Nieuws

< terug

COP26: Benelux-landen lanceren klimaatplatform om expertise te delen

02-11-2021 1002


Officiële lancering door de Belgische Klimaatminister Zakia Khattabi op COP26

In het Benelux-paviljoen op de COP26-klimaattop zal vandaag de Belgische minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal, Zakia Khattabi (onder Belgisch Benelux-voorzitterschap) samen met de secretaris-generaal van de Benelux Alain de Muyser een digitaal Benelux-Klimaatplatform lanceren. Deze regionale kennishub  https://climate.benelux.int/ zal partners die grensoverschrijdend willen samenwerken rond duurzaamheid bijeenbrengen en een bron zijn van innovatieve projecten. Doel is om uit te groeien tot dé virtuele ontmoetingsplaats om de groene transitie te versnellen in de regio en daarbuiten. 

Verbinden 

In de Benelux is er veel expertise aanwezig om een duurzame samenleving impulsen te geven. Nog te vaak blijft deze kennis onzichtbaar waardoor kansen verloren gaan. De uitdagingen zijn enorm en enkel door expertise en kennis te ontsluiten kan vooruitgang geboekt worden. Dit draagt bij tot het realiseren van de Europese Green Deal die van Europa tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent maken, met een netto-uitstoot van broeikasgassen die nul is. 

Door een Benelux Klimaatplatform op te richten creëert men een open en toegankelijk tool tussen de drie landen zodat alle relevante actoren en sectoren waaronder wetenschappers, bedrijven, overheidsdiensten, jeugdvertegenwoordigers e.a. vlot informatie met elkaar kunnen gaan uitwisselen door lid te worden van dit ‘Klimaat netwerk’ 

Inspireren 

Het in een digitale vitrine plaatsen van innovatieve projecten of initiatieven uit de ganse regio stimuleert het grensoverschrijdend aangaan van partnerschappen in de meest uiteenlopende domeinen die duurzaamheid vooropstellen.   

Daarnaast zullen talrijke (virtueel of fysiek) activiteiten georganiseerd worden door het Benelux-Secretariaat te Brussel om deze Benelux-klimaatsamenwerking blijvend te stimuleren en in concrete actie om te zetten. 

 

Actueel

Ledenaantal Benelux-Klimaatplatform groeit

29 sep. 2022 60

In 2021, gedurende COP26 in Glasgow lanceerde de Belgische Minister voor Klimaat, mevr. Khattabi, het Benelux Klimaatplatform. Een interactieve website die als doel heeft om bestaande expertise in de Benelux-landen samen te brengen om een extra impuls te geven aan de kennisontwikke... lees meer

Benelux-werkgeversorganisaties benadrukken belang van interne markt samenwerking in tijden van crise...

28 sep. 2022 41

Vertegenwoordigers van de Benelux-werkgeversorganisaties (FEDIL, VBO-FBE en VNO-NCW-MKB) in Brussel waren op 28 september te gast in het Benelux-huis voor een nieuwe bijeenkomst met het College van secretarissen-generaal van de Benelux-Unie.  Zij benadrukten het belang van nauwe sa... lees meer

Benelux overleg mededinging: ministeries van economische zaken bespreken actuele ontwikkelingen en p...

22 sep. 2022 78

De Benelux Interne Markt geldt als voorloper en laboratorium in Europa. Onderdeel van een goede samenwerking rond de interne markt is ook het creëren en handhaven van een “gelijk speelveld” (‘level playing field”) voor economische actoren. Mededingsvraagstukken kunnen hierin in bel... lees meer

meer nieuwsberichten