Nieuws

< terug

De toekomst van e-trucks in de Penta regio: hoe elektromobiliteit kan geïntegreerd worden in de energiesysteem

22-10-2020 109


Het Pentalateraal Energie Forum [Benelux, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland] wilde als voorloper in de uitvoering van ambitieuze klimaatstrategieën de rol van elektrische vrachtauto's in het koolstofvrij maken van de transportsector en de koppeling tussen de wegtransportsector en de energiesector bespreken. Onder het Nederlandse voorzitterschap van het Penta Forum werd in samenwerking met IRENA, het Benelux-secretariaat, Transport & Environment en ChargePoint op 22 oktober 2020 een digitaal seminar (webinar) georganiseerd. Dit webinar met als titel "The future for heavy-duty vehicles in the Pentalateral region: Integrating electromobility in the energy transition" stond onder de enthousiasme leiding van de  Luxemburgse minister van Energie en Ruimtelijke Ordening, de heer Claude Turmes. 

Meer dan twintig sprekers uit de vervoerssector - autofabrikanten, logistieke bedrijven, operatoren van oplaadpunten, aanbieders van mobiliteitsdiensten - en de energiesector zoals transmissie- en distributienetwerkbeheerders, alsook vertegenwoordigers van nationale overheden en van de Europese Commissie namen aan het seminar deel. Ze wisselden van gedachten over de huidige stand van zaken, de uitdagingen en de kansen voor samenwerking bij het koolstofvrij maken van het zware transport en de impact op het energienetwerk. Ook werd de casus van Californië gepresenteerd, dat vooroploopt bij de verkoop van zero-emissie bedrijfsvoertuigen. 

Er is duidelijk gepleit voor het delen van gegevens over de locatie en de afgelegde ritten van zware voertuigen tussen belanghebbenden met het oog op een betere planning van de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk. Op internationaal niveau dienen universele standaarden voor zware elektrische voertuigen te worden vastgesteld. Wat de infrastructuur betreft, moeten de laadpalen over meer capaciteit beschikken en een langetermijnplan hebben om de laadpalen te integreren in het beheer van het elektriciteitsnet. Voorts moet bij de planning van de laadstations rekening worden gehouden met de capaciteit van het elektriciteitsnet, maar ook met de behoeften van de consumenten. Ten slotte, wat de aanbevelingen voor regelgeving betreft, moeten elektrische vrachtwagens zwaardere elektrische batterijen kunnen toevoegen om een grotere autonomie mogelijk te maken. 

De Benelux-landen en hun buurlanden zouden zo wegbereiders kunnen worden in Europa door samenwerking tussen de bevoegde autoriteiten en de stakeholders op het gebied van energie en transport. De Benelux Unie beschikt tevens over overlegplatforms en rechtsinstrumenten waarmee een uniform antwoord kan worden geboden op bepaalde uitdagingen en behoeften inzake harmonisering. 

Het webinar en de presentaties zijn beschikbaar via de volgende link: https://www.irena.org/events/2020/Oct/Heavy-Duty-Vehicles-in-the-Penta-Region 

Actueel

Gemeenschappelijk Werkprogramma 2021-2024: Benelux Unie onthult toekomstplannen

25 jan. 2021 184

Bij de officiële start van het Belgisch Voorzitterschap van het Comité van Ministers van de Benelux Unie werden naast de Belgische prioriteiten en het jaarplan ook het nieuwe Gemeenschappelijke Werkprogramma voorgesteld. Dit meerjarenprogramma, dat gebaseerd is op een publieke cons... lees meer

Belasting- en douanediensten bespreken de uitdagingen van e-commerce in de Benelux

18 jan. 2021 60

Uit een in 2016 door de Europese Commissie gehouden enquête over het aantal personen dat in 2015 online een dienst of goederen had gekocht, bleek dat in Luxemburg 80%, in Nederland 76% en in België 64% van de bevolking ten minste één keer gebruik heeft gemaakt van een online aanbod... lees meer

Hazeldonkoverleg: strijd tegen drugstoerisme en drugshandel

15 jan. 2021 60

Op 15 januari 2021 vond een digitale vergadering van het Strategisch Hazeldonkoverleg plaats. Dit overleg werd gefaciliteerd door het Benelux Secretariaat-Generaal. Sinds 2006 werken België, Nederland, Luxemburg en Frankrijk samen inzake de bestrijding van het drugstoerisme en de (... lees meer

meer nieuwsberichten