Nieuws

< terug

Benelux-werkgeversorganisaties benadrukken belang van interne markt samenwerking in tijden van crises

28-09-2022 303


Vertegenwoordigers van de Benelux-werkgeversorganisaties (FEDIL, VBO-FBE en VNO-NCW-MKB) in Brussel waren op 28 september te gast in het Benelux-huis voor een nieuwe bijeenkomst met het College van secretarissen-generaal van de Benelux-Unie.  Zij benadrukten het belang van nauwe samenwerking binnen de Benelux, met name op het gebied van energie, logistiek en mobiliteit van werknemers.  Regionale samenwerking is van groot belang, vooral in tijden van grote crisis in verband met het conflict in Oekraïne, bijvoorbeeld voor de energievoorziening en de nauw verweven energienetwerken tussen de drie landen, die een cruciale rol spelen.   Er werd gewezen op de risico's van een verslechterend ondernemingsklimaat in de Benelux-landen, met stijgende energiekosten en een beperkte beschikbaarheid van grondstoffen. Tegelijkertijd werd gewezen op de kansen die de versnelde energietransitie biedt op gebieden als offshore windenergie in de Noordzee en zonne-energie.

 Naar de toekomst toe werd overeengekomen de dialoog over de gemeenschappelijke belangen van de Benelux-landen voort te zetten en de partijen zo nodig samen te brengen in het belang van een sterke interne markt.  De bijzondere positie van de Benelux-landen als Europese proeftuin voor de ontwikkeling van nieuwe regels over bijvoorbeeld de circulaire economie, detailhandel, duurzaam vervoer en cyber security werd nogmaals benadrukt.  Het College benadrukte het belang van vlaggenschipprojecten en kernacties, met zichtbare en tastbare resultaten voor bedrijven en burgers.

 

entreprisesfed.jpg

 Op de foto - Michel-Etienne Tilemans, Frans Weekers, Olivier Joris, Winand Quaedvlieg, Alain de Muyser en Francesco Fiaschi

Actueel

Benelux-Top

29 nov. 2022 110

De Benelux-top vond plaats op 28 november 2022 in het kasteel van Bourglinster in het kader van het Luxemburgse voorzitterschap van het Comité van Ministers van de Benelux-Unie. Het Luxemburgse voorzitterschap concentreerde zich op drie prioriteiten: sterker uit de pandemie komen, ... lees meer

Benelux en Noordrijn-Westfalen lanceren FietsRoadmap

28 nov. 2022 64

Gezamenlijk initiatief voor meer fietsgebruik  Op 28 november 2022 hebbende Benelux-landen en Noordrijn-Westfalen (NRW) een gezamenlijke FietsRoadmap gelanceerd met daarin nieuwe initiatieven om het fietsgebruik te stimuleren én als blueprint te dienen voor de Europese Unie. Benel... lees meer

Benelux Strategisch overleg Douanesamenwerking stelt prioriteiten voor 2023 vast

24 nov. 2022 126

Het Strategisch overleg Douanesamenwerking vond op 24 november 2022 onder Luxemburgs voorzitterschap bij het Benelux Secretariaat-Generaal in Brussel plaats. Hoge douaneambtenaren hebben onder leiding van secretaris-generaal Alain de Muyser en de adjunct-secretaris-generaal de heer... lees meer

meer nieuwsberichten