Nieuws

< terug

Benelux strategisch overleg stemt ambitieus programma voor energiesamenwerking af

10-03-2021 189


Onder het motto ‘een sterke Benelux voor een sterkere Europese Unie’ pakt het Belgisch voorzitterschap in 2021 ten volle zijn voortrekkersrol in de EU op. Zo nemen de landen op vlak van energie het voortouw in de ontwikkeling van de Noordzee als energiecentrale van Europa, de vormgeving van een grensoverschrijdende markt voor waterstof en het opstarten van een internationale onderzoeksagenda voor de energietransitie. Om al deze ambities praktisch uitvoerbaar te maken spraken de directeuren-generaal bevoegd voor energie hun samenwerkingsagenda af. 

Mevrouw N. Mahieu, directeur-generaal voor energie van België, nam het initiatief voor dit strategisch overleg met de heren S. Gaastra, directeur-generaal voor energie van Nederland, S. Hagspiel, Regeringscommissaris voor energie van Luxemburg en directeur Markt van het Benelux secretariaat J. Molema. In verschillende Europese energie-dossiers trekken de Benelux-landen samen op. De directeuren-generaal wisselden van gedachten hoe ze nog beter gebruik kunnen maken van de regionale overlegplatformen in het Huis van de Benelux, zoals het Penta overleg (tussen Benelux, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland), het Gas Platform (tussen Benelux, Frankrijk, Duitsland), het Benelux Energie Expertise netwerk, en het energieforum tussen de landen rond de Noordzee (de North Seas Energy Cooperation).

Er werd afgesproken om met de Penta-landen in te zetten op een aantal gezamenlijke krijtlijnen, als voorstel voor de EU voor de waterstofmarkt van de toekomst. Ook op vlak van het energiesysteem van de toekomst zullen de Benelux-landen hun onderzoek bundelen omtrent een aantal complexe vraagstukken, zoals de rol van opslag, leveringszekerheid of flexibiliteit. Tenslotte verleenden de directeuren-generaal steun aan de ambities van het Belgisch voorzitterschap richting een nieuw politiek akkoord met de landen rond de Noordzee, over het inpassen van energie-eilanden en gecombineerde energieverbindingen op zee.

Tenslotte onderzochten de directeuren-generaal ook mogelijkheden om de aanjagersrol extra kracht bij te zetten door zelf al Benelux instrumenten en acties toe te passen. Een voorbeeld is het fysiek doen aansluiten van de prille lokale waterstofinfrastructuur tot een robuust Benelux waterstof ecosysteem. Ook op vlak van elektro-mobiliteit en alternatieve brandstoffen zag men kansen en werd afgesproken het gesprek verder te zetten.

Actueel

Campagne wijst ondernemers op groeikansen door vastleggen intellectueel eigendom

08 apr. 2021 61

Minder dan 5 procent van de Nederlandse ondernemers heeft hun merk, vormgeving, model, octrooi of kwekersrecht laten registeren. Dat blijkt uit Europees onderzoek. Reden voor de Nederlandse overheid om ondernemers hierop te wijzen in een campagne. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat... lees meer

18 250 dosissen lachgas in beslag genomen tijdens grootschalige controleactie

30 mrt. 2021 190

Politie- en douanediensten uit Nederland, Luxemburg, Frankrijk en België hebben van donderdag 25 maart tot en met zondag 28 maart gezamenlijk een grensoverschrijdende actie gehouden tegen de handel in verdovende middelen en het drugstoerisme. Van de in totaal 1778 gecontroleerde pe... lees meer

De Benelux-landen, Frankrijk en Duitsland versterken hun samenwerking op veterinair gebied

30 mrt. 2021 138

Op initiatief van het Belgische voorzitterschap van de Benelux Unie zijn de hoofden van de veterinaire diensten (Chief Veterinary Officers) van de Benelux, Frankrijk en Duitsland virtueel bijeengekomen. Dit hoofdzakelijk voor overleg over de toepassing van een nieuwe Europese dierg... lees meer

meer nieuwsberichten