Nieuws

< terug

Benelux strategisch douaneoverleg legt punten voor samenwerking vast

29-10-2021 186


De douaneautoriteiten van de drie landen kwamen op 29 oktober 2021 onder het Belgische voorzitterschap bijeen.

De hoge douaneambtenaren besloten de gezamenlijke controles van geautoriseerde marktdeelnemers (AEO's) voort te zetten, waarbij de nadruk ligt op de uitwisseling van informatie en ervaring op dit gebied. Ter herinnering: in maart 2020 is een eerste gezamenlijke audit van AEO's uitgevoerd.

Wat de controle op pakketten van geringe waarde betreft, werd begin 2021 een studiedag over e-commerce georganiseerd. Het Strategisch overleg Douane wil graag – in samenwerking met de belastingdiensten – de tenuitvoerlegging van de nieuwe btw-wetgeving, die sinds juli 2021 van kracht is, evalueren.

Ten slotte wensen de Benelux-landen het vraagstuk van fraude met EORI-nummers aan te pakken. Btw-plichtige ondernemingen importeren namelijk goederen waarover btw moet worden betaald en maken daarbij gebruik van hun EORI-nummer zonder over een geldig btw-nummer te beschikken. Er zal een werkgroep worden opgericht om zich over dit probleem te buigen en mogelijkheden tot verbetering voor te stellen.

Op internationaal niveau zullen de Benelux-landen zich verder beraden op het nut en de implementatie van een multilateraal instrument voor informatie-uitwisseling. Dankzij de besprekingen zijn delegaties van andere EU-lidstaten reeds betrokken en kon een gezamenlijke positiebepaling in de debatten over dit onderwerp in de Europese Unie en de WDO worden bereikt.

Actueel

Gecoördineerde grensoverschrijdende actie in de strijd tegen de drugshandel

03 dec. 2021 24

Alain de Muyser, secretaris-generaal Benelux Unie: “Alleen samen en in overleg kunnen wij criminele activiteiten voorkomen en bestrijden. Deze gezamenlijke actie toont de dringende noodzaak en de toegevoegde waarde aan van de Benelux-samenwerking op het terrein; criminaliteit kent ... lees meer

Strategische vergadering van de directeuren-generaal "crisis"

02 dec. 2021 23

Ter afsluiting van het Belgische voorzitterschap van de Benelux hebben de directeuren-generaal die verantwoordelijk zijn voor de nationale crisiscentra van de Benelux en Noordrijn-Westfalen een digitale vergadering gehouden met ondersteuning van het Secretariaat-Generaal.  Tijdens... lees meer

Ministeriële vergadering North Seas Energy Cooperation

02 dec. 2021 164

English and French versions below ↓ De Noordzeelanden (de zogenaamde "NSEC" - België, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Luxemburg, Zweden, Nederland en Noorwegen, samen met de Europese Commissie, namens de EU) hebben vandaag hun politieke verklaring hernieuwd en hun samen... lees meer

meer nieuwsberichten