Nieuws

< terug

Benelux strategisch douaneoverleg legt punten voor samenwerking vast

29-10-2021 467


De douaneautoriteiten van de drie landen kwamen op 29 oktober 2021 onder het Belgische voorzitterschap bijeen.

De hoge douaneambtenaren besloten de gezamenlijke controles van geautoriseerde marktdeelnemers (AEO's) voort te zetten, waarbij de nadruk ligt op de uitwisseling van informatie en ervaring op dit gebied. Ter herinnering: in maart 2020 is een eerste gezamenlijke audit van AEO's uitgevoerd.

Wat de controle op pakketten van geringe waarde betreft, werd begin 2021 een studiedag over e-commerce georganiseerd. Het Strategisch overleg Douane wil graag – in samenwerking met de belastingdiensten – de tenuitvoerlegging van de nieuwe btw-wetgeving, die sinds juli 2021 van kracht is, evalueren.

Ten slotte wensen de Benelux-landen het vraagstuk van fraude met EORI-nummers aan te pakken. Btw-plichtige ondernemingen importeren namelijk goederen waarover btw moet worden betaald en maken daarbij gebruik van hun EORI-nummer zonder over een geldig btw-nummer te beschikken. Er zal een werkgroep worden opgericht om zich over dit probleem te buigen en mogelijkheden tot verbetering voor te stellen.

Op internationaal niveau zullen de Benelux-landen zich verder beraden op het nut en de implementatie van een multilateraal instrument voor informatie-uitwisseling. Dankzij de besprekingen zijn delegaties van andere EU-lidstaten reeds betrokken en kon een gezamenlijke positiebepaling in de debatten over dit onderwerp in de Europese Unie en de WDO worden bereikt.

Actueel

Ledenaantal Benelux-Klimaatplatform groeit

29 sep. 2022 58

In 2021, gedurende COP26 in Glasgow lanceerde de Belgische Minister voor Klimaat, mevr. Khattabi, het Benelux Klimaatplatform. Een interactieve website die als doel heeft om bestaande expertise in de Benelux-landen samen te brengen om een extra impuls te geven aan de kennisontwikke... lees meer

Benelux-werkgeversorganisaties benadrukken belang van interne markt samenwerking in tijden van crise...

28 sep. 2022 38

Vertegenwoordigers van de Benelux-werkgeversorganisaties (FEDIL, VBO-FBE en VNO-NCW-MKB) in Brussel waren op 28 september te gast in het Benelux-huis voor een nieuwe bijeenkomst met het College van secretarissen-generaal van de Benelux-Unie.  Zij benadrukten het belang van nauwe sa... lees meer

Benelux overleg mededinging: ministeries van economische zaken bespreken actuele ontwikkelingen en p...

22 sep. 2022 78

De Benelux Interne Markt geldt als voorloper en laboratorium in Europa. Onderdeel van een goede samenwerking rond de interne markt is ook het creëren en handhaven van een “gelijk speelveld” (‘level playing field”) voor economische actoren. Mededingsvraagstukken kunnen hierin in bel... lees meer

meer nieuwsberichten