Nieuws

< terug

Directeuren-generaal Asiel en Migratie bespreken Asiel- en migratiebeleid in de Benelux

01-12-2022 256


Het Benelux Strategisch Overleg “Asiel en Migratie” is onder Luxemburgs voorzitterschap op 1 december in het Secretariaat-generaal van de Benelux bijeengekomen. Dit was de eerste persoonlijke bijeenkomst sinds de Covid-crisis en de situatie in Oekraïne, hetgeen voor alle aanwezige leden een bron van grote voldoening was. 

Bij wijze van inleiding verwees Adjunct-secretaris-generaal, de heer Tilemans, naar de recente Benelux-top, waarop de verschillende eerste ministers het belang van deze kwestie benadrukten en enige bezorgdheid uitten over de heropleving van de migratie in Europa. In dit verband benadrukte de secretaris-generaal, de heer de Muyser, het belang van de Benelux-vergaderingen en onze gemeenschappelijke acties om ons migratiebeleid beter te coördineren en te versterken. 

Vervolgens zijn de delegaties tot de kern van de zaak gekomen door hun nationale prioriteiten en de huidige uitdagingen op het gebied van asiel en tijdelijke bescherming, alsook op het gebied van immigratie en terugkeer aan te geven. De Oekraïense crisis, het beheer van de massale toestroom van aanvragers van internationale bescherming, het probleem van de opvang en de mogelijkheden tot regularisatie werden besproken. 

Er werd geconstateerd dat het vorig jaar ondertekende Administratieve Benelux akkoord, dat tot doel heeft onze samenwerking op het gebied van de Dublinprocedures te versterken, goed werkt, aangezien in de meeste gevallen de verkorte termijnen waarin deze overeenkomst voorziet, worden nageleefd en de overdrachten soepel verlopen. 

Tot slot bespraken de delegaties de voor 2023 geplande activiteiten in het ontwerp-jaarplan van de Benelux-Unie en presenteerde het toekomstige Nederlandse voorzitterschap zijn visie op dit gebied. 

Actueel

Internationale Hazeldonksamenwerking 2022: 439.000 xtc-pillen en honderden kilo’s andere drugs in be...

25 jan. 2023 175

De Hazeldonksamenwerking tussen België, Nederland, Frankrijk en Luxemburg dient om georganiseerde drugsdistributienetwerken op een grensoverschrijdende manier aan te pakken. Dankzij gezamenlijke controleacties en informatie-uitwisseling stijgt de pakkans van drugskoeriers die tusse... lees meer

Werkbezoek Frans Weekers aan Zeeland

13 jan. 2023 171

Een grensoverschrijdende arbeidsmarkt zonder belemmeringen voor burgers en ondernemers, die bijdraagt aan een sterke duurzame economische regio is belangrijk voor de Benelux. Zeker als het gaat om nauw verweven leefgebieden aan weerskanten van de landsgrenzen. Dit geldt zeker voor ... lees meer

Benelux neemt deel aan bestuurlijk werkoverleg tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen

12 jan. 2023 164

Het was de Minister van Federale en Europese Zaken van Noordrijn-Westfalen, Nathanael Limenski en de Nederlandse minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Hanke Bruins Slot die deze bijeenkomst organiseerden, met onder de aanwezigen de Commissarissen van de Koning van ... lees meer

meer nieuwsberichten