Nieuws

< terug

De toekomst van e-trucks in de Penta regio: hoe elektromobiliteit kan geïntegreerd worden in de energiesysteem

22-10-2020 209


Het Pentalateraal Energie Forum [Benelux, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland] wilde als voorloper in de uitvoering van ambitieuze klimaatstrategieën de rol van elektrische vrachtauto's in het koolstofvrij maken van de transportsector en de koppeling tussen de wegtransportsector en de energiesector bespreken. Onder het Nederlandse voorzitterschap van het Penta Forum werd in samenwerking met IRENA, het Benelux-secretariaat, Transport & Environment en ChargePoint op 22 oktober 2020 een digitaal seminar (webinar) georganiseerd. Dit webinar met als titel "The future for heavy-duty vehicles in the Pentalateral region: Integrating electromobility in the energy transition" stond onder de enthousiasme leiding van de  Luxemburgse minister van Energie en Ruimtelijke Ordening, de heer Claude Turmes. 

Meer dan twintig sprekers uit de vervoerssector - autofabrikanten, logistieke bedrijven, operatoren van oplaadpunten, aanbieders van mobiliteitsdiensten - en de energiesector zoals transmissie- en distributienetwerkbeheerders, alsook vertegenwoordigers van nationale overheden en van de Europese Commissie namen aan het seminar deel. Ze wisselden van gedachten over de huidige stand van zaken, de uitdagingen en de kansen voor samenwerking bij het koolstofvrij maken van het zware transport en de impact op het energienetwerk. Ook werd de casus van Californië gepresenteerd, dat vooroploopt bij de verkoop van zero-emissie bedrijfsvoertuigen. 

Er is duidelijk gepleit voor het delen van gegevens over de locatie en de afgelegde ritten van zware voertuigen tussen belanghebbenden met het oog op een betere planning van de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk. Op internationaal niveau dienen universele standaarden voor zware elektrische voertuigen te worden vastgesteld. Wat de infrastructuur betreft, moeten de laadpalen over meer capaciteit beschikken en een langetermijnplan hebben om de laadpalen te integreren in het beheer van het elektriciteitsnet. Voorts moet bij de planning van de laadstations rekening worden gehouden met de capaciteit van het elektriciteitsnet, maar ook met de behoeften van de consumenten. Ten slotte, wat de aanbevelingen voor regelgeving betreft, moeten elektrische vrachtwagens zwaardere elektrische batterijen kunnen toevoegen om een grotere autonomie mogelijk te maken. 

De Benelux-landen en hun buurlanden zouden zo wegbereiders kunnen worden in Europa door samenwerking tussen de bevoegde autoriteiten en de stakeholders op het gebied van energie en transport. De Benelux Unie beschikt tevens over overlegplatforms en rechtsinstrumenten waarmee een uniform antwoord kan worden geboden op bepaalde uitdagingen en behoeften inzake harmonisering. 

Het webinar en de presentaties zijn beschikbaar via de volgende link: https://www.irena.org/events/2020/Oct/Heavy-Duty-Vehicles-in-the-Penta-Region 

Actueel

Campagne wijst ondernemers op groeikansen door vastleggen intellectueel eigendom

08 apr. 2021 124

Minder dan 5 procent van de Nederlandse ondernemers heeft hun merk, vormgeving, model, octrooi of kwekersrecht laten registeren. Dat blijkt uit Europees onderzoek. Reden voor de Nederlandse overheid om ondernemers hierop te wijzen in een campagne. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat... lees meer

18 250 dosissen lachgas in beslag genomen tijdens grootschalige controleactie

30 mrt. 2021 233

Politie- en douanediensten uit Nederland, Luxemburg, Frankrijk en België hebben van donderdag 25 maart tot en met zondag 28 maart gezamenlijk een grensoverschrijdende actie gehouden tegen de handel in verdovende middelen en het drugstoerisme. Van de in totaal 1778 gecontroleerde pe... lees meer

De Benelux-landen, Frankrijk en Duitsland versterken hun samenwerking op veterinair gebied

30 mrt. 2021 176

Op initiatief van het Belgische voorzitterschap van de Benelux Unie zijn de hoofden van de veterinaire diensten (Chief Veterinary Officers) van de Benelux, Frankrijk en Duitsland virtueel bijeengekomen. Dit hoofdzakelijk voor overleg over de toepassing van een nieuwe Europese dierg... lees meer

meer nieuwsberichten