Nieuws

< terug

De ministers van Energie van het Pentalateraal Energieforum versterken coördinatie bij aardgasopslag

30-03-2022 280


De ministers van Energie van het zogeheten Pentalateraal Energieforum (bestaande uit de Benelux en Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland) hebben in Berlijn een politieke verklaring ondertekend om hun coördinatie rond de opslag van aardgas te versterken. Gezien de huidige geopolitieke situatie doen zij dit om de continuïteit van de gasvoorziening voor Europese burgers en bedrijven tijdens de komende winters te waarborgen, de hoge energierekeningen te verlichten en de soepele werking van de Europese energiemarkt te bevorderen. 

"Het Pentalateraal Energieforum heeft in het verleden een voortrekkersrol vervuld bij het tot stand brengen van samenwerking op energiegebied over de grenzen heen", onderstreept Claude Turmes, minister van Energie van Luxemburg en huidig voorzitter van het Pentalateraal Energieforum. "In de huidige gespannen geopolitieke situatie zijn gasopslagplaatsen zeer belangrijke activa om niet alleen de goede werking van de Europese gasmarkt te bevorderen, maar ook de zekerheid van de gasvoorziening. Wij werken nauw samen aan geschikte kaders om deze gasopslag effectief en efficiënt te gebruiken".

In de recente voorstellen van de Europese Commissie over gasopslag benadrukken de zeven ministers van Energie dat zij samen staan en hun activiteiten in een regionale context coördineren om mogelijke verschillen tussen landen op het gebied van nationale wetgeving, capaciteit, opslag, en gasverbruik te overbruggen. 

Om aan deze Europese opslagverplichtingen te voldoen, achten de ministers het van belang om grensoverschrijdend gebruik te blijven maken van opslagfaciliteiten, ook in en uit Europese derde landen. Landen met beperkte of geen opslagcapaciteit moeten hun nationale gasbedrijven actief stimuleren om gebruik te maken van opslagcapaciteit in andere landen. In de politieke verklaring benadrukken de ondertekenaars dat opslag verplichtingen marktvriendelijk moeten zijn en verenigbaar met de Europese interne energiemarkt. Ook moeten de kosten hiervan eerlijk over de landen moeten worden verdeeld. 

Naast samenwerking en coördinatie over gasopslagverplichtingen zullen de landen van het Pentalateraal Energieforum hun werkzaamheden op nationaal, regionaal en EU-niveau intensiveren om sneller werk te maken van energiebesparing en hernieuwbare energiebronnen, met name met betrekking tot het REPowerEU-plan dat binnenkort door de Europese Commissie zal worden gepresenteerd. 

Pentalateraal Energieforum

De Benelux-landen hebben samen met Duitsland en Frankrijk in 2005 het Pentalateraal Energieforum opgericht. Sinds 2011 zijn ook Oostenrijk en Zwitserland toegetreden. Het is een samenwerkingsverband tussen regeringen, regulatoren, netwerkbeheerders en marktspelers. De bevoegde energieministers komen regelmatig samen. Het Secretariaat-Generaal van de Benelux verzorgt het secretariaat. Samen ontwikkelt Penta initiatieven om de Europese interne energiemarkt te vervolmaken.

Actueel

Benelux groeit uit tot zonneregio van Europa

19 mei 2022 63

Met 30.000 banen, een omzet van 3,5 miljard euro, een vijfde plaats binnen de EU op vlak van zonne-energieproductie en reductie van zes miljoen ton aan CO2, zijn de Benelux-landen samen op weg om uit te groeien tot een toonaangevende zonne-energieregio (zonnepanelen) binnen de Euro... lees meer

Two mini-lateral formats: Benelux and Visegrad

16 mei 2022 44

De secretaris-generaal van de Benelux, Alain de Muyser, hield een toespraak tijdens de conferentie over minilateralisme en regionale samenwerking in het Egmontpaleis te Brussel. Dit was mede-georganiseerd door het Egmontinstituut binnen het kader van het Hongaarse voorzitterschap v... lees meer

Het Benelux Klimaatplatform is de duurzame motor voor het bundelen van regionale kennis voor een gro...

13 mei 2022 73

De conclusies van het IPCC-rapport van 4 april jongstleden vertellen ons dat de uitstoot van CO2 onmiddellijk omlaag moet ten einde de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 °C. Op alle niveaus moet actie worden ondernomen om dit mondiale doel te bereiken. Schaalgrootte en same... lees meer

meer nieuwsberichten