Nieuws

< terug

Benelux SOLVIT-centra starten discussie over mogelijkheden tot samenwerking

02-07-2020 345


Op 2 juli bracht het Secretariaat Generaal van de Benelux Unie de SOLVIT-centra van België, Nederland en Luxemburg bijeen in het “virtuele Huis van de Benelux”. Het was de eerste keer dat de drie centra in de Benelux context bijeenkwamen. 

De bijeenkomst die op initiatief van het Nederlands voorzitterschap van de Benelux gehouden werd, verkende de mogelijkheden tot praktische, onderlinge samenwerking en samenwerking t.a.v. Europese thema’s en ontwikkelingen. Hierbij kwamen o.a. de Covid-19 crisis, wederzijdse erkenning van beroepskwalificaties, de Europese verordening over wederzijdse erkenning van goederen, en de ontwikkeling van het Europese SOLVIT-netwerk aan de orde. Centraal in de discussie stonden ook de mogelijkheden die de Benelux samenwerking biedt bij het oplossen van structurele, terugkerende problemen tussen de Benelux landen. 

SOLVIT is een informeel netwerk van de Europese Commissie dat burgers en bedrijven helpt om hun EU-rechten te doen gelden bij een  geschil met een overheidsinstantie van een derde land. In elke lidstaat van de EU en de Europese Economische Ruimte (IJsland, Liechtenstein en Noorwegen) is een SOLVIT-centrum ingericht door de nationale overheid. In België ressorteert dit onder het ministerie van buitenlandse zaken. In Nederland en Luxemburg onder het ministerie van economische zaken.

Actueel

Belgische en Nederlandse politieteams patrouilleren samen in Knokke

16 jul. 2020 321

Sinds vorige week krijgt de lokale politie Damme/Knokke-Heist bijstand vanuit Nederland. Beide korpsen slaan de handen in elkaar om overlast aan te pakken in de Knokse uitgangsbuurt, waar onder andere Nederlandse jongeren bij betrokken zijn. De assistentie van Nederlandse politieme... lees meer

Benelux-landen nemen voortouw in stimuleren van Europees fietsbeleid

14 jul. 2020 1118

In een gezamenlijke politieke verklaring roepen de mobiliteitsministers van de Benelux-landen de Europese Commissie op om het fietsgebruik een prioritaire plaats te geven binnen het Europees Klimaatbeleid en de Duurzame Transport strategieën. Ze vragen de Commissie in te zetten op ... lees meer

Reactie van het Benelux-secretariaat op de evaluatie van de Benelux door Nederland

10 jul. 2020 535

Een Nederlands evaluatierapport over de Benelux is op 9 juli gepubliceerd op www.tweedekamer.nl . Het Clingendael Instituut en Significant APE hebben onderzocht wat de Benelux-samenwerking voor Nederland oplevert en of de aanbevelingen uit het vorige rapport van 2012 werden opgepak... lees meer

meer nieuwsberichten