Nieuws

< terug

Directeuren-Generaal Circulaire Economie bepalen focus van de Benelux-samenwerking

28-10-2020 162


Onder Nederlands voorzitterschap van directeur-generaal Milieu en Internationaal, dhr. Roald Lapperre, en na een welkomswoord van adjunct-secretaris-generaal van de Benelux Unie, dhr. Frans Weekers, kwamen de directeuren-generaal van de Benelux landen en gewesten voor het eerst samen om hun prioriteiten en ambities uit te wisselen op het terrein van circulaire economie. Dit wil overigens niet zeggen dat het een nieuw thema is voor de Benelux; in 2015 werd een conferentie georganiseerd die werd opgevolgd door een Benelux-Richtlijn in 2016 om de uitwisseling over circulaire economie en afval/grondstofbeleid in de Benelux te bestendigen.

Op dat moment waren de Benelux-landen voorlopers op dit terrein en hun inspanningen hebben er ook toe geleid dat dit onderwerp hoog is komen te staan op de Europese Agenda, waar inmiddels de Green Deal en het Europese Actieplan Circulaire Economie een centrale rol hebben. 

In het overleg werd duidelijk hoe actief de landen en gewesten bezig zijn om aan deze Europese agenda invulling te geven. Een samenwerking daarbij tussen de Benelux-landen – ook in hun hoedanigheid van logistieke en handelsgeorienteerde toegangspoorten tot Europa, waarin de waardeketens vaak de grens overschrijden en de beschikbaarheid en aanvoer van materialen steeds kritieker wordt – is belangrijk om capaciteit te verenigen, schaal te vergroten en systemen op elkaar af te stemmen. Dit ook in de wetenschap dat circulaire economie een grote rol te spelen heeft bij het behalen van de klimaatdoelstellingen. 

De overleg sloot af met de bevestiging van het draagvlak dat de lidstaten en gewesten hebben om gezamenlijk de circulaire economie te bevorderen, met een focus op kennis- en ervaringsuitwisseling naar aanleiding van de voorbereiding, ontwikkeling en implementatie van de Europese initiatieven. De eerste thema’s die daarbij aan bod zullen komen zijn de bouw- en infrastractuursector, duurzame openbare aanbestedingen en repareerbaarheid (ook in navolging van de gezamenlijke Benelux-studie uit 2018).

Actueel

Benelux Strategisch overleg Politie bespreekt over de toekomstige samenwerking

20 nov. 2020 27

Op 20 november 2020 vond een digitale vergadering van het Benelux Strategisch overleg Politie plaats. Tijdens dit halfjaarlijkse overleg van politiechefs wordt de bestaande Benelux-politiesamenwerking gemonitord en worden mogelijkheden voor toekomstige samenwerking besproken. De ve... lees meer

Benelux-Raad bereidt samenwerking in 2021 voor

19 nov. 2020 64

De Benelux-Raad, op het niveau van de secretarissen-generaal van de ministeries van Buitenlandse Zaken (de heer Paul Huijts, mevrouw Theodora Gentzis en mevrouw Sylvie Lucas) is vandaag onder Nederlands voorzitterschap bijeengekomen, via een digitale vergadering. De Benelux-Raad be... lees meer

Directeuren-Generaal Circulaire Economie bepalen focus van de Benelux-samenwerking

28 okt. 2020 162

Onder Nederlands voorzitterschap van directeur-generaal Milieu en Internationaal, dhr. Roald Lapperre, en na een welkomswoord van adjunct-secretaris-generaal van de Benelux Unie, dhr. Frans Weekers, kwamen de directeuren-generaal van de Benelux landen en gewesten voor het eerst sam... lees meer

meer nieuwsberichten