Nieuws

< terug

Benelux SOLVIT-centra starten discussie over mogelijkheden tot samenwerking

02-07-2020 718


Op 2 juli bracht het Secretariaat Generaal van de Benelux Unie de SOLVIT-centra van België, Nederland en Luxemburg bijeen in het “virtuele Huis van de Benelux”. Het was de eerste keer dat de drie centra in de Benelux context bijeenkwamen. 

De bijeenkomst die op initiatief van het Nederlands voorzitterschap van de Benelux gehouden werd, verkende de mogelijkheden tot praktische, onderlinge samenwerking en samenwerking t.a.v. Europese thema’s en ontwikkelingen. Hierbij kwamen o.a. de Covid-19 crisis, wederzijdse erkenning van beroepskwalificaties, de Europese verordening over wederzijdse erkenning van goederen, en de ontwikkeling van het Europese SOLVIT-netwerk aan de orde. Centraal in de discussie stonden ook de mogelijkheden die de Benelux samenwerking biedt bij het oplossen van structurele, terugkerende problemen tussen de Benelux landen. 

SOLVIT is een informeel netwerk van de Europese Commissie dat burgers en bedrijven helpt om hun EU-rechten te doen gelden bij een  geschil met een overheidsinstantie van een derde land. In elke lidstaat van de EU en de Europese Economische Ruimte (IJsland, Liechtenstein en Noorwegen) is een SOLVIT-centrum ingericht door de nationale overheid. In België ressorteert dit onder het ministerie van buitenlandse zaken. In Nederland en Luxemburg onder het ministerie van economische zaken.

Actueel

Benelux Strategisch overleg Politie bespreekt over de toekomstige samenwerking

20 nov. 2020 32

Op 20 november 2020 vond een digitale vergadering van het Benelux Strategisch overleg Politie plaats. Tijdens dit halfjaarlijkse overleg van politiechefs wordt de bestaande Benelux-politiesamenwerking gemonitord en worden mogelijkheden voor toekomstige samenwerking besproken. De ve... lees meer

Benelux-Raad bereidt samenwerking in 2021 voor

19 nov. 2020 68

De Benelux-Raad, op het niveau van de secretarissen-generaal van de ministeries van Buitenlandse Zaken (de heer Paul Huijts, mevrouw Theodora Gentzis en mevrouw Sylvie Lucas) is vandaag onder Nederlands voorzitterschap bijeengekomen, via een digitale vergadering. De Benelux-Raad be... lees meer

Directeuren-Generaal Circulaire Economie bepalen focus van de Benelux-samenwerking

28 okt. 2020 165

Onder Nederlands voorzitterschap van directeur-generaal Milieu en Internationaal, dhr. Roald Lapperre, en na een welkomswoord van adjunct-secretaris-generaal van de Benelux Unie, dhr. Frans Weekers, kwamen de directeuren-generaal van de Benelux landen en gewesten voor het eerst sam... lees meer

meer nieuwsberichten