Nieuws

< terug

Collegeleden bespreken samenwerking met regeringsleden van Noordrijn-Westfalen

06-10-2020 210


6 oktober 2020 stond in het teken van het hechte partnerschap tussen de Benelux Unie en de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen (NRW). Secretaris-generaal Alain de Muyser en adjunct-secretaris-generaal Frans Weekers reisden naar Düsseldorf om de verdere samenwerking te bespreken en in het bijzonder de samenwerkingsonderwerpen met NRW voor het meerjarenplan 2021-2024 en het jaarplan 2021 van de Benelux Unie. 

Zij hadden een gesprek met de NRW-minister voor Europa, Dr. Holthoff-Pförtner, over de samenwerking in de komende jaren, die niet alleen op operationeel niveau, zoals in het verleden, maar ook op strategisch niveau, bijvoorbeeld op het gebied van de politiesamenwerking, verder moet worden uitgebreid. De basis hiervoor is de hernieuwde politieke verklaring, die in 2019 werd ondertekend door de Benelux-regeringsleiders en minister-president Laschet van NRW. 

Dit werd gevolgd door een bijeenkomst met hooggeplaatste vertegenwoordigers van alle NRW-ministeries, voorgezeten door de staatssecretaris voor Europese aangelegenheden Dr. Speich. Tijdens deze bijeenkomst werd gesproken over de actuele samenwerkingsgebieden en de voortzetting daarvan, maar ook over concrete onderwerpen die als vlaggenschip-projecten naar voor kunnen worden geschoven - zo kwamen politiesamenwerking, gezondheidszorg, arbeidsmobiliteit en waterstof kwamen aan de orde. De details worden nu in een gezamenlijke dialoog uitgewerkt en opgenomen in het jaarplan en het meerjarenplan. 

Het belang van de rol van de Benelux-Unie als platform voor samenwerking tussen NRW en de Benelux-landen op specifieke gebieden werd opnieuw duidelijk gemaakt. 

Actueel

Benelux Strategisch overleg Politie bespreekt over de toekomstige samenwerking

20 nov. 2020 30

Op 20 november 2020 vond een digitale vergadering van het Benelux Strategisch overleg Politie plaats. Tijdens dit halfjaarlijkse overleg van politiechefs wordt de bestaande Benelux-politiesamenwerking gemonitord en worden mogelijkheden voor toekomstige samenwerking besproken. De ve... lees meer

Benelux-Raad bereidt samenwerking in 2021 voor

19 nov. 2020 68

De Benelux-Raad, op het niveau van de secretarissen-generaal van de ministeries van Buitenlandse Zaken (de heer Paul Huijts, mevrouw Theodora Gentzis en mevrouw Sylvie Lucas) is vandaag onder Nederlands voorzitterschap bijeengekomen, via een digitale vergadering. De Benelux-Raad be... lees meer

Directeuren-Generaal Circulaire Economie bepalen focus van de Benelux-samenwerking

28 okt. 2020 165

Onder Nederlands voorzitterschap van directeur-generaal Milieu en Internationaal, dhr. Roald Lapperre, en na een welkomswoord van adjunct-secretaris-generaal van de Benelux Unie, dhr. Frans Weekers, kwamen de directeuren-generaal van de Benelux landen en gewesten voor het eerst sam... lees meer

meer nieuwsberichten