Nieuws

< terug

Een indruk van de conferentie 2019 "Natuur-en milieueducatie en educatie voor duurzame ontwikkeling" (NME en EDO)

13-10-2020 285


Natuur-en milieueducatie en educatie voor duurzame ontwikkeling (NME en EDO): hefbomen van transitie naar een duurzame samenleving 

NME en EDO zijn belangrijke onderwerpen bij de Benelux-samenwerking! De premiers van onze drie landen hebben dit nogmaals onderstreept in hun gezamenlijke verklaring van oktober 2020

Voor landen als de onze, met een hoge bevolkingsdichtheid en een industriële structuur die zorgt voor een grote economische bedrijvigheid en intensief handelsverkeer, vereist de uitdaging van duurzame ontwikkeling een grotere flexibiliteit van burgers, die hun gedrag en levensstijl moeten veranderen. Een dergelijke inzet is met name gebaseerd op informatie en educatie, hefbomen voor verandering! 

In 2019 had het Groothertogdom Luxemburg een Benelux-werkconferentie georganiseerd met als titel "Interregionale waarden - Een wereld in verandering: duurzaam leven zonder grenzen?". Deze conferentie werd voornamelijk gericht op de professionals op het gebied van Natuur- en Milieueducatie (NME) en Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO): educatieve medewerkers, facilitators, vormingswerkers, leerkrachten, onderzoekers, (centrale en lokale) ambtenaren, zowel als jongeren uit de drie Benelux-landen, Frankrijk en Servië. Zij vormde de eerste stap van een trilogie (2019-2021) van conferenties rond de link tussen NME/EDO, ruimte, en de duurzame, geografische, persoonlijke, natuurlijke,... beperkingen ervan.

'Een indruk' van deze conferentie is nu beschikbaar op https://benelux.int/files/3716/0250/6669/Een_indruk_van_de_BNL-Conferentie_2019_NME__EDO.pdf. In dit document worden de belangrijkste bouwstenen van de conferentie samengebracht om een algemeen overzicht te geven. 

Vlaanderen wilde in 2020 de fakkel overnemen en verder gaan op deze weg door zich de volgende vraag te stellen: welke ruimte er is voor educatie in ruimtelijke vraagstukken, en omgekeerd, wat kan 'ruimte' betekenen in een educatief aanbod? Het coronavirus heeft helaas roet in het eten gegooid. Naast alle ernstige problemen die door dit virus worden veroorzaakt, leven we in een zeer leerzame tijd wat betreft de manier waarop onze maatschappij met de ruimte omgaat. Deze Benelux-conferentie wordt in 2021 opnieuw op het programma geplaatst onder het Belgische voorzitterschap van de Benelux Unie. Ruimte wordt in deze context gezien als een hefboom om de ecologische en maatschappelijke uitdagingen waar we in dit tijdsgewricht voor staan aan te pakken. We zullen zien hoe we 'ruimtelijk/territoriaal bewustzijn' kunnen stimuleren.  

De specialisten van de Benelux-werkgroep NME en EDO zijn het er in ieder geval over eens dat voor educatie een belangrijke rol is weggelegd in het post-coronatijdperk door bij te dragen aan de transitie naar een duurzame samenleving.

Actueel

Benelux Strategisch overleg Politie bespreekt over de toekomstige samenwerking

20 nov. 2020 27

Op 20 november 2020 vond een digitale vergadering van het Benelux Strategisch overleg Politie plaats. Tijdens dit halfjaarlijkse overleg van politiechefs wordt de bestaande Benelux-politiesamenwerking gemonitord en worden mogelijkheden voor toekomstige samenwerking besproken. De ve... lees meer

Benelux-Raad bereidt samenwerking in 2021 voor

19 nov. 2020 64

De Benelux-Raad, op het niveau van de secretarissen-generaal van de ministeries van Buitenlandse Zaken (de heer Paul Huijts, mevrouw Theodora Gentzis en mevrouw Sylvie Lucas) is vandaag onder Nederlands voorzitterschap bijeengekomen, via een digitale vergadering. De Benelux-Raad be... lees meer

Directeuren-Generaal Circulaire Economie bepalen focus van de Benelux-samenwerking

28 okt. 2020 163

Onder Nederlands voorzitterschap van directeur-generaal Milieu en Internationaal, dhr. Roald Lapperre, en na een welkomswoord van adjunct-secretaris-generaal van de Benelux Unie, dhr. Frans Weekers, kwamen de directeuren-generaal van de Benelux landen en gewesten voor het eerst sam... lees meer

meer nieuwsberichten