Nieuws

< terug

De Pentalanden nemen een standpunt in over het toekomstige regelgevende kader voor waterstof

24-09-2021 285


De ministers en staatssecretarissen van Energie van Duitsland, Frankrijk, België, Nederland, Luxemburg, Oostenrijk en Zwitserland hebben in het kader van het Pentalateral Energy Forum een gezamenlijke visie over een flexibel regelgevend kader voor waterstof opgesteld. 

Dit gezamenlijke standpunt werd overgemaakt aan de Europese Commissie met het oog op het Hydrogen and decarbonised gas market package, gepland voor eind 2021, en in het vooruitzicht van een geïntegreerd energiesysteem. Het document - opgesteld onder Belgisch voorzitterschap en gecoördineerd door het Benelux Secretariaat-Generaal - werd door de Belgische federale minister van Energie Tinne Van der Straeten tijdens de informele Energieraad van 22 september in Ljubljana gepresenteerd. 

Het Pentalateral Energy Forum is het platform voor regionale energiesamenwerking in Centraal-West Europa (Benelux-DE-FR-AT-CH), gevestigd op het secretariaat van de Benelux. Het Forum werkt aan een betrouwbare, duurzame en geïntegreerde energiemarkt in de regio, als opstap naar een Europese markt. De samenwerking rond waterstof in deze regio is er essentieel gelet op de intensieve economische en industriële activiteit in de regio. Het is in dat kader dat de ministers ook zullen doorgaan om de gezamenlijke politieke waterstofverklaring uit 2020 te implementeren en een werkprogramma voor de komende jaren af te spreken.  

Minister Van der Straeten (België): "Wij zijn trots het resultaat van onze regionale samenwerking inzake energie aan te kondigen over een van de meest prangende kwesties van de vergroening van onze energiebevoorrading in Noord-West Europa, die sterk afhankelijk is van een regelmatige energiebevoorrading voor het welzijn van onze burgers en de toekomst van onze industrieën. Wij hopen dat met deze verklaring de Europese Commissie en de overige lidstaten ertoe zullen worden aangemoedigd op korte termijn maatregelen te nemen om het kader van een koolstofneutrale toekomst met optimale inzet van de waterstoftechnologieën vast te stellen. Als Pentaland zijn wij er vast van overtuigd dat waterstof een vehikel is om de in de Europese Green Deal vastgestelde en onlangs in het Fit for 55-pakket bevestigde doelstellingen te halen. Dank zij een ambitieuze aanpak is waterstof geen verre droom meer, maar kan in een nabije toekomst realiteit worden. Indien wij willen dat hernieuwbare waterstof een echte bijdrage in 2030 levert, moeten wij er nu aan beginnen." 

Minister Gewessler (Oostenrijk): "Om ons energiesysteem volledig te decarboniseren, moeten wij alle reeds beschikbare technologieën gebruiken. Groene waterstof zal zorgen voor een klimaatneutrale toekomst voor de Europese sectoren die moeilijk in te krimpen zijn. Europa moet zich dan ook focussen op de sectoren die nood hebben aan een veilig investeringsklimaat. Het standpunt van het Pentalateral Forum is een sterk signaal voor een betrouwbaar beleidskader." 

Minister Turmes (Luxemburg): "De Penta-leden sturen een duidelijk signaal dat de mengeling niet de oplossing is om de industrie te decarboniseren. De industriële klanten hebben behoefte aan zuivere waterstof en het regelgevend kader van de EU zou deze inspanning moeten ondersteunen. Een gezamenlijke planning tussen de gas- en elektriciteitsnetwerken is onontbeerlijk om groene waterstof in voldoende hoeveelheden en tegen een voor deze klanten betaalbare prijs te leveren."


 

Actueel

De hoofden van de veterinaire diensten van de Benelux, van Frankrijk en van Duitsland buigen zich ov...

12 okt. 2021 61

Op 12 oktober heeft een overleg van de hoofden van de veterinaire diensten (CVO's) van onze drie landen, van Frankrijk en van Duitsland plaatsgevonden. Centraal stond de nieuwe Europese diergezondheidswetgeving ('Animal Health Law'). Deze vergadering gaf gevolg aan een eerdere verg... lees meer

Gezamenlijke trainingsdag rond opsporen BTW-carrousselfraude

06 okt. 2021 139

Op 6 oktober kwamen delegaties van de drie Benelux-landen en Frankrijk bijeen bij de Federale Overheidsdienst Financiën in Brussel voor een opleidingssessie over het gebruik van Transaction Network Analysis, die gezamenlijk was georganiseerd door het Secretariaat-Generaal van de be... lees meer

Grote grensoverschrijdende actie tegen drugstrafiek

04 okt. 2021 155

  Politie- en douanediensten uit Nederland, Luxemburg, Frankrijk en België hebben van donderdag 30 september tot en met zondag 3 oktober 2021 een grensoverschrijdende actie gehouden tegen de handel in verdovende middelen en het drugstoerisme. Van de in totaal 124... lees meer

meer nieuwsberichten