Nieuws

< terug

Benelux vraagt Europese Commissie op te treden tegen territoriale leveringsbeperkingen in de detailhandel

10-08-2021 473


In 2015 hebben de ministers van Economische Zaken van de Benelux een aanbeveling ondertekend om de samenwerking rond territoriale leveringsbeperkingen te versterken. Uit een gezamenlijk onderzoek is gebleken dat deze beperkingen gevolgen hebben voor de detailhandel in de gehele Benelux en betrekking hebben op een breed scala van producten en ondernemingen van allerlei omvang. De resultaten van deze Benelux-studie zijn in juni 2018 aan de Europese Commissie gepresenteerd. In 2019 heeft de Benelux de Europese Commissie verzocht om bij de evaluatie van de EU-groepsvrijstellingsverordening rekening te houden met territoriale leveringsbeperkingen.

Territoriale leveringsbeperkingen zijn beperkingen die door leveranciers aan detailhandelaren worden opgelegd en die hen beletten vrij goederen in te kopen, met name in de landen van hun keuze. Dit kan leiden tot aanzienlijke prijsverschillen over de grenzen heen. Dit heeft negatieve gevolgen voor zowel consumenten als detailhandelaars. De consument betaalt te veel en de detailhandel verliest aan concurrentievermogen.

Zoals de secretaris-generaal van de Benelux Unie, Alain de Muyser, herhaaldelijk heeft benadrukt, "is voor de Benelux-landen de samenhang van de doelstellingen van een geïntegreerde Europese interne markt van essentieel belang. Er moet een gelijk speelveld worden gecreëerd. Wij in de Benelux willen een substantiële en constructieve bijdrage leveren aan het Europese debat. Dit geldt zeker voor de problematiek van territoriale leveringsbeperkingen in de detailhandel, waar de Benelux-landen mee te kampen hebben.”

In een recente gezamenlijke brief aan Thierry Breton, Europees Commissaris voor de Interne Markt, met een kopie aan Margrethe Vestager, Commissaris voor Concurrentie, en Didier Reynders, Commissaris voor Consumentenrechten, vragen de Benelux-landen de Europese Commissie uitdrukkelijk om wetgevende maatregelen te overwegen om de negatieve gevolgen van territoriale leveringsbeperkingen in de detailhandel aan te pakken en doen suggesties hoe dit gedaan zou kunnen worden. 

De Benelux-landen merken op dat territoriale beperkingen onverenigbaar zijn met de beginselen van de interne markt omdat zij leiden tot de opsplitsing van de markten, hetgeen de grensoverschrijdende concurrentie en de werking van de interne markt belemmert. Om dit te verhelpen, bestaat er niet één enkele ‘one-size-fits-all’-oplossing. De noodzakelijke Europese reactie moet de mogelijkheden voor ‘geo-blocking’ tussen bedrijven beperken, zorgen voor eerlijke handel en concurrentie, en parallelle invoer vergemakkelijken. En ook het mededingingsrecht speelt in dit verband een belangrijke rol.

Deze oproep volgt op de publicatie van een studie over territoriale leveringsbeperkingen in de Europese detailhandel door de Europese Commissie. Uit de studie blijkt dat dergelijke beperkingen in heel Europa voorkomen en de consumenten mogelijk tot 14 miljard euro per jaar kosten. Het bevestigt de bevindingen van eerdere Benelux-enquêtes en -studies, waaruit blijkt dat de detailhandel in de Benelux onder deze beperkingen te lijden heeft.

Actueel

Kennismaking met de Korpschef Zeeland – West-Brabant

21 sep. 2021 59

Op 21 september 2021 vond op het Secretariaat-generaal in Brussel een fysieke vergadering van het college van Secretarissen-generaal en mevrouw Gerda van Leeuwen, de nieuwe korpschef van de Nederlandse politie-eenheid Zeeland – West-Brabant plaats. Gerda van Leeuwen is de gemandate... lees meer

Ondertekening van een samenwerkingsprotocol in het kader van crisisbeheer

15 sep. 2021 1254

Op dinsdag 14 september kwam in Brussel het Netwerk van directeuren generaal van Europese Crisiscentra samen. 20 Europese landen hebben er een samenwerkingsprotocol ondertekend. Dit akkoord structureert de doelstellingen en beklemtoont de bereidheid tot meer internationale samenwer... lees meer

Inhulding eerste Beneluxplein in Brussel

14 sep. 2021 160

Namens het College van Burgemeester en Schepenen, hebben Philippe Close, Burgemeester van de Stad Brussel en Ans Persoons, Schepen van Stedenbouw van de Stad Brussel het eerste Beneluxplein in het Brussels Hoofstedelijk Gewest officieel ingehuldigd samen met Sophie Wilmes, Minister... lees meer

meer nieuwsberichten