Nieuws

< terug

Benelux zet verder in op regionale energie samenwerking in Penta Regio

14-06-2021 626


België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Oostenrijk, Duitsland en Zwitserland werken sinds 2005 samen in het ‘Pentalateral Energy Forum’; hét kader voor regionale samenwerking in Centraal-West Europa, dat politieke steun verleent aan een proces van regionale integratie richting een Europese, betrouwbare energiemarkt. Binnen deze samenwerking wordt bijvoorbeeld gekeken naar solidariteit ingeval van een elektriciteitscrisis, risicoparaatheid en het faciliteren van een rol voor waterstof. Door gezamenlijk op te trekken is Penta een voedingsbodem voor voorbeeldprojecten in Europa en beïnvloedt het de Europese agenda. 

Met de complexe uitdagingen van de energietransitie en de ambitieuze klimaat agenda is nog meer behoefte ontstaan aan expertise die de effecten van nieuw beleid in kaart brengt. De Penta directeuren-generaal besloten recent om een een nieuwe dimensie toe te voegen aan de samenwerking in de vorm van een Penta Onderzoeksagenda. Daarbinnen kan voor het eerst een multilaterale kennisbron opgebouwd worden voor gegevens, feiten en modellen voor de energietransitie. Dit zal bijdragen aan het ontwikkelen van beleid en keuzes ten gunste van de klimaat- en energiedoelstellingen.  

Hiervoor heeft het Benelux Comité van Ministers de oprichting van het Project Management Office nu formeel bekrachtigd. Met dit besluit van het Benelux Comité van Ministers krijgt het Secretariaat-Generaal – dat de dagelijkse werking van het Energie Forum verzekert - een aantal extra taken om de Penta-landen een nog betere en volledigere ondersteuning te kunnen bieden. Dit zal het Secretariaat-Generaal onder andere doen via nuttige voorstellen ter uitvoering van de projecten, de rapportering en publicatie van eindrapporten en het fungeren als gegevens- en kennis’hub’.

Nog dit jaar worden de eerste uitkomsten verwacht van de eerste studies op het terrein van adequaatheid van de elektriciteitsstromen en de uitdaginging van het elektriciteitssysteem van de toekomst. Hiermee wordt een lange traditie van regionale energie samenwerking in de Benelux en omliggende landen voortgezet en van nieuw elan voorzien en kan het verder zijn inspirerende rol naar de EU invulling geven.

Actueel

Benelux-landen versterken hun samenwerking op het gebied van luchtkwaliteit

22 okt. 2021 44

Op 21 oktober 2021, heeft een eerste Benelux strategisch overleg Luchtkwaliteit plaatsgevonden. Afgesproken is de samenwerking te intensiveren door onder andere informatie uit te wisselen over burgerparticipatie en hout stook. Daarnaast zal waar mogelijk een gezamenlijke inbreng g... lees meer

Tweede editie van Benelux Youth Forum

21 okt. 2021 48

Op 21 oktober verwelkomde de secretaris-generaal van de Benelux, Alain de Muyser, een dertigtal jongeren uit België, Nederland en Luxemburg in het kader van het Benelux Youth Forum 2021. Dit ‘Benelux-Jeugdparlement’ werd voor de tweede keer georganiseerd onder Belgisch Voorzittersc... lees meer

De hoofden van de veterinaire diensten van de Benelux, van Frankrijk en van Duitsland buigen zich ov...

12 okt. 2021 131

Op 12 oktober heeft een overleg van de hoofden van de veterinaire diensten (CVO's) van onze drie landen, van Frankrijk en van Duitsland plaatsgevonden. Centraal stond de nieuwe Europese diergezondheidswetgeving ('Animal Health Law'). Deze vergadering gaf gevolg aan een eerdere verg... lees meer

meer nieuwsberichten