfalen Fietswerkgroep bijeen waar gastspreker Philip Amaral van de European Cyclists’ Federation (ECF) sprak over hun visie voor 2030. 

De prioriteiten voor de toekomst liggen volgens de ECF in het uitbreiden van de infrastructuur voor fietsers. Niet alleen moet er meer infrastructuur komen, maar de infrastructuur moet veilig zijn én aangelegd worden naar plaatsen waar reizigers graag naartoe willen. Onderzoek toont aan dat investeren in de infrastructuur leidt tot een toename van het fietsgebruik. Zo heeft de ad hoc opgebouwde fietsinfrastructuur in de eerste maanden van de pandemie geleidt tot een toename van 11 tot 48% in fietsgebruik in Europese steden. 

De input en kennis van de ECF leidt tot een versterking en verdere uitwerking van de roadmap Fiets die wordt ontwikkeld in het kader van de Benelux Fietsverklaring uit 2020. Sinds de Fietsverklaring hebben er veel positieve ontwikkelingen plaatsgevonden. Zo heeft België tijdens de pandemie het hoogste budget vrijgemaakt voor fietspromotiemaatregelen in de EU – maar liefst €480.760.000 (ECF, Covid-19 measures tracker). 

De roadmap Fiets moet ertoe leiden dat het fietsgebruik de komende jaren nog verder zal toenemen, met positieve gevolgen voor het klimaat en de leefomgeving, maar eveneens de gezondheid van de bevolking. Zo zal er – naast infrastructuur - meer aandacht worden geschonken aan fiets-data, de kosten en baten van het fietsgebruik, het promoten van de fiets, zowel op individueel vlak, als binnen het Europees beleid en de ontwikkelingen van bijvoorbeeld de speedpedelecs en de bakfiets. Later dit jaar zal de roadmap worden gepubliceerd.

 

 

 

Actueel

Benelux groeit uit tot zonneregio van Europa

19 mei 2022 61

Met 30.000 banen, een omzet van 3,5 miljard euro, een vijfde plaats binnen de EU op vlak van zonne-energieproductie en reductie van zes miljoen ton aan CO2, zijn de Benelux-landen samen op weg om uit te groeien tot een toonaangevende zonne-energieregio (zonnepanelen) binnen de Euro... lees meer

Two mini-lateral formats: Benelux and Visegrad

16 mei 2022 43

De secretaris-generaal van de Benelux, Alain de Muyser, hield een toespraak tijdens de conferentie over minilateralisme en regionale samenwerking in het Egmontpaleis te Brussel. Dit was mede-georganiseerd door het Egmontinstituut binnen het kader van het Hongaarse voorzitterschap v... lees meer

Het Benelux Klimaatplatform is de duurzame motor voor het bundelen van regionale kennis voor een gro...

13 mei 2022 73

De conclusies van het IPCC-rapport van 4 april jongstleden vertellen ons dat de uitstoot van CO2 onmiddellijk omlaag moet ten einde de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 °C. Op alle niveaus moet actie worden ondernomen om dit mondiale doel te bereiken. Schaalgrootte en same... lees meer

meer nieuwsberichten