Nieuws

< terug

Benelux zet verder in op regionale energie samenwerking in Penta Regio

14-06-2021 360


België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Oostenrijk, Duitsland en Zwitserland werken sinds 2005 samen in het ‘Pentalateral Energy Forum’; hét kader voor regionale samenwerking in Centraal-West Europa, dat politieke steun verleent aan een proces van regionale integratie richting een Europese, betrouwbare energiemarkt. Binnen deze samenwerking wordt bijvoorbeeld gekeken naar solidariteit ingeval van een elektriciteitscrisis, risicoparaatheid en het faciliteren van een rol voor waterstof. Door gezamenlijk op te trekken is Penta een voedingsbodem voor voorbeeldprojecten in Europa en beïnvloedt het de Europese agenda. 

Met de complexe uitdagingen van de energietransitie en de ambitieuze klimaat agenda is nog meer behoefte ontstaan aan expertise die de effecten van nieuw beleid in kaart brengt. De Penta directeuren-generaal besloten recent om een een nieuwe dimensie toe te voegen aan de samenwerking in de vorm van een Penta Onderzoeksagenda. Daarbinnen kan voor het eerst een multilaterale kennisbron opgebouwd worden voor gegevens, feiten en modellen voor de energietransitie. Dit zal bijdragen aan het ontwikkelen van beleid en keuzes ten gunste van de klimaat- en energiedoelstellingen.  

Hiervoor heeft het Benelux Comité van Ministers de oprichting van het Project Management Office nu formeel bekrachtigd. Met dit besluit van het Benelux Comité van Ministers krijgt het Secretariaat-Generaal – dat de dagelijkse werking van het Energie Forum verzekert - een aantal extra taken om de Penta-landen een nog betere en volledigere ondersteuning te kunnen bieden. Dit zal het Secretariaat-Generaal onder andere doen via nuttige voorstellen ter uitvoering van de projecten, de rapportering en publicatie van eindrapporten en het fungeren als gegevens- en kennis’hub’.

Nog dit jaar worden de eerste uitkomsten verwacht van de eerste studies op het terrein van adequaatheid van de elektriciteitsstromen en de uitdaginging van het elektriciteitssysteem van de toekomst. Hiermee wordt een lange traditie van regionale energie samenwerking in de Benelux en omliggende landen voortgezet en van nieuw elan voorzien en kan het verder zijn inspirerende rol naar de EU invulling geven.

Actueel

Werelddag tegen mensenhandel: samenwerking tussen buurlanden is essentieel!

30 jul. 2021 193

Elk jaar eist mensenhandel, zowel seksuele als economische, vele slachtoffers over de hele wereld, ook in de drie Benelux-landen. Het gaat niet alleen om volwassen vrouwen en mannen, maar ook om veel kwetsbare kinderen.   "Het is daarom van essentieel belang dat de Benelux-landen ... lees meer

Overstromingen: Benelux duidt het belang van grensoverschrijdend samenwerken

26 jul. 2021 212

De hevige regenval in onze regio blijft voor waterellende zorgen met een enorme catastrofe als gevolg boordevol menselijk leed en materiële ravage. De verwoestende overstromingen zorgden voor talrijke levensreddende interventies van hulpdiensten en noodzakelijke evacuaties van burg... lees meer

De uitgave 2021 van de brochures voor grensarbeiders is online!

26 jul. 2021 441

De informatiebrochures voor grensarbeiders, werkgevers en professionals uit de sector zijn door het Secretariaat-Generaal in samenwerking met de bevoegde ministeries en instanties van de drie landen bijgewerkt. Deze brochures zijn bedoeld om de grensoverschrijdende mobiliteit en de... lees meer

meer nieuwsberichten