Nieuws

< terug

Benelux vervoerders bespreken uitdagingen energietransitie en Oekrainecrisis op het Beneluxhuis

20-04-2022 208


Op 20 april vond het ‘Benelux Vervoersoverleg’ plaats in het Beneluxhuis in Brussel. Dit overleg, dat ongeveer 20 deelnemers van verschillende transportfederaties (FEBETRA, TLV, UPTR, TLN en CLC) uit de drie Benelux-landen samenbracht, kon voor het eerst sinds lange tijd weer fysiek plaatsvinden. De agenda van het overleg werd bepaald door recente geopolitieke ontwikkelingen zoals de oorlog in Oekraïne, maar ook door de drukke agenda op Europees niveau: het ‘fit-for-55’-programma en de ‘mobility package’ werden uitgebreid besproken. De Benelux Unie hoste dit overleg, waarbij Jan Molema, directeur Interne Markt van het SG Benelux, een korte toelichting gaf over o.a. de recente Benelux-beschikking inzake de hogere toegelaten massa voor emissievrije vrachtwagens en vrachtwagens die worden aangedreven met alternatieve brandstoftechnologie. De vervoerders gaven aan nog grote uitdagingen te zien bij het CO2-vrij maken van de vloot. Met name de hoge aanschafkosten en het nog niet beschikbaar zijn van voldoende laad- en tankpunten voor waterstof zijn hierbij een obstakel. Tegelijkertijd zijn er al meerdere eigen intiatieven in de sector waarbij stadsvervoer wordt geëlektrificeerd en geëxpirementeerd wordt met alternatieven aandrijvingen. 

De transportsector van het wegvervoer staat de komende jaren voor een grote transitie en alle aanwezige deelnemers benadrukten dat een goede samenwerking en afstemming tussen de vervoerders van de Benelux-landen van cruciaal belang is. De input van het Benelux Vervoersoverleg is dan ook relevante materie voor beleidswerkgroepen rond mobiliteit.

Actueel

Benelux groeit uit tot zonneregio van Europa

19 mei 2022 63

Met 30.000 banen, een omzet van 3,5 miljard euro, een vijfde plaats binnen de EU op vlak van zonne-energieproductie en reductie van zes miljoen ton aan CO2, zijn de Benelux-landen samen op weg om uit te groeien tot een toonaangevende zonne-energieregio (zonnepanelen) binnen de Euro... lees meer

Two mini-lateral formats: Benelux and Visegrad

16 mei 2022 44

De secretaris-generaal van de Benelux, Alain de Muyser, hield een toespraak tijdens de conferentie over minilateralisme en regionale samenwerking in het Egmontpaleis te Brussel. Dit was mede-georganiseerd door het Egmontinstituut binnen het kader van het Hongaarse voorzitterschap v... lees meer

Het Benelux Klimaatplatform is de duurzame motor voor het bundelen van regionale kennis voor een gro...

13 mei 2022 73

De conclusies van het IPCC-rapport van 4 april jongstleden vertellen ons dat de uitstoot van CO2 onmiddellijk omlaag moet ten einde de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 °C. Op alle niveaus moet actie worden ondernomen om dit mondiale doel te bereiken. Schaalgrootte en same... lees meer

meer nieuwsberichten