Nieuws

< terug

Benelux trekt lessen uit coronapandemie

20-10-2022 215


De coronapandemie heeft in onze landen een nooit eerder geziene crisissituatie teweeggebracht, die een doeltreffende en snelle inzet vereiste waarbij bepaalde vaststaande besluitvormingsprocessen op de helling kwamen te staan. Daarom zijn na 30 maanden crisisbeheersing, onder voorzitterschap van het Hoog Commissariaat voor Nationale Bescherming (HCNP), de directeuren en de leidinggevenden van het Belgische, het Nederlandse en het Luxemburgse crisiscentrum, alsmede de leden van het College van het Benelux Secretariaat-Generaal, op 19 en 20 oktober in Luxemburg bijeengekomen voor een workshop "Lessen die zijn getrokken uit de pandemie". Ook vertegenwoordigers en deskundigen op het gebied van crisis- en gezondheidsbeheersing uit de Grande Région en Noordrijn-Westfalen namen deel. 

De bijeenkomst was opgebouwd rond drie delen, waarin drie specifieke onderwerpen centraal stonden: de gevolgen van de pandemie voor de inrichting van crisisbeheersingsstructuren, de rol van logistiek en het belang van het aanleggen van veerkrachtige strategische voorraden voor de toekomst, en de epidemiologische surveillance van Covid-19. 

Dankzij deze uitwisselingen kwamen bepaalde tendensen aan het licht die essentieel zijn voor de opzet van verdere samenwerkingsmechanismen om te anticiperen en de bij crisisbeheersing betrokken actoren zo goed mogelijk voor te bereiden op alle mogelijke scenario's. 

De Secretaris-generaal van de Benelux, Alain de Muyser, sloot de workshop af met de volgende woorden: "Het streven is nu om de informatiestroom tussen de crisiscentra te optimaliseren en ervoor te zorgen dat de acties van de buurlanden elkaar aanvullen zodat een geharmoniseerde respons op toekomstige crises met mogelijke grensoverschrijdende gevolgen gewaarborgd is. De Benelux is klaar om zijn rol als coördinator en interface te vervullen."

Actueel

Benelux-Top

29 nov. 2022 110

De Benelux-top vond plaats op 28 november 2022 in het kasteel van Bourglinster in het kader van het Luxemburgse voorzitterschap van het Comité van Ministers van de Benelux-Unie. Het Luxemburgse voorzitterschap concentreerde zich op drie prioriteiten: sterker uit de pandemie komen, ... lees meer

Benelux en Noordrijn-Westfalen lanceren FietsRoadmap

28 nov. 2022 64

Gezamenlijk initiatief voor meer fietsgebruik  Op 28 november 2022 hebbende Benelux-landen en Noordrijn-Westfalen (NRW) een gezamenlijke FietsRoadmap gelanceerd met daarin nieuwe initiatieven om het fietsgebruik te stimuleren én als blueprint te dienen voor de Europese Unie. Benel... lees meer

Benelux Strategisch overleg Douanesamenwerking stelt prioriteiten voor 2023 vast

24 nov. 2022 126

Het Strategisch overleg Douanesamenwerking vond op 24 november 2022 onder Luxemburgs voorzitterschap bij het Benelux Secretariaat-Generaal in Brussel plaats. Hoge douaneambtenaren hebben onder leiding van secretaris-generaal Alain de Muyser en de adjunct-secretaris-generaal de heer... lees meer

meer nieuwsberichten