Nieuws

< terug

De hoofden van de veterinaire diensten van de Benelux, van Frankrijk en van Duitsland buigen zich over de nieuwe Europese diergezondheidswetgeving

12-10-2021 219


Op 12 oktober heeft een overleg van de hoofden van de veterinaire diensten (CVO's) van onze drie landen, van Frankrijk en van Duitsland plaatsgevonden. Centraal stond de nieuwe Europese diergezondheidswetgeving ('Animal Health Law'). Deze vergadering gaf gevolg aan een eerdere vergadering van diezelfde CVO's op 30 maart jongstleden (zie https://benelux.int/nl/nieuws/de-benelux-landen-frankrijk-en-duitsland-versterken-hun-samenwerking-op-veterinair-gebied ).   

De heer Alain de Muyser, Secretaris-generaal van de Benelux, heeft nogmaals onderstreept dat het zinvol is met 5 landen bijeen te komen om over Europese ontwikkelingen te spreken. Een dergelijke regionale aanpak geeft concrete invulling aan het gedeelte van het Vernieuwd Benelux-Verdrag van 2012 met betrekking tot de Benelux-samenwerking met andere Europese lidstaten, of deelstaten van deze lidstaten (of nog, regionale samenwerkingsverbanden; aangrenzende bestuurlijke entiteiten; internationale organisaties/instellingen). 

Aangezien de implementatie van deze nieuwe Europese wetgeving in nationaal recht complex is, overwegen de samenwerkingspartners, op initiatief van Frankrijk, samen een aantal vragen over bepaalde interpretatievraagstukken aan de Europese Commissie voor te leggen.

Verder heeft de inwerkingtreding van deze nieuwe Europese regelgeving ook gevolgen voor een aantal bestaande bilaterale en Benelux-overeenkomsten in verband met het grensoverschrijdend verkeer van dieren. Momenteel wordt gewerkt aan een update van deze grensoverschrijdende samenwerkingsinstrumenten, wat tot een nieuw pakket van akkoorden tussen de 5 landen zal leiden.

Actueel

Raad bespreekt uitdagingen Benelux-samenwerking

25 nov. 2021 112

Onder Belgisch Voorzitterschap had op het Benelux-secretariaat een meeting plaats van de Raad van de Benelux. Dit om de bijeenkomst van het comité van Minister van de Benelux, het politieke beslisorgaan van het samenwerkingsverband, inhoudelijk voor te bereiden. De Raad, samengest... lees meer

Ontmoeting met de Kamervoorzitster

24 nov. 2021 102

De heer Alain de Muyser, secretaris-generaal van de Benelux, had een ontmoeting met Eliane Tillieux, voorzitster van het Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers. België is dit jaar voorzitter van de Benelux. Tijdens deze ontmoeting werden enkele markante resultaten van de Bene... lees meer

Editie 2021 van de Benelux-conferentie Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO)

19 nov. 2021 157

Dit jaar vond de Benelux EDO-conferentie voor het eerst online plaats! Het Benelux Secretariaat-Generaal en het Vlaams Gewest hebben samen deze vernieuwende conferentie georganiseerd, die in de eerste plaats bedoeld was voor professionals: NME-werkers, facilitators, vormingswerker... lees meer

meer nieuwsberichten