Nieuws

< terug

De hoofden van de veterinaire diensten van de Benelux, van Frankrijk en van Duitsland buigen zich over de nieuwe Europese diergezondheidswetgeving

12-10-2021 388


Op 12 oktober heeft een overleg van de hoofden van de veterinaire diensten (CVO's) van onze drie landen, van Frankrijk en van Duitsland plaatsgevonden. Centraal stond de nieuwe Europese diergezondheidswetgeving ('Animal Health Law'). Deze vergadering gaf gevolg aan een eerdere vergadering van diezelfde CVO's op 30 maart jongstleden (zie https://benelux.int/nl/nieuws/de-benelux-landen-frankrijk-en-duitsland-versterken-hun-samenwerking-op-veterinair-gebied ).   

De heer Alain de Muyser, Secretaris-generaal van de Benelux, heeft nogmaals onderstreept dat het zinvol is met 5 landen bijeen te komen om over Europese ontwikkelingen te spreken. Een dergelijke regionale aanpak geeft concrete invulling aan het gedeelte van het Vernieuwd Benelux-Verdrag van 2012 met betrekking tot de Benelux-samenwerking met andere Europese lidstaten, of deelstaten van deze lidstaten (of nog, regionale samenwerkingsverbanden; aangrenzende bestuurlijke entiteiten; internationale organisaties/instellingen). 

Aangezien de implementatie van deze nieuwe Europese wetgeving in nationaal recht complex is, overwegen de samenwerkingspartners, op initiatief van Frankrijk, samen een aantal vragen over bepaalde interpretatievraagstukken aan de Europese Commissie voor te leggen.

Verder heeft de inwerkingtreding van deze nieuwe Europese regelgeving ook gevolgen voor een aantal bestaande bilaterale en Benelux-overeenkomsten in verband met het grensoverschrijdend verkeer van dieren. Momenteel wordt gewerkt aan een update van deze grensoverschrijdende samenwerkingsinstrumenten, wat tot een nieuw pakket van akkoorden tussen de 5 landen zal leiden.

Actueel

Ledenaantal Benelux-Klimaatplatform groeit

29 sep. 2022 60

In 2021, gedurende COP26 in Glasgow lanceerde de Belgische Minister voor Klimaat, mevr. Khattabi, het Benelux Klimaatplatform. Een interactieve website die als doel heeft om bestaande expertise in de Benelux-landen samen te brengen om een extra impuls te geven aan de kennisontwikke... lees meer

Benelux-werkgeversorganisaties benadrukken belang van interne markt samenwerking in tijden van crise...

28 sep. 2022 41

Vertegenwoordigers van de Benelux-werkgeversorganisaties (FEDIL, VBO-FBE en VNO-NCW-MKB) in Brussel waren op 28 september te gast in het Benelux-huis voor een nieuwe bijeenkomst met het College van secretarissen-generaal van de Benelux-Unie.  Zij benadrukten het belang van nauwe sa... lees meer

Benelux overleg mededinging: ministeries van economische zaken bespreken actuele ontwikkelingen en p...

22 sep. 2022 78

De Benelux Interne Markt geldt als voorloper en laboratorium in Europa. Onderdeel van een goede samenwerking rond de interne markt is ook het creëren en handhaven van een “gelijk speelveld” (‘level playing field”) voor economische actoren. Mededingsvraagstukken kunnen hierin in bel... lees meer

meer nieuwsberichten