Nieuws

< terug

Benelux-samenwerking: Nieuw College van secretarissen-generaal

01-01-2023 406


De heer Frans Weekers (NL) is op 1 januari 2023 de heer Alain de Muyser als secretaris-generaal van de Benelux opgevolgd. Er werd ook een nieuwe adjunct-secretaris-generaal verwelkomd, de heer Jean-Claude Meyer (LU) naast de heer Michel-Etienne Tilemans (BE).

Dit College, aangesteld voor 3 jaar,  zal leidinggeven aan het Secretariaat-Generaal van de Benelux in Brussel, in samenwerking met een team van vijftig medewerkers binnen een nieuwe moderne structuur die in 2022 van start ging. De ambitie, op basis van het gemeenschappelijk Benelux-werkprogramma (2021-2024), is het gezamenlijk realiseren van grensoverschrijdende projecten die een positieve impact hebben op het leven van burgers en ondernemers.

Er staan ongeveer 70 projecten op de Benelux-agenda (jaarplan 2023) op het vlak van Veiligheid, Economie (interne markt)  en Duurzaamheid. Deze projectagenda geeft ook de Benelux de mogelijkheid om de verder haar rol als laboratorium binnen de Europese Unie verder te vervullen.

Frans Weekers is voormalig-staatssecretaris van Financiën in de kabinetten Rutte I en II. Hij vervulde sinds 2020 de rol van adjunct-secretaris-generaal van de Benelux Unie. Daarnaast is hij sinds 2018 namens de Nederlandse regering speciaal vertegenwoordiger wederopbouw Sint-Maarten en lid van de stuurgroep van het SXM (Sint-Maarten) Trust Fund bij de Wereldbank.

Michel-Etienne Tilemans is sinds 1 september 2022 adjunct-secretaris-generaal van de Benelux Unie. Daarvoor was de heer Tilemans directeur Buurlanden binnen de Belgische Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Belgisch coördinator voor de Benelux en en delegatiehoofd van België bij de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR).  Daarvoor was hij o.a. Belgisch ambassadeur in Tunis en bij het Politiek en Veiligheidscomité van de EU (COPS).

Jean-Claude Meyer was ambassadeur van Luxemburg in Liechtenstein en Zwitserland. Daarvoor was hij consul-generaal en plaatsvervangend posthoofd van de Luxemburgse ambassade in Brussel. Ook heeft hij brede ervaring opgedaan als vertegenwoordiger van Luxemburg in diverse voorbereidende instanties en als administrateur bij het secretariaat van de Raad van de Europese Unie (EU).

Aan het begin van 2023 geeft Luxemburg het stokje als voorzitter van het Comité van Ministers van de Benelux Unie door aan Nederland.

→ CV’s leden van het College van de Benelux Unie

 

V.l.n.r. HH. Frans Weekers (NL), Michel-Etienne Tilemans (BE) en Jean-Claude Meyer (LU)

Actueel

Internationale Hazeldonksamenwerking 2022: 439.000 xtc-pillen en honderden kilo’s andere drugs in be...

25 jan. 2023 170

De Hazeldonksamenwerking tussen België, Nederland, Frankrijk en Luxemburg dient om georganiseerde drugsdistributienetwerken op een grensoverschrijdende manier aan te pakken. Dankzij gezamenlijke controleacties en informatie-uitwisseling stijgt de pakkans van drugskoeriers die tusse... lees meer

Werkbezoek Frans Weekers aan Zeeland

13 jan. 2023 170

Een grensoverschrijdende arbeidsmarkt zonder belemmeringen voor burgers en ondernemers, die bijdraagt aan een sterke duurzame economische regio is belangrijk voor de Benelux. Zeker als het gaat om nauw verweven leefgebieden aan weerskanten van de landsgrenzen. Dit geldt zeker voor ... lees meer

Benelux neemt deel aan bestuurlijk werkoverleg tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen

12 jan. 2023 163

Het was de Minister van Federale en Europese Zaken van Noordrijn-Westfalen, Nathanael Limenski en de Nederlandse minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Hanke Bruins Slot die deze bijeenkomst organiseerden, met onder de aanwezigen de Commissarissen van de Koning van ... lees meer

meer nieuwsberichten